R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

O Stvorče neba bezmjerni,
Što svijet od smetnje štiteći
Od voda vode rastavljaš,
Kao među svod im postavljaš.

Ti stalna daješ sjedišta
Nebeskim, zemnim vodama,
Da vlaga žegu ublaži
I žega zemlje ne cijepa.

U duše naše, Bože blag,
Ti trajnu milost ulijevaj,
Da novom varkom u zlo nas
Ne surva stari pakosnik.

Prosvijetli vjerom razum naš,
I sjaj nam njezin očuvaj,
Da ona varke rasprši,
Nje nigda laž ne potamni.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

PSALMODIJA

1^Antifona
Lijep si, najljepši od ljudskih sinova,
po usnama ti se milina prosula.

PSALAM 45 (44) 2 – 10 (I)  Kraljevska svadbena pjesma
O ponoći nasta vika: ‘Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ (Mt 25, 6).

Iz srca mi naviru riječi divne: †
pjesmu svoju ja kralju pjevam. *
jezik mi je kao pisaljka hitra pisara.
Lijep si. najljepši od ljudskih sinova, †
po usnama ti se milina prosula, *
stoga te Bog blagoslovio dovijeka.

Pripaši mač uz bedra, junače, *
ogrni se sjajem i veličanstvom!
Zajaši i kreni za istinu, za blagost i pravdu, *
desnica ti tvoja gađa čudesno!
Strelice tvoje prodiru †
u srce kraljevih dušmana, *
narodi padaju pred tobom.

Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, *
i pravedno žezlo – žezlo je tvoga kraljevstva!
Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, †
stoga Gospodin, Bog tvoj, tebe pomaza *
uljem radosti kao nikog od tvojih drugova.

Smirnom, alojem i kasijom mirišu ti haljine, *
iz dvorova bjelokosnih harfe te vesele.
Kraljevske ti kćeri idu u susret, *
zdesna ti je kraljica u zlatu ofirskom.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^Antifona
Lijep si, najljepši od ljudskih sinova,
po usnama ti se milina prosula.

2^Antifona
Evo Zaručnika,
izađite mu u susret.

PSALAM 45 (44) 11 – 18 (II) Kraljica i nevjesta
I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. (Otk 21, 2).

»Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni: *
zaboravi svoj narod i dom oca svog!
Zaželi li kralj ljepotu tvoju, †
smjerno se pokloni njemu, *
jer je on gospodar tvoj.

Narod tirski dolazi s darovima *
Naklonost tvoju traže prvaci naroda,
Sva lijepa korača kći kraljeva *
u haljinama zlatom vezenim
U Haljini od veza šarena kralju je dovode » *
Pratnja su joj djevice druge njezine.
s veseljem ih vode i s klicanjem, *
u kraljeve dvore ulaze.
Umjesto otaca imat ćeš sinove, *
postavit ćeš ih knezovima na svoj zemlji
Iz koljena u koljeno naviještat će ime tvoje, *
hvalit će te narodi u vijeke vjekova.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^Antifona
Evo Zaručnika,
izađite mu u susret.

3^Antifona
U punini vremena Bog naumi
da Krist bude glava svemu.

HVALOSPJEV (Ef 1, 3 – 10)  Bog Spasitelj

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve − na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^Antifona
U punini vremena Bog naumi
da Krist bude glava svemu.

KRATKO ČITANJE 1 Sol 2, 13
Bez prestanka zahvaljujemo Bogu što ste, kad od nas primiste riječ poruke Božje, primili ne riječ ljudsku, nego kakva uistinu jest, riječ Božju koja i djeluje u vama, vjernicima.

KRATKI OTPJEV
R. Nek se, Gospodine, * moja molitva uzdigne k tebi.
Nek se, Gospodine,  moja molitva uzdigne k tebi.
O. Kao pred lice tvoje. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu
Nek se, Gospodine,  moja molitva uzdigne k tebi.

Antifona uz Veliča
Nek te vazda veliča
duša moja, Bože moj.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Nek te vazda veliča
duša moja, Bože moj.

PROŠNJE
Slavu iskažimo Kristu, koji ljubi Crkvu, hrani je i krijepi. Puni vjere zamolimo ga:

Ispuni, Gospodine, želje svog naroda.

Gospodine Isuse, daj da se svi ljudi spase
− i dođu do spoznanja istine.
Čuvaj papu našega I. i biskupa našega I.;
− svojom im snagom pomozi.
U svojoj se dobroti smiluj nezaposlenima
− da nađu trajno zaposlenje.
Gospodine, budi utočište siromaha;
− budi im pomoćnik u nevoljama.
Nauči nas da jedni drugima nosimo teret
− da tako ispunimo tvoj zakon.
Preporučujemo ti one koje si za života pozvao u svećeničku službu:
− nek te na nebesima bez prestanka slave.

Oče naš…

MOLITVA
Beskorisne si sluge svoje, svemogući Bože, danas u radu krijepio. Prinosimo ti ovu žrtvu večernjicu zahvalni za darove koje od tebe primismo. Molimo te, primi je i neka ti ona bude naša zahvalnica. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljamo Gospodina.
O. Bogu hvala.