Prvo čitanje:

Jak 1, 1-11

Prokušanost vaše vjere rađa postojanošću da budete savršeni i potpuni.

Početak Poslanice svetoga Jakova apostola

Jakov, sluga Boga i Gospodina Isusa Krista: dvanaestorma plemena Raseljeništva pozdrav.Pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću. Ali neka postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka.Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se. Ali neka ište s vjerom, bez ikakva kolebanja. Jer kolebljivac je sličan morskom valovlju, uzburkanu i gonjenu. Neka takav ne misli da će primiti što od Gospodina — čovjek duše dvoumne nepostojan na svim putovima svojim.Neka se brat niska soja ponosi svojim uzvišenjem a bogataš svojim poniženjem. Ta proći će kao cvijet trave: sunce ogranu žarko te usahnu trava i cvijet njezin uvenu; dražest mu lica propade. Tako će i bogataš na stazama svojim usahnuli.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 119, 67- 68. 71- 73. 76

Pripjev:

Nek dođe na me milosrđe tvoje da poživim!

Prije nego bjeh ponižen, lutao sam, 
ali sada tvoju čuvam riječ.

Ti si tako dobar i dobrostiv:
nauči me pravilima svojim.
Dobro mi je što sam ponižen 
da bih tvoja naučio pravila.

Draži mi je zakon usta tvojih
no tisuće zlatnika i srebrnika.

Znadem, Gospodine, da su ti sudovi pravedni 
da si me s pravom ponizio.

Tvoja ljubav nek mi bude tješiteljicom 
po obećanju koje si dao sluzi svom.

Evanđelje:

Mk 8, 11-13

Zašto ovaj naraštaj traži znak?

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Istupiše farizeji i počeše raspravljati s Isusom. Iskušavajući ga, zatraže od njega znak s neba. On uzdahnu iz sve duše i reče: »Zašto ovaj naraštaj traži znak? Zaista, kažem vam, ovome se naraštaju neće dati znak.« Tada ih ostavi, ponovno uđe u lađu pa otiđe prijeko.Riječ Gospodnja.