Psaltir II. tjedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište.

    Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
        svijet i svi koji na njemu žive.
    On ga na morima utemelji *
        i na rijekama učvrsti.

    Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
        tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
    Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
        duša mu se ne predaje ispraznosti, *
        i ne kune se varavo.
    On blagoslov prima od Gospodina *
        i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
    Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
        koji traže lice Boga Jakovljeva.

    »Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin silan i junačan, *
        Gospodin silan u boju!«

    »Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin nad Vojskama – *
        on je Kralj slave!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

HIMAN

Blagdan sveti svetkujemo
Isusova uzašašća:
Krist Gospodin slavan evo,
Zdesna Ocu svijetom vlada.

Kleti dušman svega svijeta,
Stara zmija, svladan leži.
Sari Adam što poruši
Adam novi sad obnavlja.

Sjajan oblak njega sakri
Vidu željnih učenika,
Ali čvrsta vjera živa
Nazočna ga svuda gleda.

Njega ljubav s nama sveza,
Naše boli srcem ćuti:
Zdesna Ocu na nas misli
I pred Ocem za nas moli.

Hvalu dajmo Kristu Spasu!
Uzašašće proslavljajmo!
S njime mi smo uzdignuti-
Nebo nam je domovina.

Kriste Bože, budi svima-
Nebu, zemlji na veselje!
S njima gore slavlje slaviš,
Suputnik si ovdje s nama.

Srcem cijeli slavimo te,
Kriste slavni pobjedniče!
S tobom slava Ocu tvome,
S tobom slava Duhu Svetom. Amen

PSALMODIJA

Ps 92 (91). Pohvala Gospodina Stvoritelja

Navještaj pohvale djelima Jedinorođenca (sv. Atanazije).

Ant. 1. Obradovao si me Gospodine, kličem zbog djela ruku tvojih, aleluja.    Dobro je slaviti Gospodina, *
        pjevati imenu tvome, Svevišnji;
    naviještati jutrom ljubav tvoju *
        i noću vjernost tvoju,
    uz harfu od deset žica i liru, *
        s pjesmom uz citru.
    Obradovao si me djelima svojim, Gospodine, *
        kličem zbog djela ruku tvojih.

    Kako su silna djela tvoja, Gospodine, *
        kako duboki naumi tvoji!
    Bezuman čovjek ne spoznaje, *
        luđak to ne shvaća.
    Sve ako bi bezbošci nicali ko trava, *
        i cvali svi što zlo čine,
    određeni su za vječnu propast; *
        a ti, Gospodine, dovijeka uzvišen ostaješ.

    Doista, dušmani tvoji, Gospodine, †
        tvoji će dušmani propasti: *
        raspršit će se svi što čine zlo.
    Rog si mi digao ko u bivola, *
        pomazao me uljem prečistim;
    i oko mi s visoka gleda dušmane, *
        i uho mirno sluša o onima što na me ustaju.

    Ko palma cvate pravednik *
        i raste ko cedar libanonski.
    Zasađeni u Domu Gospodnjemu, *
        cvatu u dvorima Boga našega.
    Rod donose i u starosti, *
        sočni i puni svježine:
    da navijeste kako je pravedan Gospodin, *
        Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Obradovao si me Gospodine, kličem zbog djela ruku tvojih, aleluja.
Hvalospjev (Pnz 32, 1-12). Gospodnja ljubav prema njegovu narodu

Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila

(Mt 23, 37).

Ant. 2. Ja ubijam i oživljujem, udaram i liječim, aleluja.    Slušajte, nebesa, sad ću govoriti: *
        čuj, zemljo, riječi usta mojih!
    Nek mi nauk daždi poput kiše, *
        kao rosa riječ nek moja pada,
    kao kišica po mladoj zeleni, *
        kao pljusak po travi velikoj!
    Jer, Gospodnje ću Ime uznositi, *
        a vi, Boga našega veličajte!

    On je Stijena, djelo mu je savršeno, *
        jer pravi su svi njegovi putovi.
    Bog je on vjeran i bez zloće, *
        pravedan je on i pravičan.

    Oni mu se iznevjeriše – †
        nisu mu sinovi, već nakaze sinovske, *
        porod izopačen i prepreden.
    Tako li uzvraćaš Gospodinu, *
        narode glupi i bezumni!
    Nije li on Otac tvoj, Stvoritelj, *
        koji te sazdao, po kom postojiš

    Spomeni se dana pradavnih, *
        promotri godine od naraštaja do naraštaja.
    Oca svoga pitaj, i poučit će te, *
        pitaj starije, pa će ti kazati.

    Kad je Višnji baštinu dijelio narodima, †
        kad je razmještao sinove čovječje, *
        odredi im međe po broju Božjih sinova:
    tad Gospodina njegov narod zapade, *
        Jakov bî njegova baština.

    U zemlji stepskoj on ga je našao, *
        u pustinjskoj jezivoj pustoši.
    Obujmio ga, gajio ga *
        i čuvao ko zjenu oka svoga.
    Poput orla što bdi nad gnijezdom, *
        nad svojim orlićima lebdeći,
    tako on krila širi, uzima ga, *
        pa ga na svojim nosi perima.
    Gospodin sâm njega je vodio, *
        tuđeg boga s njim ne bijaše.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Ja ubijam i oživljujem, udaram i liječim, aleluja.


Ps 8 Božja uzvišenost i čovjekovo dostojanstvo

Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi (Ef 1, 22).

Ant. 3. Slavom i časću ovjenčao si Podzemnika svoga, aleluja.    Gospodine, Bože naš, †
        divno li je Ime tvoje po svoj zemlji, *
        veličanstvom nebo natkriljuješ!

    U ustima djece i dojenčadi  †
        hvalu si pripravio protiv neprijatelja, *
        da postidiš mrzitelja, tlačitelja.

    Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, *
        mjesec i zvijezde što ih učvrsti –
    pa što je čovjek da ga se spominješ, *
        sin čovječji te ga pohađaš?

    Ti ga učini malo manjim od anđela, *
        slavom i čašću njega ovjenča.
    Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, *
        njemu pod noge sve podloži:

    ovce i svakolika goveda, *
        i zvijeri poljske k tome,
    ptice nebeske i ribe morske, *
        i što god prolazi stazama morskim.

    Gospodine, Bože naš, *
        divno li je Ime tvoje po svoj zemlji.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Slavom i časću ovjenčao si Podzemnika svoga, aleluja.

KRATKO ČITANJE  Rim 14, 7-9

Nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li, dakle, ili umiremo – Gospodinovi smo. Ta Krist zato umrije i oživje da Gospodar bude i mrtvima i živima.
KRATKI OTPJEV

R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja. Iz groba.
O. Koji je za nas visio na križu. * Aleluja, aleluja.  Slava Ocu. Iz groba.

     


EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete od Oca, u moje ime dat će vam, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
       da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete od Oca, u moje ime dat će vam, aleluja.

 MOLBENICA

Neka je hvala i slava Kristu koji je obećao apostolima da će dobiti snagu od Duha koji će nad njih doći. Njemu se utecimo usrdnom prošnjom:

                              Pošalji nam svoju svjetlost i istinu.

Riječi istinita, mudrosti i sjaju Očev, pošalji nam svoju svjetlost i istinu
-da riječju i djelom pred ljudima za tebe posvjedočimo.

Daj nam da shvatimo i vazda razmišljamo o onome što je od tvog duha
-da ne upadnemo u smrt već postignemo život i mir.

Nek tvoj Duh pomogne našoj slabosti
-te se naučimo moliti kako treba.

Ispuni nas ljubavlju i svakim znanjem,
-da možemo jedni druge poticati.

Oče naš…MOLITVA

Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju: udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.

SUBOTA

Psaltir II. tjedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište.

    Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
        svijet i svi koji na njemu žive.
    On ga na morima utemelji *
        i na rijekama učvrsti.

    Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
        tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
    Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
        duša mu se ne predaje ispraznosti, *
        i ne kune se varavo.
    On blagoslov prima od Gospodina *
        i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
    Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
        koji traže lice Boga Jakovljeva.

    »Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin silan i junačan, *
        Gospodin silan u boju!«

    »Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin nad Vojskama – *
        on je Kralj slave!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

HIMAN

Blagdan sveti svetkujemo
Isusova uzašašća:
Krist Gospodin slavan evo,
Zdesna Ocu svijetom vlada.

Kleti dušman svega svijeta,
Stara zmija, svladan leži.
Sari Adam što poruši
Adam novi sad obnavlja.

Sjajan oblak njega sakri
Vidu željnih učenika,
Ali čvrsta vjera živa
Nazočna ga svuda gleda.

Njega ljubav s nama sveza,
Naše boli srcem ćuti:
Zdesna Ocu na nas misli
I pred Ocem za nas moli.

Hvalu dajmo Kristu Spasu!
Uzašašće proslavljajmo!
S njime mi smo uzdignuti-
Nebo nam je domovina.

Kriste Bože, budi svima-
Nebu, zemlji na veselje!
S njima gore slavlje slaviš,
Suputnik si ovdje s nama.

Srcem cijeli slavimo te,
Kriste slavni pobjedniče!
S tobom slava Ocu tvome,
S tobom slava Duhu Svetom. Amen

PSALMODIJA

Ps 92 (91). Pohvala Gospodina Stvoritelja

Navještaj pohvale djelima Jedinorođenca (sv. Atanazije).

Ant. 1. Obradovao si me Gospodine, kličem zbog djela ruku tvojih, aleluja.    Dobro je slaviti Gospodina, *
        pjevati imenu tvome, Svevišnji;
    naviještati jutrom ljubav tvoju *
        i noću vjernost tvoju,
    uz harfu od deset žica i liru, *
        s pjesmom uz citru.
    Obradovao si me djelima svojim, Gospodine, *
        kličem zbog djela ruku tvojih.

    Kako su silna djela tvoja, Gospodine, *
        kako duboki naumi tvoji!
    Bezuman čovjek ne spoznaje, *
        luđak to ne shvaća.
    Sve ako bi bezbošci nicali ko trava, *
        i cvali svi što zlo čine,
    određeni su za vječnu propast; *
        a ti, Gospodine, dovijeka uzvišen ostaješ.

    Doista, dušmani tvoji, Gospodine, †
        tvoji će dušmani propasti: *
        raspršit će se svi što čine zlo.
    Rog si mi digao ko u bivola, *
        pomazao me uljem prečistim;
    i oko mi s visoka gleda dušmane, *
        i uho mirno sluša o onima što na me ustaju.

    Ko palma cvate pravednik *
        i raste ko cedar libanonski.
    Zasađeni u Domu Gospodnjemu, *
        cvatu u dvorima Boga našega.
    Rod donose i u starosti, *
        sočni i puni svježine:
    da navijeste kako je pravedan Gospodin, *
        Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Obradovao si me Gospodine, kličem zbog djela ruku tvojih, aleluja.
Hvalospjev (Pnz 32, 1-12). Gospodnja ljubav prema njegovu narodu

Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila

(Mt 23, 37).

Ant. 2. Ja ubijam i oživljujem, udaram i liječim, aleluja.    Slušajte, nebesa, sad ću govoriti: *
        čuj, zemljo, riječi usta mojih!
    Nek mi nauk daždi poput kiše, *
        kao rosa riječ nek moja pada,
    kao kišica po mladoj zeleni, *
        kao pljusak po travi velikoj!
    Jer, Gospodnje ću Ime uznositi, *
        a vi, Boga našega veličajte!

    On je Stijena, djelo mu je savršeno, *
        jer pravi su svi njegovi putovi.
    Bog je on vjeran i bez zloće, *
        pravedan je on i pravičan.

    Oni mu se iznevjeriše – †
        nisu mu sinovi, već nakaze sinovske, *
        porod izopačen i prepreden.
    Tako li uzvraćaš Gospodinu, *
        narode glupi i bezumni!
    Nije li on Otac tvoj, Stvoritelj, *
        koji te sazdao, po kom postojiš

    Spomeni se dana pradavnih, *
        promotri godine od naraštaja do naraštaja.
    Oca svoga pitaj, i poučit će te, *
        pitaj starije, pa će ti kazati.

    Kad je Višnji baštinu dijelio narodima, †
        kad je razmještao sinove čovječje, *
        odredi im međe po broju Božjih sinova:
    tad Gospodina njegov narod zapade, *
        Jakov bî njegova baština.

    U zemlji stepskoj on ga je našao, *
        u pustinjskoj jezivoj pustoši.
    Obujmio ga, gajio ga *
        i čuvao ko zjenu oka svoga.
    Poput orla što bdi nad gnijezdom, *
        nad svojim orlićima lebdeći,
    tako on krila širi, uzima ga, *
        pa ga na svojim nosi perima.
    Gospodin sâm njega je vodio, *
        tuđeg boga s njim ne bijaše.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Ja ubijam i oživljujem, udaram i liječim, aleluja.


Ps 8 Božja uzvišenost i čovjekovo dostojanstvo

Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi (Ef 1, 22).

Ant. 3. Slavom i časću ovjenčao si Podzemnika svoga, aleluja.    Gospodine, Bože naš, †
        divno li je Ime tvoje po svoj zemlji, *
        veličanstvom nebo natkriljuješ!

    U ustima djece i dojenčadi  †
        hvalu si pripravio protiv neprijatelja, *
        da postidiš mrzitelja, tlačitelja.

    Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, *
        mjesec i zvijezde što ih učvrsti –
    pa što je čovjek da ga se spominješ, *
        sin čovječji te ga pohađaš?

    Ti ga učini malo manjim od anđela, *
        slavom i čašću njega ovjenča.
    Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, *
        njemu pod noge sve podloži:

    ovce i svakolika goveda, *
        i zvijeri poljske k tome,
    ptice nebeske i ribe morske, *
        i što god prolazi stazama morskim.

    Gospodine, Bože naš, *
        divno li je Ime tvoje po svoj zemlji.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Slavom i časću ovjenčao si Podzemnika svoga, aleluja.

KRATKO ČITANJE  Rim 14, 7-9

Nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li, dakle, ili umiremo – Gospodinovi smo. Ta Krist zato umrije i oživje da Gospodar bude i mrtvima i živima.
KRATKI OTPJEV

R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja. Iz groba.
O. Koji je za nas visio na križu. * Aleluja, aleluja.  Slava Ocu. Iz groba.

     


EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete od Oca, u moje ime dat će vam, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
       da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete od Oca, u moje ime dat će vam, aleluja.

 MOLBENICA

Neka je hvala i slava Kristu koji je obećao apostolima da će dobiti snagu od Duha koji će nad njih doći. Njemu se utecimo usrdnom prošnjom:

                              Pošalji nam svoju svjetlost i istinu.

Riječi istinita, mudrosti i sjaju Očev, pošalji nam svoju svjetlost i istinu
-da riječju i djelom pred ljudima za tebe posvjedočimo.

Daj nam da shvatimo i vazda razmišljamo o onome što je od tvog duha
-da ne upadnemo u smrt već postignemo život i mir.

Nek tvoj Duh pomogne našoj slabosti
-te se naučimo moliti kako treba.

Ispuni nas ljubavlju i svakim znanjem,
-da možemo jedni druge poticati.

Oče naš…MOLITVA

Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju: udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.