R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Crkvo, novi grade sveti,
Pjevaj danas pjesmu novu!
Uskrsnuća nada, evo,
Smrtnicima svima svanu!

Starog zmaja Vođ naš svlada
Lav iz roda Judinoga.
Silnim glasom mrtve zove:
»Ustajte na život novi!«

Plijen sav Isus đavlu ote
Slavnim svojim uskrsnućem.
Silan narod krvlju steče
Žrtvovano janje Božje.

Pastir Dobri cijenom krvi
Stado svoje odsvud skuplja.
Kraljevstvo je odsad Božje
Zemlja, nebo, svemir cijeli.

Slavnom Kralju pobjedniku
Molbe žarke upravimo:
Da nas nakon zemnog boja
S pobjedničkom krunom čeka.

Vazmena neka ova slava
Svima bude na spasenje.
Slavnim, Kriste, uskrsnućem
Daruj svoje krštenike.

Ocu slava, slava Sinu,
Slava budi Duhu Svetom.
Darom vječnog uskrsnuća
Sveto Trojstvo neka nas kruni. Amen.

1^ Antifona
Nek se vesele u tebi
koji ljube ime tvoje, aleluja.

PSALAM 5, 2 – 10. 12 – 13. Jutarnja molitva za pomoć

Vječno će kliktati koji primiše Riječ što se među nama nastani.

Čuj, Gospodine, riječi moje, *
jecaje moje osluhni!
Osvrni se na glas mog prizivanja, †
o Kralju moj i Bože moj, *
jer tebe vruće zazivam!

Gospodine, zorom glas mi već čuješ, *
zorom ti već lijem molitve u nadi čekajuć.
Jer ti nisi Bog kom je nepravda mila: †
zlobniku nema boravka s tobom, *
opaki ne mogu opstati pred tvojim pogledom.

Mrziš sve koji čine bezakonje *
i uništavaš lažljivce.
Krvopija i varalica *
Gospodinu se gadi.
A ja ću po velikoj dobroti tvojoj *
unići u Dom tvoj:
past ću ničice pred svetim Domom tvojim, *
Gospodine, prepun poštovanja.

U svojoj me pravdi vodi †
poradi mojih dušmana, *
svoj put mi poravnaj pred očima.
U njihovim ustima iskrenosti nema, *
srce im je puno zloće;
grob otvoren grlo je njihovo, *
jezikom svojim laskaju.

Nek se raduju svi što se utječu tebi, *
neka kliču sve dovijeka!
Štiti ih, i nek se vesele u tebi *
koji ljube ime tvoje,
jer pravednika, Gospodine, ti blagoslivljaš, *
dobrotom ga svojom ko štitom zaklanjaš.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Nek se vesele u tebi
koji ljube ime tvoje, aleluja.

2^ Antifona
Tvoje je, Gospodine, kraljevstvo
i ti si uzvišen nad sve knezove, aleluja.

HVALOSPJEV (1 Ljet 29, 10 – 13) Jedinome Bogu čast i slava
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista (Ef 1,3).).

Blagoslovljen da si, Gospodine,
Bože našeg oca Izraela, *
od vijeka do vijeka!
Tvoja je, Gospodine, veličina, †
sila, slava, sjaj i veličanstvo, *
jer je tvoje sve što je na nebu i na zemlji;
tvoje je, Gospodine, kraljevstvo, †
i ti si uzvišen povrh svega, *
Poglavar svega!

Od tebe je bogatstvo i slava, *
ti vladaš nad svim,
u tvojoj je ruci sila i moć, *
u tvojoj je vlasti
da učiniš velikim i jakim sve.
I slavimo te, Bože naš, *
i hvalimo tvoje dično ime.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Tvoje je, Gospodine, kraljevstvo
i ti si uzvišen nad sve knezove, aleluja.

3^ Antifona
Stoluje Gospodin –
kralj dovijeka, aleluja.

PSALAM 29 (28) Himna Riječi Božjoj

I eto glasa s neba:  »Ovo je Sin moj, Ljubljeni!« (Mt 3, 17).

Prinesite Gospodinu, sinovi Božji, *
prinesite Gospodinu slavu i moć!
Prinesite Gospodinu slavu njegova imena, *
poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu!

Čuj! Gospodin nad vodama, *
Gospodin nad vodama silnim!
Čuj! Gospodin u sili, *
Gospodin u veličanstvu!

Čuj! Gospodin lomi cedre, *
Gospodin lomi cedre libanske,
i Liban skakuće poput teleta, *
a Sirion kao mlado bivolče!

Čuj! Gospodin sipa munje, *
Gospodin sipa munje ognjene!
Čuj! Gospodin potresa pustinjom, *
Gospodin potresa pustinjom kadeškom!

Čuj! Od straha se mlade košute, *
prerano se mlade košute šumske.
Čuj! Bog veličanstveni zagrmje, *
a u Hramu njegovu svi kliknuše: Slava!

Gospodin nad vodama stoluje, *
stoluje Gospodin – kralj dovijeka!
Gospodin narodu svom daje jakost, *
Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Stoluje Gospodin –
kralj dovijeka, aleluja.

KRATKO ČITANJE Rim 10, 8b – 10
Blizu ti je Riječ, u ustima tvojim i u srcu tvome – to jest Riječ vjere koju propovijedamo. Jer, ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.

KRATKI OTPJEV
R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja.
Iz groba je uskrsnuo Gospodin, aleluja, aleluja.
O. Nakon što je podnio bol smrti i umro,aleluja, aleluja.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja.

Antifona uz Hvalospjev
Tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj,
i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati, aleluja.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj,
i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati, aleluja.

MOLBENICA
Otac je Isusa proslavio i postavio baštinikom svih naroda. Njemu radosno uskliknimo:

Spasi nas Gospodine, svojom pobjedom.

Kriste, ti si svojom pobjedom srušio vrata paklena te si grijeh i smrt nadvladao;
-učini i nas danas pobjednicima nad grijehom.

Ti si smrt udaljio i novi život nam udijelio;
-daj da danas i mi hodimo u novosti života.

Mrtvima si život dao i sav si ljudski rod iz smrti priveo u život;
-vječni život podaj svima s kojima ćemo se danas susresti.

Zbunio si stražare svoga groba i obradovao svoje učenike:
-puninu radosti udijeli svima koji tebi služe.

MOLITVA
Bože, ti ujedinjuješ srca vjernih da isto hoće i za istim teže. Daj narodu svome da ljubi što ti zapovijedaš i želi što ti obećavaš te u nestalnosti zemaljskog života naše srce smjera onamo gdje su prave radosti. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.