JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suza potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Neka samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteći i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Neka cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas neka milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Bože, tvojom ćemo svjetlošću
svjetlost vidjeti.

PSALAM 36 (35). Ljudska pokvarenost i Božja dobrota.
Tko ide za mnom, neće hodati u tami, nego će imati svjetlost života (Iv 8, 12).

Grešan je naum u srcu zlotvora, *
straha Božjega nema on pred očima.

Sam sebi on laska suviše, *
­ ‌ grijeha svog ne vidi i ne mrzi.
Riječi usta njegovih zlodjelo su i prijevara, *
za razumnost i dobro on više ne mari.
Bezakonje smišlja na postelji svojoj, †
na opaku ostaje putu, *
od zla ne odustaje.

Do neba je, Gospodine, dobrota tvoja, *
do oblaka vjernost tvoja.
Pravednost je tvoja kao Božji vrhunci, †
a sudovi tvoji kao duboko more: *
ljude i stoku ti, Gospodine, spasavaš.

Kako li je dragocjena, Bože, dobrota tvoja, *
pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju:
site se pretilinom Doma tvojega, *
potocima svojih slasti ti ih napajaš.
U tebi je izvor životni, *
tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo.

Zakrili dobrotom sve koji te štuju, *
i pravednošću svojom sve koji su srca čestita.
Neka me ne zgazi noga ohola, *
i ruka grešnika neka me ne goni.
Gle, padoše koji čine bezakonje: *
oboreni su, ne mogu ustati.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

1^ Antifona
Bože, tvojom ćemo svjetlošću
svjetlost vidjeti.

2^ Antifona
Velik si, Gospodine,
i divan u sili svojoj.

HVALOSPJEV (Jdt 16, 2 – 3. 15 – 19) Bog, stvoritelj svijeta i zaštitnik svog naroda.
Pjevali su pjesmu novu (Otk 5, 9).

Slavite Boga moga s bubnjevima, *
Gospodinu pjevajte s cimbalima,
psalam i pohvalu pjevajte mu u čast, *
veličajte i zazivajte Ime njegovo!
Jer je Gospod Bog što dokončava ratove, *
Gospodin mu je ime.

Bogu svom pjevat ću pjesmu novu. †
Velik si i slavan, Gospode! *
U sili divan i nepobjediv!
Sva stvorenja tvoja tebi neka služe, *
jer ti samo reče, i postadoše;
posla duh svoj, i on ih oblikova. *
I glasu tvome nitko ne odolje.

Planine će se iz temelja s vodama potresti, *
hridi će se pred tobom kao od voska istopiti,
ali prema onima koji te se boje, *
ti ćeš i tada milostiv biti.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

2^ Antifona
Velik si, Gospodine,
i divan u sili svojoj.

3^ Antifona
Kličite Bogu glasom radosnim.

PSALAM 47 (46). Gospodin, kralj Izraela i kralj svijeta.
Sjede zdesna Ocu, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.

Narodi svi, plješćite rukama, *
kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to − svevišnji, strašan, *
kralj velik nad zemljom svom.

Narode je nama podložio, *
pogane stavio pod noge naše,
baštinu nam odabrao − *
ponos Jakova, svoga ljubimca.
Uzlazi Bog uz klicanje, *
Gospodin uza zvuke trublje.

Pjevajte Bogu, pjevajte, *
pjevajte kralju našemu, pjevajte!
Jer on je kralj nad zemljom svom, *
pjevajte Bogu, pjevači vrsni!

Bog kraljuje nad narodima, *
stoluje Bog na svetom prijestolju.
Prvaci se pribiru poganski *
k narodu Boga Abrahamova.
Božji su svi vlastodršci zemlje, *
nad svima on je uzvišen.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

3^ Antifona
Kličite Bogu glasom radosnim.

KRATKO ČITANJE  Iz 50, 5 – 7
Gospodin Bog uši mi otvori: ne protivih se niti uzmicah. Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu, i lica svojeg ne zaklonih od uvreda ni od pljuvanja. Gospodin mi Bog pomaže, zato se neću smesti. Zato učinih svoj obraz kao kremen i znam da se neću postidjeti.

KRATKI OTPJEV
R. Tebi se, Gospodine, utječem: * da se ne postidim nikada
Tebi se, Gospodine, utječem, da se ne postidim nikada.
O. U tvojoj je ruci sudbina moja: :
da se ne postidim nikada..
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Tebi se, Gospodine, utječem, da se ne postidim nikada.

Antifona uz Hvalospjev
Ako ostanete u mojoj riječi,
uistinu, moji ste učenici, govori Gospodin;
upoznat ćete istinu, i istina će vas osloboditi.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Ako ostanete u mojoj riječi,
uistinu, moji ste učenici, govori Gospodin;
upoznat ćete istinu, i istina će vas osloboditi.

MOLBENICA
Blagoslovljen da je Tvorac našega spasenja. On je htio da ljudi u njemu budu novo stvorenje te tako mine staro i sve se obnovi. Stoga i mi, nadom prožeti, njega zamolimo:

Obnovi nas, Gospodine, svojim Duhom.

Gospodine, ti si obećao novo nebo i novu zemlju. Vazda nas obnavljaj po svome Duhu
− da s tobom vazda uživamo u nebeskom Jeruzalemu.
Daj da vazda s tobom surađujemo te ovaj svijet tvojim Duhom prožmemo
− te tako ovozemno društvo svoju svrhu što djelotvornije postigne u pravednosti, ljubavi i miru.
Pomozi nam da otklonimo svaku mlakost i nemarnost iz svog života
− i da se radujemo i jednom se naužijemo višnjih darova.
Oslobodi nas od zla
− i ne daj da nas očara lakomislenost koja potamnjuje dobro.

Oče naš…

MOLITVA
Milosrdni Bože, ti sam budiš u nama želju da ti služimo: svojim svjetlom obasjaj naša sinovska srca, posveti ih i ojačaj, da idu tvojim putem obraćenja i pokore. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.