R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

O junače neslomljivi,
U vojsci Sina Božjega,
Nadvladao si dušmane
I rajsku krunu dobio.

Pomozi nama molitvom,
Od ljage grijeha peri nas,
Od kužnih zala brani nas,
Olakšaj muke življenja.

Smrt mučenička tebe je
Od tijela tvog odijelila,
Od zloće tako i ti nas
Odijeli Božjom milosti. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
U tebi je, Gospodine, izvor životni, aleluja.

PSALAM 36 (35)  Ljudska pokvarenost i Božja dobrota.
Tko ide za mnom, neće hodati u tami, nego će imati svjetlost života (Iv 8, 12).

Grešan je naum u srcu zlotvora, *
straha Božjega nema on pred očima.

Sam sebi on laska suviše, *
grijeha svog ne vidi i ne mrzi.
Riječi usta njegovih zlodjelo su i prijevara, *
za razumnost i dobro on više ne mari.
Bezakonje smišlja na postelji svojoj, †
na opaku ostaje putu, *
od zla ne odustaje.

Do neba je, Gospodine, dobrota tvoja, *
do oblaka vjernost tvoja.
Pravednost je tvoja ko Božji vrhunci, †
a sudovi tvoji ko duboko more: *
ljude i stoku ti, Gospodine, spasavaš.

Kako li je dragocjena, Bože, dobrota tvoja, *
pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju:
site se pretilinom Doma tvojega, *
potocima svojih slasti ti ih napajaš.
U tebi je izvor životni, *
tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo.

Zakrili dobrotom sve koji te štuju, *
i pravednošću svojom sve koji su srca čestita.
Neka me ne zgazi noga ohola, *
i ruka grešnika neka me ne goni.
Gle, padoše koji čine bezakonje: *
oboreni su, ne mogu ustati.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

1^ Antifona
U tebi je, Gospodine, izvor životni, aleluja.

2^ Antifona
Ti posla Duha svoga,
Gospodine, i postadoše, aleluja.

HVALOSPJEV (Jdt 16, 2 – 3. 15 – 19)  Bog, stvoritelj svijeta i zaštitnik svog naroda.
Pjevali su pjesmu novu (Otk 5, 9).

Slavite Boga moga s bubnjevima, *
Gospodinu pjevajte s cimbalima,
psalam i pohvalu pjevajte mu u čast, *
veličajte i zazivajte Ime njegovo!
Jer je Gospod Bog što dokončava ratove, *
Gospodin mu je ime.

Bogu svom pjevat ću pjesmu novu. †
Velik si i slavan, Gospode! *
U sili divan i nepobjediv!
Sva stvorenja tvoja tebi neka služe, *
jer ti samo reče, i postadoše;
posla duh svoj, i on ih oblikova. *
I glasu tvome nitko ne odolje.

Planine će se iz temelja s vodama potresti, *
hridi će se pred tobom kao od voska istopiti,
ali prema onima koji te se boje, *
ti ćeš i tada milostiv biti.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

2^ Antifona
Ti posla Duha svoga,
Gospodine, i postadoše, aleluja.

3^ Antifona
Bog je kralj nad zemljom svom,
pjevajte mu pjevači vrsni, aleluja.

PSALAM 47 (46)  Gospodin, kralj Izraela i kralj svijeta.
Sjede zdesna Ocu, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.

Narodi svi, plješćite rukama, *
kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to − svevišnji, strašan, *
kralj velik nad zemljom svom.

Narode je nama podložio, *
pogane stavio pod noge naše,
baštinu nam odabrao − *
ponos Jakova, svoga ljubimca.
Uzlazi Bog uz klicanje, *
Gospodin uza zvuke trublje.

Pjevajte Bogu, pjevajte, *
pjevajte kralju našemu, pjevajte!
Jer on je kralj nad zemljom svom, *
pjevajte Bogu, pjevači vrsni!

Bog kraljuje nad narodima, *
stoluje Bog na svetom prijestolju.
Prvaci se pribiru poganski *
k narodu Boga Abrahamova.
Božji su svi vlastodršci zemlje, *
nad svima on je uzvišen.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

3^ Antifona
Bog je kralj nad zemljom svom,
pjevajte mu pjevači vrsni, aleluja.

KRATKO ČITANJE 1 Iv 5, 3 – 5
Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. Na izvoru vjere. Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji?

KRATKI OTPJEV
R. Vječna će slava biti nad glavama njihovim * Aleluja, aleluja.
Vječna će slava biti nad glavama njihovim. Aleluja, aleluja
O. Pratit će ih klicanje i radost. * Aleluja, aleluja.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Vječna će slava biti nad glavama njihovim. Aleluja, aleluja.

Antifona uz Hvalospjev
Radujte se i kličite, svi sveti,
jer nagrada je vaša
obilna na nebesima, aleluja.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Radujte se i kličite, svi sveti,
jer nagrada je vaša
obilna na nebesima, aleluja.

MOLBENICA
Braćo, slavu iskažimo Spasitelju svome, vjernome svjedoku, po mučenicima koji su svoj život dali radi riječi Božje, te mu uskliknimo :

Krvlju si nas svojom otkupio za Boga.

Po mučenicima svojim koji su smrt dragovoljno prihvatili kao svjedočanstvo vjere :
– daj nam, Gospodine, pravu slobodu duha.
Po mučenicima svojim koji su svoju vjeru zapečatili krvlju svjedočanskom :
– daj nam, Gospodine, čistu i postojanu vjeru.
Po mučenicima svojim koji su podnijeli mučeništva i tako tvojim stopama pošli :
– daj nam, Gospodine, izdržati u nevoljama i gorčinama života.
Po mučenicima svojim koji su haljine svoje oprali u krvi Janjetovoj :
– daj nam, Gospodine, nadvladati sve navale tijela i svijeta.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, nagrada vjernih duša, ti si ovaj dan posvetio mučeništvom svetoga pape Ivana. Usliši nam molitvu: častimo njegove zasluge, daj da nasljedujemo i njegovu postojanu vjeru. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.