JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.

HIMAN

Žuč mu daju i on gine,
Nježan lik mu presveti
Bodu trnje, čavli, koplje,
Krv i voda s boka vri:
O gle vrela, koje pere
Zemlju i svijet čitavi!

Križu sveti, stablo svako
Zavidi ti čarni sjaj,
S takvim lišćem, cvijetom, plodom
Nikoji ga nema gaj:
Slatko drvo, slatki čavli
Nose teret slatki taj.

Savij grane, stablo silno,
Mekšaj jezgru drvu svom,
Neka mine sva tvrdoća
Prirođena biću tvom,
Tijelu Kralja svevišnjega
Budi mekšom posteljom.

Samo ti si bilo vrijedno
Žrtvu svijeta nositi,
Postat lađom što će k luci
Potopljene voziti,
Koju svu će Jaganjčeva
Sveta Krv orositi.

U sve vijeke budi slava
Trojici božanstvenoj,
Ocu, Sinu, Duhu Svetom,
Koji tješi narod svoj!
Neka se ime višnjeg Boga
Pjeva po vasionoj. Amen.

1^ Antifona
Dosudi mi pravo, Bože;
izbavi me od čovjeka prijevarna i opaka.

PSALAM 43 (42) Čežnja za hramom
Ja − Svjetlost − dođoh na svijet (Iv 12, 46).

Dosudi mi pravo, Bože, †
i povedi parbu moju
protiv čeljadi bezbožne, *
izbavi me od čovjeka prijevarna i opaka!
Jer ti si, Bože, zaklon moj: †
zašto me odbacuješ?*
Zašto obilazim žalostan,
pritisnut dušmanima?

Pošalji svjetlost svoju i vjernost:
neka me vode, *
neka me dovedu na tvoju svetu goru,
u šatore tvoje!
I pristupit ću Božjem žrtveniku, *
Bogu, radosti svojoj.
Citrom ću slaviti tebe, *
Bože, o Bože moj!

Što si mi, dušo, klonula *
i što jecaš u meni?
U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, *
spasenje svoje, Boga svog!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Dosudi mi pravo, Bože;
izbavi me od čovjeka prijevarna i opaka.

2^ Antifona
Ti si, Gospodine, izborio pravdu
za dušu moju, ti si život moj izbavio.

HVALOSPJEV (Iz 38, 10 – 14. 17 – 20). Tjeskoba umirućeg i radost iscijeljenog.
Mrtav bijah, a evo živim… te imam ključe Smrti (Otk 1, 17− 18).

Govorio sam: U polovici dana svojih *
ja moram otići.
Na vratima Podzemlja mjesto mi je dano *
za ostatak mojih ljeta.
Govorio sam: Vidjet više neću Gospodina *
na zemlji živih,
vidjet više neću nikoga *
od stanovnika ovog svijeta.

Stan je moj razvrgnut, bačen daleko, *
kao šator pastirski;
poput tkalca moj si život namotao*
da bi me otkinuo od osnove.
Od jutra do noći skončat ćeš me, *
vičem sve do jutra;
kao što lav mrska kosti moje, *
od jutra do noći skončat ćeš me.
Poput laste ja pijučem, *
zapomažem kao golubica,
uzgor mi se okreću oči, *
zauzmi se, jamči za me.

Ti si spasio dušu moju od jame uništenja, *
za leđa si bacio sve moje grijehe.
Jer Podzemlje ne slavi tebe, *
ne hvali te Smrt;
oni koji padnu u rupu *
u tvoju se vjernost više ne uzdaju.
Živi, živi, jedino on te slavi kao ja danas, *
otac naučava sinovima tvoju vjernost.
U pomoć mi, Gospodine, priteci, *
i mi ćemo pjevati uz harfe
sve dane svojega života *
pred Hramom Gospodnjim.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Ti si, Gospodine, izborio pravdu
za dušu moju, ti si život moj izbavio.

3^ Antifona
Sluga moj pravedni opravdat će mnoge
i krivicu njihovu na sebe uzeti.

PSALAM 65 (64). Svečana zahvalnica
Živi Bog … s neba vam kišu daje i vremena plodonosna, napunja hranom i radošću srca vaša (vidi Dj. 14, 15.17).

Bože, tebi dolikuje hvalospjev na Sionu,
† tebi se ispunja zavjet − *
ti molitve uslišuješ.
Svaka put dolazi k tebi *
pod teretom grijeha.
Naši nas prijestupi taru, *
ti ih pomiruješ.
Blažen kog izabra i k sebi približi: *
on boravi u dvorima tvojim.
Daj da se nasitimo dobrima Doma tvoga, *
i svetošću tvoga Hrama.
Čudesno nas uslišuješ u pravednosti svojoj, *
o Bože, spasenje naše,
nado svih krajeva svijeta *
i mora dalekih.

Učvršćuješ bregove jakošću svojom, *
silom opasan.
Krotiš huku mora, *
huku valova i buku naroda.
Oni što žive nakraj svijeta †
boje se znamenja tvojih; *
dveri jutra i večeri radošću napunjaš.

Ti pohodi zemlju i ti je natopi, *
obogati nju veoma.
Božja se rijeka vodom napuni, *
ti pripravi ljudima žito.
Ovako pripremi zemlju: *
brazde joj natopi, *
grude joj poravna;
kišom je omekša, *
usjeve joj blagoslovi.

Ti okruni godinu dobrotom svojom, *
plodnost niče za stopama tvojim.
Pustinjski pašnjaci kaplju od obilja, *
brežuljci se pašu radošću.
Livade se kite stadima, †
doline se pokrivaju žitom: *
svagdje klicanje, pjesma.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Sluga moj pravedni opravdat će mnoge
i krivicu njihovu na sebe uzeti.

KRATKO ČITANJE   Zah 12, 10 – 11a
Na dom Davidov i na Jeruzalemce izlit ću duh milosni i molitveni. I gledat će onoga koga su proboli; naricat će nad njim kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenca. U onaj dan plač velik će nastati u Jeruzalemu.

KRATKI OTPJEV
R. Spasio si nas, Gospodine, * vodom krštenja.
Spasio si nas, Gospodine,  vodom krštenja.
O. Izlio si Duha Svetoga na nas, vodom krštenja. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Spasio si nas, Gospodine,  vodom krštenja.

Antifona uz Hvalospjev
Proslavi me, Oče, kod sebe
onom slavom koju imadoh kod tebe
prije negoli je svijeta bilo.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Proslavi me, Oče, kod sebe
onom slavom koju imadoh kod tebe
prije negoli je svijeta bilo.

MOLBENICA
Krist spasitelj nas je svojom smrću i uskrsnućem otkupio. Njemu zavapijmo riječima:

Gospodine smiluj nam se.

Ti si pošao u Jeruzalem da muku podneseš i uđeš u slavu;
– povedi svoju crkvu vječnom Vazmu.

Ti si, na križ uzdignut, htio da te vojnik kopljem probode;
– iscijeli naše rane.

Ti si svoj križ učinio stablom života;
– plodom tog stabla života obdari sve koji su krštenjem nanovo rođeni.

Dok si na križu visio, oprostio si raskajanom razbojniku;
– daj zaboravi i grijehe nas grešnika.

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući vječni Bože, daj nam tako slaviti otajstvo muke Gospodnje, da primimo oproštenje grijeha. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.