POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.


Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište.

    Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
        svijet i svi koji na njemu žive.
    On ga na morima utemelji *
        i na rijekama učvrsti.

    Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
        tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
    Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
        duša mu se ne predaje ispraznosti, *
        i ne kune se varavo.
    On blagoslov prima od Gospodina *
        i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
    Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
        koji traže lice Boga Jakovljeva.

    »Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin silan i junačan, *
        Gospodin silan u boju!«

    »Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin nad Vojskama – *
        on je Kralj slave!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Himan

Već zora rumen prosipa,
U visu pjesme ore se,
Pun slavlja svijet odjekuje,
Od groze urla pakao.

Oslobođene očeve
Iz tamnog smrtnog podzemlja
U svijetli život izvodi
Nebeski Kralj svemogući.

Stražari grob mu čuvali
I pečatio kamen ga,
A u grob svoj ko pobjednik
On sada smrt sahranjuje.

I viče sjajan anđeo:
Nek pjesme grobne svrše se,
Tugovat, plakat prestajte:
Zatirač smrti uskrsnu!

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.
PSALMODIJA

Ps 77 (76). Razmišljanje o Gospodnjim djelima

U svemu smo pritisnuti, ali ne pritiješnjeni (2 Kor 4, 8).

Ant. 1. Ugledaše te vode, Bože, kroz more si proveo narod svoj, aleluja.    Glasom svojim Bogu vapijem, *
        glasom svojim Bogu, i on me čuje.
    U dan nevolje tražim Gospodina, †
        noću mi se ruka neumorno pruža k njemu, *
        utjehu otklanja duša moja.
    Spominjem se Boga i uzdišem; *
        kad razmišljam, daha mi nestane.

    Vjeđe moje budne držiš, *
        potresen sam, ne mogu govoriti.
    Mislim na drevne dane *
        i sjećam se davnih godina;
    razmišljam noću u srcu, *
        mislim, i duh moj ispituje:

    »Hoće li Gospodin odbaciti zauvijek *
        i Hoće li ikad još biti milostiv?
    Je li njegova dobrota minula zauvijek, *
        njegovo obećanje propalo za sva pokoljenja?
    Zar Bog je zaboravio da se smiluje, *
        ili je gnjevan zatvorio smilovanje svoje?«

    I govorim:  »Ovo je bol moja: *
        promijenila se desnica Višnjega.«
    Spominjem se djela Gospodnjih, *
        sjećam se tvojih pradavnih čudesa.
    Promatram sva djela tvoja, *
        razmatram ono što si učinio.

    Svet je tvoj put, o Bože: *
        koji je bog tako velik kao Bog naš?
    Ti si Bog koji čudesa stvaraš, *
        na pucima si pokazao silu svoju.
    Mišicom si izbavio narod svoj, *
        sinove Jakovljeve i Josipove.
    Vode te ugledaše, Bože, †
        ugledaše te vode i ustuknuše, *
        bezdani se uzburkaše.
    Oblaci prosuše vode, †
        oblaci zatutnjiše gromom, *
        i tvoje strijele poletješe.
    Grmljavina tvoja u vihoru zaori, †
        munje rasvijetliše krug zemaljski, *
        zemlja se zatrese i zadrhta.

    Kroz more put se otvori tebi †
        i tvoja staza kroz vode goleme, *
        a tragova tvojih nitko ne vidje.
    Ti si svoj narod vodio kao stado *
        rukama Mojsija i Arona.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Ugledaše te vode, Bože, kroz more si proveo narod svoj, aleluja.


Hvalospjev (1 Sam 2, 1-10). Gospodin podiže ponizne

Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne; gladne napuni dobrima (Lk 1, 52-53).

Ant. 2. Gospodin daje smrt i život, aleluja.    Kliče srce moje u Gospodinu, *
        raste snaga moja po Bogu mojemu.
    Šire mi se usta na dušmane moje, *
        jer se radujem pomoči tvojoj.
    Nitko nije svet kao što je Gospodin †
        jer nema nikog osim tebe, *
        i nema hridi kao što je Bog naš.
    Ne govorite mnogo hvastavih riječi, *
        neka ne izlazi drskost iz usta vaših,
    jer Gospodin je sveznajući Bog, *
        pravo on prosuđuje djela.

    Lomi se luk junacima, *
        nemoćni se snagom opasuju.
    Nekoć siti sad se za kruh muče, *
        Nekoć gladni ne gladuju više.
    Nerotkinja rađa sedam puta, *
        majka brojne djece svježinu izgubi.
    Gospodin daje smrt i život, *
        ruši u Podzemlje i odande diže.
    Gospodin čini uboga i bogata, *
        obara čovjeka i uzvisuje.
    Diže slabića iz prašine, *
        iz bunjišta izvlači uboga,
    da ih posadi s knezovima *
        i da im odredi počasna mjesta.

    Jer Gospodnji su stupovi zemlje, *
        na njih je stavio ovaj svijet.
    Korake čuva svojih vjernika, †
        zlikovce stiže propast u mraku; *
        svojom snagom čovjek ne stječe pobjede.
    Koji se protive Gospodinu, padaju, *
        Svevišnji grmi s nebesa.
    Gospodin sudi međama zemlje, †
        daje silu svojemu kralju, *
        uzdiže snagu pomazanika svoga.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodin daje smrt i život, aleluja.


Ps 97 (96). Gospodin – slavni Kralj

Ovaj psalam označuje spasenje svijeta i vjeru svih naroda u Krista (sv. Atanazije).

Ant. 3. Svjetlost sviće pravedniku i radost čestitima u srcu.


    Gospodin kraljuje: neka Kliče zemlja, *
        †  nek se vesele otoci mnogi!
    Oblak i tama ovijaju njega, *
        pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.
    Oganj ide pred njim *
        i sažiže okolo dušmane njegove.

    Munje mu svijet osvjetljuju: *
        zemlja to vidi i strepi.
    Brda se tope pred Gospodinom ko vosak, *
        pred vladarom sve zemlje.
    Nebesa navješćuju pravednost njegovu, *
        svi narodi gledaju mu slavu.

    Nek se postide svi što likove štuju †
        i koji se hvale kumirima. *
        Poklonite mu se, svi bozi!
    Sion radostan sluša, †
        gradovi Judini kliču, *
        zbog tvojih sudova, Gospodine!
    Jer ti si, Gospodine, Svevišnji
        –   nad svom zemljom, *
        visoko, visoko nad bozima svima.

    Gospodin ljubi one koji mrze na zlo, †
        on čuva duše pobožnika svojih, *
        izbavlja ih iz ruku opakih.
    Svjetlost sviće pravedniku *
        i radost čestitima u srcu.
    Radujte se, pravednici, u Gospodinu, *
        slavite sveto ime njegovo!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Svjetlost sviće pravedniku i radost čestitima u srcu.

KRATKO ČITANJE Rim 6, 8-11

Ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist, uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.

 KRATKI OTPJEV

R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja. Iz groba.
O. Koji je za nas visio na križu. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Iz groba.EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi: No kad dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu, aleluja.


Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
       da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi: No kad dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu, aleluja.
 


MOLBENICA

Upravimo svoju molbu Bogu koji je uskrsloga Krista očitovao apostolima:

                      Gospodine, proslavi nas Kristovom slavom.

Oče svjetlosti, Bože naš, zahvalna srca danas te slavimo
-jer si nas pozvao u svoje divno svjetlo da postignemo tvoje milosrđe.

Napore kojima ljudski rod nastoji svoj život na zemlji učiniti čovječnijim
-pročisti i ojačaj snagom svoga Duha.

Daj da se i mi posvetimo službi ljudima,
-te sav ljudski rod postane tebi mio prinos.

Ispuni nas svojom dobrotom već sada na početku ovog dana,
-da cijeli dan radosni tebi hvalu iskazujemo i u tome radost osjećamo.

Oče naš…


MOLITVA

Gospodine, ovim vazmenim blagdanima slavimo uskrsnuće tvoga Sina, Pogledaj na nas, molimo te, da se i o njegovu dolasku radujemo sa svim svetima. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.