JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

O sjaju slave Očeve,
Od Svjetla Svjetlo, Isuse,
Ti vrelo svjetla divnoga
I dane od kog sja nam dan.

Ograni, Sunce istinsko,
Što sijevaš blistom vječitim,
I žarom Duha Svetoga
Sva srca naša napuni!

I tebe, Oče, molimo
Od kojeg milost moćna je,
Od kojeg slava vječna je,
Od požude nas očuvaj.

Okrijepi nas za žilav rad
I zavidniku skrši moć,
Pomaži nam u kušnjama,
Uređuj naša djela sva.

Ti duhom našim upravljaj,
Čistoćom da se bijelimo,
Od žive vjere plamtimo
Za otrov bludnje ne znajuć.

Kao jelo, Kriste, hrani nas
I vjerom ti nas napajaj,
Da napuni nas nevino
Veselje Duha Svetoga.

Pun radosti nam teko dan,
Kao rumen osvit sjao stid,
Kao podne vjera sijala,
Za suton duh nam ne znao.

Već zora sunce iznosi,
Sa suncem ti nam dođi sav,
U Ocu, Sine vječiti,
U Riječi, Oče, cio ti! Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Tebe, Gospodine, vruće zazivam
i zorom glas mi već čuješ.

PSALAM 5, 2 – 10. 12 – 13  Jutarnja molitva za pomoć

Vječno će kliktati koji primiše Riječ što se među nama nastani.

Čuj, Gospodine, riječi moje, *
jecaje moje osluhni!
Osvrni se na glas mog prizivanja, †
o Kralju moj i Bože moj, *
jer tebe vruće zazivam!

Gospodine, zorom glas mi već čuješ, *
zorom ti već lijem molitve u nadi čekajuć.
Jer ti nisi Bog kom je nepravda mila: †
zlobniku nema boravka s tobom, *
opaki ne mogu opstati pred tvojim pogledom.

Mrziš sve koji čine bezakonje *
i uništavaš lažljivce.
Krvopija i varalica *
Gospodinu se gadi.
A ja ću po velikoj dobroti tvojoj *
unići u Dom tvoj:
past ću ničice pred svetim Domom tvojim, *
Gospodine, prepun poštovanja.

U svojoj me pravdi vodi †
poradi mojih dušmana, *
svoj put mi poravnaj pred očima.
U njihovim ustima iskrenosti nema, *
srce im je puno zloće;
grob otvoren grlo je njihovo, *
jezikom svojim laskaju.

Nek se raduju svi što se utječu tebi, *
neka kliču sve dovijeka!
Štiti ih, i neka se vesele u tebi *
koji ljube ime tvoje,
jer pravednika, Gospodine, ti blagoslivljaš, *
dobrotom ga svojom ko štitom zaklanjaš.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

1^ Antifona
Tebe, Gospodine, vruće zazivam
i zorom glas mi već čuješ.

2^ Antifona
Hvalimo tvoje dično ime,
Gospodine!

HVALOSPJEV (1 Ljet 29, 10 – 13) Jedinome Bogu čast i slava
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista (Ef 1,3).

Blagoslovljen da si, Gospodine,
Bože našeg oca Izraela, *
od vijeka do vijeka!
Tvoja je, Gospodine, veličina, †
sila, slava, sjaj i veličanstvo, *
jer je tvoje sve što je na nebu i na zemlji;
tvoje je, Gospodine, kraljevstvo, †
i ti si uzvišen povrh svega, *
Poglavar svega!

Od tebe je bogatstvo i slava, *
ti vladaš nad svim,
u tvojoj je ruci sila i moć, *
u tvojoj je vlasti
da učiniš velikim i jakim sve.
I slavimo te, Bože naš, *
i hvalimo tvoje dično ime.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

2^ Antifona
Hvalimo tvoje dično ime,
Gospodine!

3^ Antifona
Poklonite se Gospodinu
u svetištu njegovu.

PSALAM 29 (28) Himna Riječi Božjoj

I eto glasa s neba:  »Ovo je Sin moj, Ljubljeni!« (Mt 3, 17).

Prinesite Gospodinu, sinovi Božji, *
prinesite Gospodinu slavu i moć!
Prinesite Gospodinu slavu njegova imena, *
poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu!

Čuj! Gospodin nad vodama, *
Gospodin nad vodama silnim!
Čuj! Gospodin u sili, *
Gospodin u veličanstvu!

Čuj! Gospodin lomi cedre, *
Gospodin lomi cedre libanske,
i Liban skakuće poput teleta, *
a Sirion kao mlado bivolče!

Čuj! Gospodin sipa munje, *
Gospodin sipa munje ognjene!
Čuj! Gospodin potresa pustinjom, *
Gospodin potresa pustinjom kadeškom!

Čuj! Od straha se mlâde košute, *
prerano se mlâde košute šumske.
Čuj! Bog veličanstveni zagrmje, *
a u Hramu njegovu svi kliknuše: Slava!

Gospodin nad vodama stoluje, *
stoluje Gospodin – kralj dovijeka!
Gospodin narodu svom daje jakost, *
Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

3^ Antifona
Poklonite se Gospodinu
u svetištu njegovu.

KRATKO ČITANJE 2 Sol 3, 10b-13
Tko neće da radi, neka i ne jede! A čujemo da neki od vas žive neuredno: ništa ne rade, nego dangube. Takvima zapovijedamo i zaklinjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu: neka s mirom rade i svoj kruh jedu. Vama pak, braćo, neka ne dodija činiti dobro.

KRATKI OTPJEV
R. Blagoslovljen da si, Gospodine, * odvijeka dovijeka.
Blagoslovljen da si, Gospodine, odvijeka dovijeka.
O. Jedini si ti učinio čuda velika. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Blagoslovljen da si, Gospodine, odvijeka dovijeka.

Antifona uz Hvalospjev
Blagoslovljen Gospodin Bog naš.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Blagoslovljen Gospodin Bog naš.

MOLBENICA
Uzveličajmo Krista, milošću i Duhom Svetim ispunjena, te mu se pouzdano obratimo:

     Gospodine, Duha nam svoga podaj.

Neka nam ovaj dan bude ugodan, miran i neokaljan,
− da ti večeras mognemo radosna i čista srca hvalu iskazati.
Neka nas danas tvoja svjetlost obasjava
− i ti upravljaj djelo naših ruku.
Pokaži nam svoje lice da u miru dobro činimo
− i moćnom nas desnicom svojom danas štiti.
Pogledaj na sve koji su se našoj molitvi preporučili
− i obdari ih svakovrsnim dobrom duše i tijela.

Oče naš …

MOLITVA
Gospodine, preteci naša djela svojom milošću i prati ih svojom pomoći da svaki naš posao od tebe vazda započnemo i po tebi završimo. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.