PONEDJELJAK

Psaltir III. tjedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište.

    Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
        svijet i svi koji na njemu žive.
    On ga na morima utemelji *
        i na rijekama učvrsti.

    Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
        tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
    Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
        duša mu se ne predaje ispraznosti, *
        i ne kune se varavo.
    On blagoslov prima od Gospodina *
        i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
    Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
        koji traže lice Boga Jakovljeva.

    »Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin silan i junačan, *
        Gospodin silan u boju!«

    »Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin nad Vojskama – *
        on je Kralj slave!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

HIMAN

Blagdan sveti svetkujemo
Isusova uzašašća:
Krist Gospodin slavan evo,
Zdesna Ocu svijetom vlada.

Kleti dušman svega svijeta,
Stara zmija, svladan leži.
Sari Adam što poruši
Adam novi sad obnavlja.

Sjajan oblak njega sakri
Vidu željnih učenika,
Ali čvrsta vjera živa
Nazočna ga svuda gleda.

Njega ljubav s nama sveza,
Naše boli srcem ćuti:
Zdesna Ocu na nas misli
I pred Ocem za nas moli.

Hvalu dajmo Kristu Spasu!
Uzašašće proslavljajmo!
S njime mi smo uzdignuti-
Nebo nam je domovina.

Kriste Bože, budi svima-
Nebu, zemlji na veselje!
S njima gore slavlje slaviš,
Suputnik si ovdje s nama.

Srcem cijeli slavimo te,
Kriste slavni pobjedniče!
S tobom slava Ocu tvome,
S tobom slava Duhu Svetom. Amen

PSALMODIJA

Ps 84 (83). Čežnja za Božjim hramom

Ovdje nemamo trajnog grada, nego tražimo budući (Heb 13, 14).

Ant. 1. Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu, aleluja.    Kako su mili stanovi tvoji, *
        Gospodine nad Vojskama!
    Duša mi gine i čezne *
        za dvorima Gospodnjim.
    Srce moje i moje tijelo *
        kliču Bogu živomu.
    I vrabac sebi log nalazi, †
        i lastavica gnjezdašce *
        gdje će položiti mlade svoje:
    a ja žrtvenike tvoje,
        Gospodine nad Vojskama, *
        Kralju moj i Bože moj!

    Blaženi koji prebivaju u Domu tvome *
        slaveć te bez prestanka!
    Blažen komu je pomoć u tebi, *
        dok se sprema na svete putove!

    Prolaze li suhom dolinom, †
        u izvor je vode promeću, *
        i prva je kiša u blagoslov odijeva.
    Snaga im raste od časa do časa: *
        dok ne ugledaju Boga na Sionu.

    Gospodine, Bože nad Vojskama, †
        čuj molitvu moju, *
        poslušaj, Bože Jakovljev!
    Pogledaj, štite naš, Bože, *
        pogledaj lice pomazanika svoga!

    Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim *
        bolji od tisuću drugih.
    Volim biti na pragu Doma Boga svoga *
        nego boraviti u šatorima grešnika.

    Gospodin, Bog, sunce je i štit: *
        on daje milost i slavu.
    Ne uskraćuje Gospodin dobara onima *
        koji idu u nedužnosti.
    Gospodine nad Vojskama, *
        blago onom što se u te uzda.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu, aleluja. Hvalospjev (Iz 2, 2-5). Jeruzalem, grad mira

Svi će narodi doći i klanjati se pred tobom (Otk 15, 4).

Ant. 2. Uzvišen je dom Gospodnji i k njemu će se stjecati svi narodi, aleluja.    Dogodit će se na kraju danâ: *
        Gora Doma Gospodnjega
    bit će postavljena vrh svih gorâ, *
        uzvišena iznad svih bregova.

    K njoj će se stjecati svi narodi, *
        nagrnut će mnoga plemena i reći:
    »Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, *
        pođimo u Dom Boga Jakovljeva!
    On će nas naučiti svojim putovima, *
        hodit ćemo stazama njegovim.
    Jer će iz Siona Zakon doći, *
        iz Jeruzalema riječ Gospodnja.«

    On će biti sudac narodima, *
        mnogim će sudit plemenima,
    koji će mačeve prekovati u plugove, *
        a koplja u srpove.
    Neće više narod dizat mača protiv naroda *
        nit se više učit ratovanju.

    Hajde, dome Jakovljev, *
        u Gospodnjoj hodimo svjetlosti!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Uzvišen je dom Gospodnji i k njemu će se stjecati svi narodi, aleluja.
 Ps 96 (95). Gospod Bog – kralj i sudac

Pjevali su nešto slično novoj pjesmi pred prijestoljem Jaganjčevim (usp. Otk 14, 3).

Ant. 3. Nek se govori među poganima: “Gospodin kraljuje”, aleluja.    Pjevajte Gospodinu pjesmu novu! *
        Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
    Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo! *
        Navješaujte iz dana u dan spasenje njegovo.
    Kazujte poganima njegovu slavu, *
        svim narodima čudesa njegova.

    Velik je Gospodin, hvale predostojan, *
        strašniji od svih bogova!
    Ništavni su svi bozi narodâ, *
        a Gospodin stvori nebesa!
    Slava je i veličanstvo pred njim *
        sila i sjaj u Svetištu njegovu.

    Dajte Gospodinu, narodna plemena, *
        dajte Gospodinu slavu i silu!
    Dajte Gospodinu slavu imena njegova! *
        Prinesite žrtvu i uđite u dvorove njegove,
    poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove. *
        Strepi pred njim sva zemljo!
    Nek se govori među poganima: *
        »Gospodin kraljuje!«
    Svijet on učvrsti da se ne pomakne, *
        narodima pravedno upravlja.

    Raduj se, nebo, i kliči, zemljo! *
        Neka huči more i što je u njemu!
    Nek se raduje polje i sve što je na njemu, *
        neka klikće šumsko drveće
    pred Gospodinom, jer dolazi, *
        jer dolazi suditi zemlji.
    Sudit će svijetu po pravdi *
        i narodima po istini svojoj.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Nek se govori među poganima: “Gospodin kraljuje”, aleluja.

KRATKO ČITANJE   Rim 10, 8b-10

Blizu ti je Riječ, u ustima i u srcu tvome – to jest Riječ vjere koju propovijedamo. Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.

KRATKI OTPJEV

R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin,* aleluja, aleluja. Iz groba.
O. Koji je za nas visio na križu.* Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Iz groba.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. U svijetu imate muku , ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. U svijetu imate muku , ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet, aleluja.

MOLBENICA

Krist je obećao da će nam u Očevo ime poslati Branitelja. Blagoslivljajmo njega, svoga spasitelja, i upravimo mu molbu:

                                 Daj nam svoga Duha.

Zahvaljujemo ti Kriste, i po tebi zahvaljujemo Ocu u Duhu Svetome
-daj da danas sve što činimo ili govorimo, činimo i govorimo u tvoje ime.

Daj nam svoga Duha
-da budemo živi udovi tvoga tijela.

Ne dopusti da ikada svoju braću sudimo ili preziremo
-svi ćemo se jednom pojaviti pred tvojim sudom.

Sve nas ispuni u vjeri radošću i mirom,
-da obilujemo nadom i snagom Duha Svetoga.

Oče naš…

MOLITVA

Nek siđe na nas, molimo, Gospodine, sila Svetoga Duha: da tvoju volju vjerno prihvatimo i svetim životom izvršimo. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.

PONEDJELJAK

Psaltir III. tjedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište.

    Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
        svijet i svi koji na njemu žive.
    On ga na morima utemelji *
        i na rijekama učvrsti.

    Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
        tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
    Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
        duša mu se ne predaje ispraznosti, *
        i ne kune se varavo.
    On blagoslov prima od Gospodina *
        i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
    Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
        koji traže lice Boga Jakovljeva.

    »Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin silan i junačan, *
        Gospodin silan u boju!«

    »Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin nad Vojskama – *
        on je Kralj slave!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.
HIMAN

Blagdan sveti svetkujemo
Isusova uzašašća:
Krist Gospodin slavan evo,
Zdesna Ocu svijetom vlada.

Kleti dušman svega svijeta,
Stara zmija, svladan leži.
Sari Adam što poruši
Adam novi sad obnavlja.

Sjajan oblak njega sakri
Vidu željnih učenika,
Ali čvrsta vjera živa
Nazočna ga svuda gleda.

Njega ljubav s nama sveza,
Naše boli srcem ćuti:
Zdesna Ocu na nas misli
I pred Ocem za nas moli.

Hvalu dajmo Kristu Spasu!
Uzašašće proslavljajmo!
S njime mi smo uzdignuti-
Nebo nam je domovina.

Kriste Bože, budi svima-
Nebu, zemlji na veselje!
S njima gore slavlje slaviš,
Suputnik si ovdje s nama.

Srcem cijeli slavimo te,
Kriste slavni pobjedniče!
S tobom slava Ocu tvome,
S tobom slava Duhu Svetom. Amen

PSALMODIJA

Ps 84 (83). Čežnja za Božjim hramom

Ovdje nemamo trajnog grada, nego tražimo budući (Heb 13, 14).

Ant. 1. Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu, aleluja.    Kako su mili stanovi tvoji, *
        Gospodine nad Vojskama!
    Duša mi gine i čezne *
        za dvorima Gospodnjim.
    Srce moje i moje tijelo *
        kliču Bogu živomu.
    I vrabac sebi log nalazi, †
        i lastavica gnjezdašce *
        gdje će položiti mlade svoje:
    a ja žrtvenike tvoje,
        Gospodine nad Vojskama, *
        Kralju moj i Bože moj!

    Blaženi koji prebivaju u Domu tvome *
        slaveć te bez prestanka!
    Blažen komu je pomoć u tebi, *
        dok se sprema na svete putove!

    Prolaze li suhom dolinom, †
        u izvor je vode promeću, *
        i prva je kiša u blagoslov odijeva.
    Snaga im raste od časa do časa: *
        dok ne ugledaju Boga na Sionu.

    Gospodine, Bože nad Vojskama, †
        čuj molitvu moju, *
        poslušaj, Bože Jakovljev!
    Pogledaj, štite naš, Bože, *
        pogledaj lice pomazanika svoga!

    Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim *
        bolji od tisuću drugih.
    Volim biti na pragu Doma Boga svoga *
        nego boraviti u šatorima grešnika.

    Gospodin, Bog, sunce je i štit: *
        on daje milost i slavu.
    Ne uskraćuje Gospodin dobara onima *
        koji idu u nedužnosti.
    Gospodine nad Vojskama, *
        blago onom što se u te uzda.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu, aleluja.

Hvalospjev (Iz 2, 2-5). Jeruzalem, grad mira

Svi će narodi doći i klanjati se pred tobom (Otk 15, 4).

Ant. 2. Uzvišen je dom Gospodnji i k njemu će se stjecati svi narodi, aleluja.    Dogodit će se na kraju danâ: *
        Gora Doma Gospodnjega
    bit će postavljena vrh svih gorâ, *
        uzvišena iznad svih bregova.

    K njoj će se stjecati svi narodi, *
        nagrnut će mnoga plemena i reći:
    »Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, *
        pođimo u Dom Boga Jakovljeva!
    On će nas naučiti svojim putovima, *
        hodit ćemo stazama njegovim.
    Jer će iz Siona Zakon doći, *
        iz Jeruzalema riječ Gospodnja.«

    On će biti sudac narodima, *
        mnogim će sudit plemenima,
    koji će mačeve prekovati u plugove, *
        a koplja u srpove.
    Neće više narod dizat mača protiv naroda *
        nit se više učit ratovanju.

    Hajde, dome Jakovljev, *
        u Gospodnjoj hodimo svjetlosti!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Uzvišen je dom Gospodnji i k njemu će se stjecati svi narodi, aleluja.
 Ps 96 (95). Gospod Bog – kralj i sudac

Pjevali su nešto slično novoj pjesmi pred prijestoljem Jaganjčevim (usp. Otk 14, 3).

Ant. 3. Nek se govori među poganima: “Gospodin kraljuje”, aleluja.    Pjevajte Gospodinu pjesmu novu! *
        Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
    Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo! *
        Navješaujte iz dana u dan spasenje njegovo.
    Kazujte poganima njegovu slavu, *
        svim narodima čudesa njegova.

    Velik je Gospodin, hvale predostojan, *
        strašniji od svih bogova!
    Ništavni su svi bozi narodâ, *
        a Gospodin stvori nebesa!
    Slava je i veličanstvo pred njim *
        sila i sjaj u Svetištu njegovu.

    Dajte Gospodinu, narodna plemena, *
        dajte Gospodinu slavu i silu!
    Dajte Gospodinu slavu imena njegova! *
        Prinesite žrtvu i uđite u dvorove njegove,
    poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove. *
        Strepi pred njim sva zemljo!
    Nek se govori među poganima: *
        »Gospodin kraljuje!«
    Svijet on učvrsti da se ne pomakne, *
        narodima pravedno upravlja.

    Raduj se, nebo, i kliči, zemljo! *
        Neka huči more i što je u njemu!
    Nek se raduje polje i sve što je na njemu, *
        neka klikće šumsko drveće
    pred Gospodinom, jer dolazi, *
        jer dolazi suditi zemlji.
    Sudit će svijetu po pravdi *
        i narodima po istini svojoj.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Nek se govori među poganima: “Gospodin kraljuje”, aleluja.

KRATKO ČITANJE   Rim 10, 8b-10

Blizu ti je Riječ, u ustima i u srcu tvome – to jest Riječ vjere koju propovijedamo. Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.

KRATKI OTPJEV

R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin,* aleluja, aleluja. Iz groba.
O. Koji je za nas visio na križu.* Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Iz groba.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. U svijetu imate muku , ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. U svijetu imate muku , ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet, aleluja.

MOLBENICA

Krist je obećao da će nam u Očevo ime poslati Branitelja. Blagoslivljajmo njega, svoga spasitelja, i upravimo mu molbu:

                                 Daj nam svoga Duha.

Zahvaljujemo ti Kriste, i po tebi zahvaljujemo Ocu u Duhu Svetome
-daj da danas sve što činimo ili govorimo, činimo i govorimo u tvoje ime.

Daj nam svoga Duha
-da budemo živi udovi tvoga tijela.

Ne dopusti da ikada svoju braću sudimo ili preziremo
-svi ćemo se jednom pojaviti pred tvojim sudom.

Sve nas ispuni u vjeri radošću i mirom,
-da obilujemo nadom i snagom Duha Svetoga.

Oče naš…

MOLITVA

Nek siđe na nas, molimo, Gospodine, sila Svetoga Duha: da tvoju volju vjerno prihvatimo i svetim životom izvršimo. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.