JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.

HIMAN

Žuč mu daju i on gine,
Nježan lik mu presveti
Bodu trnje, čavli, koplje,
Krv i voda s boka vri:
O gle vrela, koje pere
Zemlju i svijet čitavi!

Križu sveti, stablo svako
Zavidi ti čarni sjaj,
S takvim lišćem, cvijetom, plodom
Nikoji ga nema gaj:
Slatko drvo, slatki čavli
Nose teret slatki taj.

Savij grane, stablo silno,
Mekšaj jezgru drvu svom,
Neka mine sva tvrdoća
Prirođena biću tvom,
Tijelu Kralja svevišnjega
Budi mekšom posteljom.

Samo ti si bilo vrijedno
Žrtvu svijeta nositi,
Postat lađom što će k luci
Potopljene voziti,
Koju svu će Jaganjčeva
Sveta Krv orositi.

U sve vijeke budi slava
Trojici božanstvenoj,
Ocu, Sinu, Duhu Svetom,
Koji tješi narod svoj!
Neka se ime višnjeg Boga
Pjeva po vasionoj. Amen.

1^ Antifona
Reče Isus:
Duša mi je na smrt žalosna.
Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!

PSALAM 42 (41  Želja za Gospodinom i hramom njegovim
Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava (Otk 22, 17).

Kao što košuta žudi za izvor-vodom, *
tako duša moja čezne, Bože, za tobom.
Žedna mi je duša Boga, Boga živoga: *
o kada ću doći i lice Božje gledati?

Suze su kruh moj danju i noću, †
dok me svednevice pitaju: *
»Gdje ti je Bog tvoj?«
Duša moja gine kada se spomenem †
kako koračah u mnoštvu *
predvodeć ga k Domu Božjemu
uz radosno klicanje i hvalopojke *
u povorci svečanoj.

Što si mi, dušo, klonula *
i što jecaš u meni?
U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, *
spasenje svoje, Boga svog!

Tuguje duša u meni, †
stoga se tebe spominjem *
iz zemlje Jordana i Hermona, s brda Misara.
Bezdan doziva bezdan bukom slapova tvojih: *
sve vode tvoje i vali preko mene prijeđoše.
Nek mi danju Gospodin naklonost udijeli, *
a noću pjesmom ću hvalit Boga života svog.

Reći ću Bogu: †
»Hridino moja, zašto me zaboravljaš? *
Zašto obilazim žalostan,
pritisnut dušmanima?«
Kosti mi se lome od poruge neprijateljâ †
dok me svednevice pitaju: *
»Gdje ti je Bog tvoj?« –

Što si mi, dušo, klonula *
i što jecaš u meni?
U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, *
spasenje svoje, Boga svog!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Reče Isus:
Duša mi je na smrt žalosna.
Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!

2^ Antifona
Sada je sud ovome svijetu,
sada će knez ovoga svijeta biti izbačen.

HVALOSPJEV (Sir 36, 1 – 7. 13 – 16)  Molitva za spas i obnovu IzraelaOvo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinitoga Boga, i koga si poslao – Isusa Krista (Iv 3, 17).

Smiluj nam se, Gospodaru,
Bože svega svijeta, †
i pogledaj na nas, *
i prožmi strahom svojim sve narode!
Podigni ruku protiv naroda tuđinskih, *
da spoznaju tvoju moć.

Kako si se u očima njihovim
pokazao nama svetim, *
tako se sada u očima našim
pokaži velik prema njima.
Da poznaju kao što znamo i mi *
da nema Boga osim tebe, Gospodine.
Obnovi znake i ponovi čudesa, *
proslavi ruku i desnicu svoju.
Okupi sva plemena Jakovljeva, *
vrati im baštinu kao na početku.

Smiluj se, Gospodine, narodu †
koji se zove imenom tvojim, *
Izraelu, kojeg si učinio prvijencem svojim.
Smiluj se svetom gradu svojem, *
Jeruzalemu, prebivalištu svome.
Ispuni Sion pjesmom u svoju hvalu, *
i Svetište svoje slavom svojom.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Sada je sud ovome svijetu,
sada će knez ovoga svijeta biti izbačen.

3^ Antifona
Početnik i Dovršitelj
naše vjere Isus
podnese križ, prezrevši sramotu,
te sjede zdesna prijestolja Božjega.

PSALAM 19 (18 A)  Hvalospjev Bogu Stvoritelju
Pohodi nas Mlado Sunce s visine… da upravi noge naše na put mira (Lk 1, 78. 79).

Nebesa slavu Božju kazuju, *
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje, *
a noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije, *
nije ni glas što se može čuti,
ali po svoj zemlji razliježe se jeka, *
riječi njihove sve do nakraj svijeta sežu.

Ondje suncu razape šator, †
te ono kao ženik iz ložnice ide, *
kao div kliče kad prelijeće stazu.

Izlazi ono od nebeskog kraja, †
i put mu se opet s krajem spaja, *
ne skriva se ništa žaru njegovu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Početnik i Dovršitelj
naše vjere Isus
podnese križ, prezrevši sramotu,
te sjede zdesna prijestolja Božjega.

KRATKO ČITANJE  Jr 11, 19
Ja bijah kao jagnje krotko što ga vode na klanje i ne slutih da protiv mene snuju pakosne naume. Uništimo drvo još snažno, iskorijenimo ga iz zemlje živih, da mu se ime nikad više ne spominje.

KRATKI OTPJEV
R. Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, * smiluj nam se.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,  smiluj nam se.
O. Ti, koji ćeš doći suditi,  smiluj nam se. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,  smiluj nam se.

Antifona uz Hvalospjev
Oče pravedni!
Svijet te nije upoznao,
ja te upoznah jer si me ti poslao.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Oče pravedni!
Svijet te nije upoznao,
ja te upoznah jer si me ti poslao.

MOLBENICA
Krist nas je otkupio svojom smrću i uskrsnućem. Njemu, svome spasitelju, zavapijmo:

Gospodine, smiluj nam se.

Ti si pošao u Jeruzalem da muku podneseš i uđeš u slavu;
− privedi svoju Crkvu vječnome Vazmu.
Ti si, na križ uzdignut, htio da te vojnik kopljem probode;
− iscijeli naše rane.
Ti si svoj križ učinio stablom života;
− njegove plodove udijeli svima koji su krštenjem nanovo rođeni.
Dok si na križu visio, oprostio si raskajanom razbojniku;
− oprosti grijehe i nama grešnicima.

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući Bože, u nejakosti svojoj već iznemažemo: daj da po muci tvoga Jedinorođenca odahnemo. Koji s tobom.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen