JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Već zora nebom sipa sjaj,
I na zemlju se spušta dan,
Sunčana zraka probija:
Neka bježi mrak zavodljivi.

Odatle, noćne utvare,
Raspršite se, misli zle,
Umini, grešna rugobo,
Što s tamom noć te donijela!

O Višnji, smjerno molimo
U svojoj pjesmi jutarnjoj
Da jutro nama posljednje
U vječnoj svane svjetlosti.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Jutrom naviještamo, Gospodine,
ljubav tvoju i noću vjernost tvoju.

PSALAM 92 (91) Pohvala Gospodina Stvoritelja
Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. (Iv 15, 5).

Dobro je slaviti Gospodina, *
pjevati imenu tvome, Svevišnji;
naviještati jutrom ljubav tvoju *
i noću vjernost tvoju,
uz harfu od deset žica i liru, *
s pjesmom uz citru.
Obradovao si me djelima svojim, Gospodine, *
kličem zbog djela ruku tvojih.

Kako su silna djela tvoja, Gospodine, *
kako duboki naumi tvoji!
Bezuman čovjek ne spoznaje, *
luđak to ne shvaća.
Sve ako bi bezbošci nicali kao trava, *
i cvali svi što zlo čine,
određeni su za vječnu propast; *
a ti, Gospodine, dovijeka uzvišen ostaješ.

Doista, dušmani tvoji, Gospodine, †
tvoji će dušmani propasti: *
raspršit će se svi što čine zlo.
Rog si mi digao kao u bivola, *
pomazao me uljem prečistim;
i oko mi s visoka gleda dušmane, *
i uho mirno sluša o onima što na me ustaju.

Kao palma cvate pravednik *
i raste kao cedar libanonski.
Zasađeni u Domu Gospodnjemu, *
cvatu u dvorima Boga našega.
Rod donose i u starosti, *
sočni i puni svježine:
da navijeste kako je pravedan Gospodin, *
Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Jutrom naviještamo, Gospodine,
ljubav tvoju i noću vjernost tvoju.

2^ Antifona
Boga našega veličajte.

HVALOSPJEV (Pnz 32, 1 – 12)  Gospodnja ljubav prema njegovu narodu
Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila (Mt 23, 37).

Slušajte, nebesa, sad ću govoriti: *
čuj, zemljo, riječi usta mojih!
Neka mi nauk daždi poput kiše, *
kao rosa riječ neka moja pada,
kao kišica po mladoj zeleni, *
kao pljusak po travi velikoj!
Jer, Gospodnje ću Ime uznositi, *
a vi, Boga našega veličajte!

On je Stijena, djelo mu je savršeno, *
jer pravi su svi njegovi putovi.
Bog je on vjeran i bez zloće, *
pravedan je on i pravičan.

Oni mu se iznevjeriše – †
nisu mu sinovi, već nakaze sinovske, *
porod izopačen i prepreden.
Tako li uzvraćaš Gospodinu, *
narode glupi i bezumni!
Nije li on Otac tvoj, Stvoritelj, *
koji te sazdao, po kom postojiš.

Spomeni se dana pradavnih, *
promotri godine od naraštaja do naraštaja.
Oca svoga pitaj, i poučit će te, *
pitaj starije, pa će ti kazati.

Kad je Višnji baštinu dijelio narodima, †
kad je razmještao sinove čovječje, *
odredi im međe po broju Božjih sinova:
tad Gospodina njegov narod zapade, *
Jakov bî njegova baština.

U zemlji stepskoj on ga je našao, *
u pustinjskoj jezivoj pustoši.
Obujmio ga, gajio ga *
i čuvao kao zjenu oka svoga.
Poput orla što bdi nad gnijezdom, *
nad svojim orlićima lebdeći,
tako on krila širi, uzima ga, *
pa ga na svojim nosi perima.
Gospodin sam njega je vodio, *
tuđeg boga s njim ne bijaše.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Boga našega veličajte.

3^ Antifona
Divno je, Gospodine,
Ime tvoje po svoj zemlji.

PSALAM 8 Božja uzvišenost i čovjekovo dostojanstvo
Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi (Ef 1, 22)

Gospodine, Bože naš, †
divno li je Ime tvoje po svoj zemlji, *
veličanstvom nebo natkriljuješ!

U ustima djece i dojenčadi †
hvalu si pripravio protiv neprijatelja, *
da postidiš mrzitelja, tlačitelja.

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, *
mjesec i zvijezde što ih učvrsti –
pa što je čovjek da ga se spominješ, *
sin čovječji te ga pohađaš?

Ti ga učini malo manjim od anđela, *
slavom i čašću njega ovjenča.
Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, *
njemu pod noge sve podloži:

ovce i svakolika goveda, *
i zvijeri poljske k tome,
ptice nebeske i ribe morske, *
i što god prolazi stazama morskim.

Gospodine, Bože naš, *
divno li je Ime tvoje po svoj zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Divno je, Gospodine,
Ime tvoje po svoj zemlji.

KRATKO ČITANJE Rim 12, 14 – 16a
Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite! Radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima! Budite istomišljenici među sobom!

KRATKI OTPJEV
R. Moje će usne klicati * pjevajući tebi.
Moje će usne klicati  pjevajući tebi.
O. I moj će jezik svagda slaviti pravdu tvoju. * pjevajući tebi. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Moje će usne klicati *pjevajući tebi.

Antifona uz Hvalospjev
Upravi, Gospodine,
noge naše na put mira.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Upravi, Gospodine,
noge naše na put mira.

MOLBENICA
Mudrost i dobrotu Kristovu proslavimo. On nam je naredio da ga promatramo i ljubimo u svoj svojoj braći, osobito u onima koji trpe. Zavapijmo mu molbom:

Usavrši nas u ljubavi, Gospodine.

Uskrsnuća se tvoga sad ujutro spominjemo:
– daj nam primiti plodove otkupljenja, za kojima čeznemo.
Daj, Gospodine, da za tebe danas pred ljudima svjedočimo
– i po tebi prinesemo žrtvu, Ocu milu.
Daj da u svojoj braći prepoznamo tvoju sliku
-i u njima tebi služimo.
Kriste, pravi trse, čije smo mi loze:
– daj da u tebi ostanemo, obilan rod donesemo i Boga Oca proslavimo.

Oče naš…

MOLITVA
Nek te proslave, Gospodine, usta naša, nek te slavi duša i život naš. Tvojim smo darom ovo što jesmo; nek tebi na slavu bude sav naš život. Po Gospodinu. Amen.

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Izvor;laudato.hr