JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Sa upaljenom svjetiljkom
Sva sretna hrliš, djevice,
Uz nebeska poklike
Na svadbu Kralja Jaganjca.

Vez čvrstog, vjernog Saveza
Povezuje te zauvijek
Sa Zaručnikom prečistim
Na gozbi dvora nebeskih.

Životu smjernom, čistomu
Nauči i nas, djevice,
Da mudro, hrabro svladamo
Lukavstva đavla zavidnog.

Nek sveta Djeva Marija,
Svih svetih uzor djevica,
U Sina svojeg nevinog
Čist život svima izmoli.

Trojedinomu budi čast
Kroz vjekove vjekovječne
Što krunom slave nebeske
Sve budne kruni djevice. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona 
Bože, tvojom ćemo svjetlošću
svjetlost vidjeti.

PSALAM 36 (35)  Ljudska pokvarenost i Božja dobrota.
Tko ide za mnom, neće hodati u tami, nego će imati svjetlost života (Iv 8, 12).

Grešan je naum u srcu zlotvora, *
straha Božjega nema on pred očima.

Sam sebi on laska suviše, *
grijeha svog ne vidi i ne mrzi.
Riječi usta njegovih zlodjelo su i prijevara, *
za razumnost i dobro on više ne mari.
Bezakonje smišlja na postelji svojoj, †
na opaku ostaje putu, *
od zla ne odustaje.

Do neba je, Gospodine, dobrota tvoja, *
do oblaka vjernost tvoja.
Pravednost je tvoja kao Božji vrhunci, †
a sudovi tvoji kao duboko more: *
ljude i stoku ti, Gospodine, spasavaš.

Kako li je dragocjena, Bože, dobrota tvoja, *
pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju:
site se pretilinom Doma tvojega, *
potocima svojih slasti ti ih napajaš.
U tebi je izvor životni, *
tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo.

Zakrili dobrotom sve koji te štuju, *
i pravednošću svojom sve koji su srca čestita.
Neka me ne zgazi noga ohola, *
i ruka grešnika neka me ne goni.
Gle, padoše koji čine bezakonje: *
oboreni su, ne mogu ustati.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

1^ Antifona 
Bože, tvojom ćemo svjetlošću
svjetlost vidjeti.

2^ Antifona 
Velik si, Gospodine, 
i divan u sili svojoj.

HVALOSPJEV (Jdt 16, 2 – 3. 15 – 19) Bog, stvoritelj svijeta i zaštitnik svog naroda.
Pjevali su pjesmu novu (Otk 5, 9).

Slavite Boga moga s bubnjevima, *
Gospodinu pjevajte s cimbalima,
psalam i pohvalu pjevajte mu u čast, *
veličajte i zazivajte Ime njegovo!
Jer je Gospod Bog što dokončava ratove, *
Gospodin mu je ime.

Bogu svom pjevat ću pjesmu novu. †
Velik si i slavan, Gospode! *
U sili divan i nepobjediv!
Sva stvorenja tvoja tebi neka služe, *
jer ti samo reče, i postadoše;
posla duh svoj, i on ih oblikova. *
I glasu tvome nitko ne odolje.

Planine će se iz temelja s vodama potresti, *
hridi će se pred tobom kao od voska istopiti,
ali prema onima koji te se boje, *
ti ćeš i tada milostiv biti.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

2^ Antifona 
Velik si, Gospodine, 
i divan u sili svojoj.

3^ Antifona 
Kličite Bogu glasom radosnim.

PSALAM 47 (46) Gospodin, kralj Izraela i kralj svijeta.
Sjede zdesna Ocu, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.

Narodi svi, plješćite rukama, *
kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to − svevišnji, strašan, *
kralj velik nad zemljom svom.

Narode je nama podložio, *
pogane stavio pod noge naše,
baštinu nam odabrao − *
ponos Jakova, svoga ljubimca.
Uzlazi Bog uz klicanje, *
Gospodin uza zvuke trublje.

Pjevajte Bogu, pjevajte, *
pjevajte kralju našemu, pjevajte!
Jer on je kralj nad zemljom svom, *
pjevajte Bogu, pjevači vrsni!

Bog kraljuje nad narodima, *
stoluje Bog na svetom prijestolju.
Prvaci se pribiru poganski *
k narodu Boga Abrahamova.
Božji su svi vlastodršci zemlje, *
nad svima on je uzvišen.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

3^ Antifona 
Kličite Bogu glasom radosnim.

KRATKO ČITANJE Pj 8,7
Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav niti je rijeke potopiti. Da netko daje za ljubav sve što u kući ima, taj bi navukao prezir na sebe.

KRATKI OTPJEV
R. Srce ti moje veli: * Lice sam tvoje tražila.
Srce ti moje veli:  Lice sam tvoje tražila.
O. Lice ću tvoje, Gospodine, tražiti. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Srce ti moje veli:  Lice sam tvoje tražila.

Antifona uz Hvalospjev
Evo razborite djevice, Kristu se preselila,
sja u zboru djevica poput sjajnog sunca na nebu.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Evo razborite djevice, Kristu se preselila,
sja u zboru djevica poput sjajnog sunca na nebu.

MOLBENICA
Kristu, Zaručniku i Kruni djevica, radosno pokliknimo i pobožno ga zamolimo:

Isuse, kruno djevica, usliši nas.

Kriste, tebe svete djevice kao jedinog Zaručnika ljubiše:
– ne daj da nas išta odijeli od tvoje ljubavi.
Ti si Mariju, majku svoju, okrunio za Kraljicu djevica:
– daj da ti i mi njezinim zagovorom trajno omilimo čistoćom srca.
Po zagovoru tvojih službenica koje su se nepodijeljena i spremna srca uvijek za tebe brinule da budu svete tijelom i duhom:
– ne daj da nas ikad odijeli od tebe lik ovoga svijeta što prolazi.
Gospodine Isuse Zaručniče, koga su mudre djevice čekale:
– daj nam da te dočekamo bdijući u nadi.
Zagovorom svete Anđele koja je bila mudra i razborita djevica:
– udijeli nam nevin život i svetu mudrost.

Oče naš…

MOLITVA
Gospodine, danas slavimo svete djevice. Po njihovu primjeru daj da ti služimo nesebičnom ljubavlju i postignemo vječnu sreću, obećanu onima koji te ljube! Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Izvor: laudato.hr