R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Već žarko sunce zalazi,
O Svjetlosti neprolazna,
Jedinstvo, Trojstvo blaženo,
U srca naša svjetlost lij!

Mi ujutro ti pjevamo,
Mi uvečer te molimo,
Udostoj nas da smjerno te
Sa anđelima slavimo.

Sa Ocem skupa Sinu mu
I Tebi, Duše Presveti,
Neka bude, kao što bila je,
U vijeke slava vječita. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Tvoja riječ Gospodine
nozi je mojoj svjetiljka, aleluja.

PSALAM 119 (118) 105 – 112 XIV (Nun) Pohvala Božjem zakonu
Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge (Iv 15, 12).

Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka *
i svjetlo mojoj stazi.
Kunem se, i riječ ću održati: *
pravedne ću tvoje slijedit odluke.

U nevolji sam velikoj, Gospodine, *
po riječi me svojoj poživi.
Prinose usta mojih primi, Gospodine, *
uči me sudovima svojim.

Život mi je u pogibelji neprestanoj, *
ali tvog Zakona ja ne zaboravljam.
Grešnici mi postaviše zamku, *
ali ne skrećem od tvojih naredaba.

Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština, *
ona su radost mome srcu.
Prignuh srce da vrši naredbe tvoje *
uvijek i do kraja.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Tvoja riječ Gospodine
nozi je mojoj svjetiljka, aleluja.

2^ Antifona
Gospodine, ispunit ćeš me
radošću licasvoga, aleluja.

PSALAM 16 (15) Gospodin – moja baština
Bog ga uskrisi, oslobodivši ga grozote smrti (Dj 2, 24).

Čuvaj me, Bože, *
jer se tebi utječem.

Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar, *
nema mi blaženstva bez tebe! «
Svetima na zemlji, odličnim ljudima *
sva naklonost moja!
Gomilaju patnje svoje *
koji slijede bogove tuđe.
Ja ljevanicâ njihovih nalijevat neću, *
ime im spominjat neću usnama.

Gospodin mi je baština i čaša: *
ti u ruci držiš moju sudbinu.
Na divnu zemlju padoše mi konopi, *
vrlo mi je mila moja baština.
Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje, *
te me i noću srce opominje.
Gospodin mi je svagda pred očima: *
jer mi je zdesna da ne posrnem.
Stog mi se raduje srce i kliče duša, *
pa i tijelo mi spokojno počiva.

Jer mi nećeš ostavit dušu u Podzemlju *
ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.
Pokazat ćeš mi stazu života, †
puninu radosti lica svoga, *
sebi zdesna blaženstvo vječno.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Gospodine, ispunit ćeš me
radošću licasvoga, aleluja.

3^ Antifona
Na ime Isusovo nek se prigne svako koljeno
nebesnikâ i zemnikâ, aleluja.

HVALOSPJEV  (Fil 2, 6 – 11) Vazmeno otajstvo

Isus Krist, trajni lik Božji, *
nije se kao plijena držao
svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe »oplijeni «
uzevši lik sluge, †
postavši ljudima sličan: *
obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe, †
poslušan do smrti, *
smrti na križu.

Zato ga Bog preuzvisi †
i darova mu ime, *
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno *
nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ,
i svaki će jezik priznati: *
»Isus Krist jest Gospodin!« –
na slavu Boga Oca.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Na ime Isusovo nek se prigne svako koljeno
nebesnikâ i zemnikâ, aleluja.

KRATKO ČITANJE Kol 1, 3 – 6a
Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista. Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, svagda za vas moleći. Jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svim svetima poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima. Za nju ste već čuli u riječi istine – evanđelju koje je do vas doprlo te plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu, tako i među vama.

KRATKI OTPJEV
R. Od istoka sunčeva do zalaska, * hvaljeno bilo ime Gospodnje.
Od istoka sunčeva do zalaska, * hvaljeno bilo ime Gospodnje.
O. Slava njegova nebesa nadvisuje. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu
Od istoka sunčeva do zalaska, * hvaljeno bilo ime Gospodnje.

Antifona uz Veliča
Godina A Bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja,
ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

Godina B Isus pruži ruku i dotakne gubavca:
i on je bio izliječen.

Godina C Blago vama, siromasi:
vaše je kraljevstvo Božje!
Blago vama koji sada gladujete:
vi ćete se nasititi!

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV  Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Veliča
Godina A Bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja,
ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

Godina B Isus pruži ruku i dotakne gubavca:
i on je bio izliječen.

Godina CBlago vama, siromasi:
vaše je kraljevstvo Božje!
Blago vama koji sada gladujete:
vi ćete se nasititi!

PROŠNJE
Bog bio pomoć i štit narodu koji izabra za svoju baštinu da bude svet. Njemu iskažimo hvalu i spominjući se dobrote njegove uskliknimo:

U tebe se, Gospodine, uzdamo.

Blagi Oče, molimo te za papu našega I. i za sve biskupe naše;
– štiti ih i svojom ih snagom posvećuj.
Neka bolesni osjete kako su Kristu patniku pridruženi
– i  budu vazda dionici njegove utjehe.
Dobrotom svojom pogledaj one koji su bez krova nad glavom
– nek nađu doličan stan.
Dostoj se dati i sačuvati plodove zemlje
– da svi imaju kruh svagdašnji.
Oslobodi naš narod od zla
– da živi u trajnom i nepomućenom miru.
Gospodine, dobrotom svojom silnom obdari pokojne
– i privedi ih u stanove vječne.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, rekao si da boraviš u pravednu i iskrenu srcu. Daj da mi budemo takvi te se trajno nastaniš u nama. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.