PRIKAZANJE GOSPODINOVO – SVIJEĆNICA, Blagdan

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Proroci časni, rasvjetljeni duhom,
Javljahu ljud’ma spasenje svijeta,
A danas u Hram na prinos ga nosi
Djevica Majka.

Neba Gospodar, vladar vasione,
Čovjekom posta na spasenje svijeta.
Djeva ga rodi, Djeva mlijekom doji,
Prisnosi danas.

Sretni ga starac Šimun bogonosac
Grli u Hramu, Boga blagoslivlja:
Hvala ti, Bože, što mi oko gleda
Spasenje tvoje!

Ti nam o Majko, odvjetnicom budi,
Molitve naše Sinku svom prikaži:
Kada ti rekneš, prosipaju se na nasljedujte
Njegovi dari.

Očevo svjetlo, Učitelju Kriste,
Ti što nam zboriš Očeva otajstva,
daj da te vjerom, pjesmom jezik svaki
Vijekom veliča. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Duh Sveti je objavio Šimunu da neće vidjeti smrti
dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega.

PSALAM 110 (109)  1 – 5. 7

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Duh Sveti je objavio Šimunu da neće vidjeti smrti
dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega.

2^ Antifona
Za njega prinesoše Gospodinu
dvije grlice ili dva golubića.

PSALAM 130 (129)

Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi: *
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje *
na glas moga vapaja!

Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao, *
Gospodine, tko će opstati?
Al’ u tebe je praštanje, *
da bismo ti služili.
U Gospodina ja se uzdam, *
duša se moja u njegovu uzda riječ.

Duša moja čeka Gospodina *
više no zoru straža noćna;
više no zoru straža noćna *
nek Izrael čeka Gospodina.

Jer je u Gospodina milosrđe *
i obilno je u njega otkupljenje:
on će otkupiti Izraela *
od svih grijeha njegovih.

2^ Antifona
Za njega prinesoše Gospodinu
dvije grlice ili dva golubića.

3^ Antifona
Vidješe oči moje spasenje tvoje,
koje si pripravio pred licem sviju naroda.

HVALOSPJEV (Kol 1, 12 − 20) Kristovo prvenstvo

S radošću zahvaljujmo Ocu †
koji nas osposobi *
za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.

On nas izbavi iz vlasti tame *
i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno †
na nebesima i na zemlji, *
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
bilo Vrhovništva, bilo Vlasti:

sve je po njemu i za njega stvoreno: †
on je prije svega, *
i sve stoji u njemu.
On je Glava Tijela, Crkve; †
on je Početak, *
Prvorođenac od mrtvih,
da u svemu bude Prvak.

Jer, svidjelo se Bogu *
u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu †
− uspostavivši mir krvlju križa njegova − *
izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Vidješe oči moje spasenje tvoje,
koje si pripravio pred licem sviju naroda.

KRATKO ČITANJE  Heb 4, 15 – 16
Nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom. Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas.

KRATKI OTPJEV
R. Gospodin obznani* spasenje svoje.
Gospodin obznani spasenje svoje.
O. Što ga pripravi pred licem sviju naroda. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Gospodin obznani spasenje svoje.

Antifona uz Veliča
Danas je blažena djevica Marija
prikazala u hramu dječaka Isusa,
a Šimun ispunjen Duhom Svetim
primi ga u svoje naručje i blagoslovi Boga.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Veliča
Danas je blažena djevica Marija
prikazala u hramu dječaka Isusa,
a Šimun ispunjen Duhom Svetim
primi ga u svoje naručje i blagoslovi Boga.

PROŠNJE
Poklonimo se Spasitelju svome, koji je u hramu prikazan, i zamolimo ga:

Neka oči naše, Gospodine, vide, tvoje spasenje.

Kriste Spasitelju, ti si svjetlo na prosvjetljenje naroda
− prosvijetli one koji te nisu upoznali da vjeruju u tebe pravoga Boga.
Otkupitelju naš, ti si slava puka izraelskoga
− uzvisi svoju Crkvu među narodima.
Isuse željo svih naroda, tvoje spasenje vidješe oči pravednog Šimuna;
− privedi sve narode svom spasenju
Gospodine o tvome je prikazanju Mariji, Majci tvojoj, prorečeno da će joj mač boli probosti srce;
− ojačaj one koji služeć tebi podnose nevolje i zlostavljanja.
Kriste blaženstvo svetih, tebe je prije smrti Šimun vidio kao što je žarko čeznuo;
− zauvijek se pokaži onima koji nakon smrti žeđaju da tvoje lice gledaju.

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući vječni Bože, na današnji je dan Sin tvoj u našem ljudskom tijelu prikazan u hramu. Smjerno te molimo: daj da se i mi čiste duše prikažemo tebi. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljamo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Izvor: Laudato.hr