JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suza potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Neka samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteći i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Neka cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas neka milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Oči moje zoru pretječu.

PSALAM 119 (118) 145 – 152 XIX (Kof)
Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške (1 Iv, 5,3)

Iz svega srca vapijem, Gospodine, usliši me: *
tvoja ću pravila čuvati.
K tebi vapijem, spasi me, *
tvojeg ću se držat svjedočanstva.

Pretječem zoru i molim za pomoć, *
u tvoje se riječi uzdam.
Oči moje straže noćne pretječu *
da razmišljam o besjedi tvojoj.

Po svojoj dobroti, Gospodine,
glas mi poslušaj, *
i po svojoj odluci poživi me.
Primiču se koji me podlo progone, *
daleko su oni od Zakona tvojega.

A ti si blizu, Gospodine, *
i vjerne su sve zapovijedi tvoje.
Odavno znam za tvoje propise, *
da si ih sazdao zasvagda.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Oči moje zoru pretječu.

2^ Antifona
Gospodin je moja snaga, moja pjesma,
jer je mojim postao izbaviteljem.

HVALOSPJEV (Izl 15, 1 – 4a. 8 – 13. 17 – 18) Pobjednička pjesma nakon prelaska preko Crvenog mora
Oni koji pobijediše Zvijer pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega (usp. Otk 15, 2−3).

»U čast Gospodinu zapjevat ću, *
jer se slavom proslavio!
Konja s konjanikom *
u more je survao.

Moja je snaga, moja pjesma − Gospodin *
jer je mojim postao izbaviteljem.
On je Bog moj, njega ja ću slaviti, †
on je Bog oca moga, *
njega ću veličati.
Gospodin je ratnik hrabar, †
Gospodin je ime njegovo. *
Kola faraonova i vojsku mu u more baci.

Od daha iz tvojih nosnica vode narastoše, †
valovi se u bedem uzdigoše, *
u srcu mora dubine se stvrdnuše.
Mislio je neprijatelj: ‘Gonit ću ih, stići, *
plijen ću podijelit,
duša će moja sita ga biti; *
trgnut ću mač, uništit ih rukom svojom.’
A ti dahom svojim dahnu, †
more se nad njima sklopi, *
kao olovo potonuše silnoj vodi u bezdane.

Tko je kao ti, Gospodine, među bogovima, †
tko kao ti sija u svetosti, *
u djelima strašan, divan u čudima?
Desnicu si pružio *
i zemlja ih proguta!
Milošću svojom vodio si ovaj narod,
tobom otkupljen, *
k svetom tvom Stanu
snagom si ga svojom upravio.

Dovest ćeš ih i posaditi
na gori svoje baštine, *
na mjestu koje ti, Gospodine,
svojim učini Boravištem,
Svetištem, Gospodine,
tvojom rukom sazidanim. *
Vazda i dovijeka Gospodin će kraljevati.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Gospodin je moja snaga, moja pjesma,
jer je mojim postao izbaviteljem.

3^ ^ Antifona
Hvalite Gospodina svi puci. †

PSALAM 117 (116) Poziv na hvalu
Velim… da pogani za milosrđe proslave Boga (Rim 15, 8. 9).

Hvalite Gospodina, svi puci, *
† slavite ga, svi narodi!

Silna je prema nama ljubav njegova, *
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ ^ Antifona
Hvalite Gospodina svi puci. †

KRATKO ČITANJE    Iz 65 1b – 3a
Rekoh: Evo me! Evo me! narodu koji ne prizivaše ime moje. Svagda sam pružao ruku narodu odmetničkom, koji hodi putem zlim, za mislima svojim, narodu koji me bez prestanka u lice srdi.

KRATKI OTPJEV
R. Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome.
Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome.
O. Odvrati lice od grijeha mojih, po milosrđu svome. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome.

Antifona uz Hvalospjev
Isus je umro
da raspršene sinove Božje
skupi u jedno.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Isus je umro
da raspršene sinove Božje
skupi u jedno.

MOLBENICA
Krist Gospodin, da bi ljude učinio novim stvorenjem, ustanovio je kupelj preporođenja i pripravio im stol svoga tijela i svoje riječi. Njega, svoga Gospodina, proslavimo i molitvom mu se utecimo:

Gospodine, obnovi nas svojom milošću.

Isuse, blaga i ponizna srca, daj da i mi budemo milosrdni, dobrostivi i ponizni,
− i sa svima tako uzmognemo biti strpljivi.
Nauči nas da budemo uistinu bližnji – blizu – svima koji su u bijedi, nevolji ili žalošću pritisnuti
− i tako nasljedujemo tebe dobrog Samaritanca.
Neka blažena Djevica, tvoja Majka, zagovara svete djevice,
− da posvećenje, kojim su se tebi predale, u Crkvi predanije štuju i njeguju.
Udijeli nam dar svoga milosrđa
− i otpusti nam grijehe i kazne koje smo zaslužili.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, tvoje je spasenje uvijek na djelu. Ali u ove dane si nam osobito blizak. Pogledaj svoj izabrani narod. Zaštiti krštene i sve koji se spremaju na krštenje. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.