R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Veselja puni pjevajmo
Krv prolitu za Isusa
I mučeničke pobjede
I lovor neba dostojan.

Sve Crkve to su knezovi,
U boju vođe pobjedne,
Nebeskog dvora dvorani
I trajno svjetlo puku tvom.

Nadvladali su svjetski strah
I muke tijela prezreli,
Smrt svetu trenom podnijeli
I vječnu slavu dobili.

Njih razdirao mučitelj,
Krv posvećena lila se,
Al ostaše neslomljivi
Na vječni život misleći.

U vjeri svojoj stameni,
U ufanju nepomični,
U žarkoj svojoj ljubavi
Izvojštili su pobjedu.

Nebeskog Oca slava su,
I dika Sina Božjega,
Duh Sveti ih nadahnjuje,
Sve nebo im se raduje.

Otkupitelju Isuse,
Čuj sluga svojih molitvu,
I mučeničkom društvu nas
Pridruži za sve vjekove. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Po svojoj dobroti
poživi me, Gospodine, aleluja.

PSALAM 119 (118)  145 – 152. XIX. (Kof)
Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške (1 Iv, 5,3)

Iz svega srca vapijem, Gospodine, usliši me: *
tvoja ću pravila čuvati.
K tebi vapijem, spasi me, *
tvojeg ću se držat svjedočanstva.

Pretječem zoru i molim za pomoć, *
u tvoje se riječi uzdam.
Oči moje straže noćne pretječu *
da razmišljam o besjedi tvojoj.

Po svojoj dobroti, Gospodine,
glas mi poslušaj, *
i po svojoj odluci poživi me.
Primiču se koji me podlo progone, *
daleko su oni od Zakona tvojega.

A ti si blizu, Gospodine, *
i vjerne su sve zapovijedi tvoje.
Odavno znam za tvoje propise, *
da si ih sazdao zasvagda.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Po svojoj dobroti
poživi me, Gospodine, aleluja.

2^ Antifona
Koji pobijediše pjevali su hvalospjev Mojsija,
sluge Božjega, i hvalospjev Jaganjčev, aleluja.

HVALOSPJEV (Izl 15, 1 – 4a. 8 – 13. 17 – 18) Pobjednička pjesma nakon prelaska preko Crvenog mora
Oni koji pobijediše Zvijer pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega (usp. Otk 15, 2−3).

»U čast Gospodinu zapjevat ću, *
jer se slavom proslavio!
Konja s konjanikom *
u more je survao.

Moja je snaga, moja pjesma − Gospodin *
jer je mojim postao izbaviteljem.
On je Bog moj, njega ja ću slaviti, †
on je Bog oca moga, *
njega ću veličati.
Gospodin je ratnik hrabar, †
Gospodin je ime njegovo. *
Kola faraonova i vojsku mu u more baci.

Od daha iz tvojih nosnica vode narastoše, †
valovi se u bedem uzdigoše, *
u srcu mora dubine se stvrdnuše.
Mislio je neprijatelj: ‘Gonit ću ih, stići, *
plijen ću podijelit,
duša će moja sita ga biti; *
trgnut ću mač, uništit ih rukom svojom.’
A ti dahom svojim dahnu, †
more se nad njima sklopi, *
kao olovo potonuše silnoj vodi u bezdane.

Tko je kao ti, Gospodine, među bogovima, †
tko kao ti sija u svetosti, *
u djelima strašan, divan u čudima?
Desnicu si pružio *
i zemlja ih proguta!
Milošću svojom vodio si ovaj narod,
tobom otkupljen, *
k svetom tvom Stanu
snagom si ga svojom upravio.

Dovest ćeš ih i posaditi
na gori svoje baštine, *
na mjestu koje ti, Gospodine,
svojim učini Boravištem,
Svetištem, Gospodine,
tvojom rukom sazidanim. *
Vazda i dovijeka Gospodin će kraljevati.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Koji pobijediše pjevali su hvalospjev Mojsija,
sluge Božjega, i hvalospjev Jaganjčev, aleluja.

3^Antifona
Silina je prema nama
ljubav njegova, aleluja.

PSALAM 117 (116) Poziv na hvalu
Velim… da pogani za milosrđe proslave Boga (Rim 15, 8. 9).

Hvalite Gospodina, svi puci, *
† slavite ga, svi narodi!

Silna je prema nama ljubav njegova, *
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^Antifona
Silina je prema nama
ljubav njegova, aleluja.

KRATKO ČITANJE 1 Iv 5, 3 – 5
Ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj koji vjeruje da je Isus Sin Božji?

KRATKI OTPJEV
R. Vječna će slava biti nad glavama njihovim * Aleluja, aleluja.
Vječna će slava biti nad glavama njihovim. Aleluja, aleluja
O. Pratit će ih klicanje i radost. * Aleluja, aleluja.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Vječna će slava biti nad glavama njihovim. Aleluja, aleluja.

Antifona uz Hvalospjev
Radujte se i kličite, svi sveti,
jer nagrada je vaša
obilna na nebesima, aleluja.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Radujte se i kličite, svi sveti,
jer nagrada je vaša
obilna na nebesima, aleluja.

MOLBENICA
Braćo, slavu iskažimo Spasitelju svome, vjernome svjedoku, po mučenicima koji su svoj život dali radi riječi Božje, te mu uskliknimo :

Krvlju si nas svojom otkupio za Boga.

Po mučenicima svojim koji su smrt dragovoljno prihvatili kao svjedočanstvo vjere :
– daj nam, Gospodine, pravu slobodu duha.
Po mučenicima svojim koji su svoju vjeru zapečatili krvlju svjedočanskom :
– daj nam, Gospodine, čistu i postojanu vjeru.
Po mučenicima svojim koji su podnijeli mučeništva i tako tvojim stopama pošli :
– daj nam, Gospodine, izdržati u nevoljama i gorčinama života.
Po mučenicima svojim koji su haljine svoje oprali u krvi Janjetovoj :
– daj nam, Gospodine, nadvladati sve navale tijela i svijeta.

Oče naš…

MOLITVA
Gospodine, ti si svetim mučenicima Kristoforu Magallanesu i drugovima mučenicima dao milost da sa svom slobodom ispovjede vjeru u smrt i uskrsnuće tvoga Sina te za to proliju krv. Molimo, daj nam veselo proslaviti njihov blagdan. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

PODJELI OVO: