JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.

HIMAN

Žuč mu daju i on gine,
Nježan lik mu presveti
Bodu trnje, čavli, koplje,
Krv i voda s boka vri:
O gle vrela, koje pere
Zemlju i svijet čitavi!

Križu sveti, stablo svako
Zavidi ti čarni sjaj,
S takvim lišćem, cvijetom, plodom
Nikoji ga nema gaj:
Slatko drvo, slatki čavli
Nose teret slatki taj.

Savij grane, stablo silno,
Mekšaj jezgru drvu svom,
Neka mine sva tvrdoća
Prirođena biću tvom,
Tijelu Kralja svevišnjega
Budi mekšom posteljom.

Samo ti si bilo vrijedno
Žrtvu svijeta nositi,
Postat lađom što će k luci
Potopljene voziti,
Koju svu će Jaganjčeva
Sveta Krv orositi.

U sve vijeke budi slava
Trojici božanstvenoj,
Ocu, Sinu, Duhu Svetom,
Koji tješi narod svoj!
Neka se ime višnjeg Boga
Pjeva po vasionoj. Amen.

1^ Antifona 
Gospodine, ne skrivaj lica pred slugom svojim;
jer sam u stisci, usliši me brzo.

PSALAM 80 (79)  Molitva za obnovu posječena vinograda
Dođi, Gospodine Isuse (Otk 22, 20).

Čuj, pastiru Izraelov, *
ti što vodiš Josipa ko stado ovaca!
Ti što sjediš nad kerubima, zablistaj *
pred Efrajimom, Benjaminom, Manašeom!
Probudi silu svoju, *
priteci nam u pomoć!

Bože, obnovi nas, *
razvedri lice svoje i spasi nas!
Gospodine, Bože nad Vojskama,
dokle ćeš plamtjeti, *
premda se moli narod tvoj?
Dokle ćeš nas hraniti kruhom suza, *
i obilno pojiti suzama?
Dokle će se oko nas svađat susjedi, *
i rugat nam se naši dušmani?

Bože nad Vojskama, obnovi nas, *
razvedri lice svoje i spasi nas!

Ti prenese čokot iz Egipta, *
pogane istjera, a njega zasadi.
Ti mu tlo pripravi, *
i on pusti korijenje i napuni zemlju.
Sjena mu prekri bregove, *
lozje mu kao Božji cedrovi.
Mladice svoje ispruži do mora *
i svoje ogranke do Rijeke.

Zašto si mu srušio ogradu, *
da ga beru svi što putem prolaze,
da ga pustoši vepar iz šume, *
da ga pasu poljske zvijeri?

Vrati se, Bože nad Vojskama, †
pogledaj s neba i vidi, *
obiđi ovaj vinograd:
zakrili nasad desnice svoje, *
sina kog za se odgoji!
Oni koji ga spališe i posjekoše, *
neka izginu od prijetnje lica tvojega!
Tvoja ruka neka bude nad čovjekom desnice tvoje, *
nad sinom čovječjim kog za se odgoji!
Nećemo se više odmetnuti od tebe; *
poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.

Gospodine, Bože nad Vojskama, obnovi nas, *
razvedri lice svoje i spasi nas!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona 
Gospodine, ne skrivaj lica pred slugom svojim;
jer sam u stisci, usliši me brzo.

2^ Antifona 
Evo, Bog je spasenje moje, uzdam se, ne bojim se više.
uzdam se, ne bojim se više.

HVALOSPJEV (Iz 12, 1 – 6) Pjesma otkupljenih
Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije.(Iv 7,37).

Hvalim te, Gospodine: *
razgnjevi se ti na mene,
ali se odvratio gnjev tvoj, *
i ti mene utješi!
Evo, Bog je spasenje moje, *
uzdam se, ne bojim se više,
jer je Gospodin snaga moja i pjesma, *
on je moje spasenje.

I s radošću ćete crpsti vodu *
iz izvora spasenja.
Reći ćete, u dan onaj: †
Hvalite Gospodina, *
prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova, *
razglašujte uzvišenost imena njegova!
Pjevajte Gospodinu, jer stvori divote, *
neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se, stanovnici Siona, *
jer je velik među vama Svetac Izraelov!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona 
Evo, Bog je spasenje moje, uzdam se, ne bojim se više.
uzdam se, ne bojim se više.

3^ Antifona 
Gospodin nas je hranio najboljom pšenicom
i sitio nas medom iz pećine.

PSALAM 81 (80)  Svečana obnova Saveza
Pazite, braćo, da ne bi u koga od vas srce bilo opako, nevjerno (Heb 3, 12).

Kliknite Bogu, jakosti našoj, *
† kličite Bogu Jakovljevu!
Nek zazvuče žice, nek se čuje bubanj, *
svirajte u milozvučnu citru s harfom!
Zatrubite u rog za mlađaka, *
za uštapa, na svetkovinu našu!

Jer to je propis Izraelu, *
zapovijed Boga Jakovljeva.
Takvo je svjedočanstvo dao Josipu *
kad je izlazio iz zemlje Egipta.

Jezik meni nepoznat začuh: †
»Oslobodih od tereta rame njegovo, *
ruke su mu slobodne od košare.
U tjeskobi si zavapio, i ja te izbavih; †
iz gromovna oblaka odgovorih tebi, *
iskušah te kod vodâ meripskih.

Slušaj, puče moj, i ja ću te opomenuti: *
o da me poslušaš, Izraele!
Nek ne bude u tebe drugog boga, *
i ne klanjaj se bogu tuđemu!
ja sam Gospodin, Bog tvoj †
koji te izvedoh iz Egipta: *
otvori svoja usta da ih napunim!

Ali moj narod ne slušaše glasa moga. *
Izrael me ne posluša.
Zato ga pustih okorjelom srcu njegovu: *
neka hodi kako mu se hoće!

O, kad bi me narod moj slušao, *
kad bi Izrael putovima mojim hodio,
brzo bih pokorio dušmane njegove, *
ruku bih svoju okrenuo
na protivnike njegove.

Oni što ga sada mrze dodvarali bi mu se, *
i njihov bi udes bio zapečaćen zauvijek.
A svoj narod hranio bih pšenicom najboljom *
i sitio ga medom iz pećine.«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona 
Gospodin nas je hranio najboljom pšenicom
i sitio nas medom iz pećine.

KRARKO ČITANJE   Heb 2, 9b – 10
Isusa vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i časti ovjenčana, da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio. Dolikovalo je, doista, da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve – kako bi mnoge sinove priveo k slavi – po patnjama do savršenstva dovede Početnika njihova spasenja.

KRATKI OTPJEV
R. Slavom i čašću * okrunio si Krista.
Slavom i čašću, okrunio si Krista.
O. Njemu pod noge sve podloži:  okrunio si Krista. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.  Slavom i čašću, okrunio si Krista.

Antifona uz Hvalospjev
Svom sam dušom
čeznuo ovu Pashu blagovati s vama
prije svoje muke.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Svom sam dušom
čeznuo ovu Pashu blagovati s vama
prije svoje muke.

MOLBENICA
Kristu, vječnom Svećeniku, koga Otac Duhom Svetim pomaza, da sužnjima propovijeda otpuštanje, poniznom molbom recimo:

Gospodine, smiluj nam se.

Ti si pošao u Jeruzalem da muku podneseš i uđeš u slavu
− privedi svoju Crkvu vječnome Vazmu.
Ti si, na križ uzdignut, htio da te vojnik kopljem probode
− iscijeli naše rane.
Ti si svoj križ učinio stablom života
− njegove plodove udijeli svima koji su krštenjem nanovo rođeni.
Dok si na križu visio, oprostio si raskajanom razbojniku
− oprosti grijehe i nama grešnicima.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, pravedno je tebe ljubiti i uz tebe prianjati. Umnoži u nama darove svoje neizrecive milosti. Ti si nam dao da se u smrti tvoga Sina nadamo onome što vjerujemo; daj da s njime uskrslim stignemo onamo kamo težimo. Koji s tobom.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen