JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

P

HIMAN

Gle, zlatno svjetlo izlazi:
Problijedi, tmino iščezni
Što bludnjom si nas besputnom
Već dugo vukla u propast.

Vedrinu daj nam, Svjetlosti,
Za sebe ti nas očisti,
Od lažne riječi čuvaj nas,
Iz duše nam progoni mrak!

Nek sav nam tako prođe dan
Da jezik, ruke ne zgriješe,
Da čiste oči ostanu
I prijestup tijela ne takne.

Iznad nas Božje oko je
Što po sve dane gleda nas;
On sva nam djela promatra
Od rane zore do noći.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem presvetim
I sad i vječnost čitavu! Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Divote se govore o tebi
grade Božji.

PSALAM 87 (86) Jeruzalem – majka svih naroda
Onaj pak Jeruzalem gore slobodan je: on je majka naša (Gal 4, 26).

Zdanje svoje na svetim gorama *
ljubi Gospodin;
draža su mu vrata sionska *
nego svi šatori Jakovljevi.

Divote se govore o tebi, *
grade Božji!
»Evo, Rahab i Babilon brojit ću *
k onima što me štuju;
Filisteja i Tir i narod etiopski – *
i oni su rođeni ondje.«
O Sionu se govori: †
»Ovaj i onaj u njemu je rođen! *
Svevišnji ga utemelji!«

Gospodin će zapisati u knjigu naroda: *
»Ovi su rođeni ondje.«
I pjevat će igrajući kolo: *
»Svi su izvori moji u tebi!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Divote se govore o tebi
grade Božji.

2^ Antifona
Gle, Gospodin Bog dolazi u moći
i s njim naplata njegova.

HVALOSPJEV (Iz 40, 10 – 17) Dobri pastir: uzvišeni i premudri Bog
Dolazim ubrzo i plaća je moja sa mnom (Otk 22, 12).

Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, *
mišicom svojom vlada!
Evo s njim naplata njegova, *
a ispred njega njegova nagrada.
Kao pastir pase stado svoje, *
u ruke uzima jaganjce,
nosi ih u svome narueju, *
i brižljivo njeguje dojilice.

Tko je šakom izmjerio more, *
i nebesa premjerio pedljem?
Tko je mjericom izmjerio zemlju, †
i planine na mjerila, *
a tezuljom bregove?
Tko je pokrenuo duh Gospodnji, *
koji ga je uputio savjetnik?
S kim se on posavjetova, †
tko je njemu mudrost ulio, *
naučio ga putovima pravde?
Tko li ga je naučio znanju, *
pokazao mu put k umnosti?

Gle, narodi su kao kap iz vedra, †
vrijede kao prah na tezulji. *
Otoci, gle, lebde poput truna!
Libanon je malen za lomaču, *
a zvijeri njegovih nema dosta za paljenicu.
Svi narodi kao ništa su pred njim, *
ništavilo su njemu i praznina.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Gle, Gospodin Bog dolazi u moći
i s njim naplata njegova.

3^ Antifona
Uzvisujte Gospodina, Boga našega,
padnite pred svetu goru njegovu.

PSALAM 99 (98) Bog – sveti i pravedni kralj
Ti si iznad kerubina; postavši nama sliean, izmijenio si zlo stanje naše zemlje (sv. Atanazije).

Gospodin kraljuje – nek zadršću narodi; *
sjedi nad kerubima –
zemlja neka se potrese!
Velik je Gospodin na Sionu, *
uzvišen nada sve narode.

Neka slave ime tvoje veliko i strašno: *
ono je sveto!
Ti kralj si moćni koji ljubiš što je pravo, †
pravednost ti si utvrdio, *
pravo i pravednost vršiš u Jakovu.

Uzvisujte Gospodina, Boga našega, †
padnite pred podnožje njegovo: *
ono je sveto.

Mojsije i Aron među svećenicima njegovim †
i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo: *
zazivahu Gospodina, i on ih usliša.
Iz stupa od oblaka govoraše njima: †
slušahu zapovijedi njegove *
i odredbe što ih dade.
Gospodine, Bože naš, ti si ih uslišivao; †
Bože, milostiv si bio njima *
premda si kažnjavao grijehe njihove.

Uzvisujte Gospodina, Boga našega, †
padnite pred svetu goru njegovu: *
jer svet je Gospodin, Bog naš.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Uzvisujte Gospodina, Boga našega,
padnite pred svetu goru njegovu.

KRATKO ČITANJE 1 Pt 4,10 – 11
Jedni druge poslužujte – svatko po primljenu daru – kao dobri upravitelji različitih Božjih milosti! Govori li tko? Neka govori kao riječi Božje! Poslužuje li tko? Neka poslužuje kao snagom koju daje Bog da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu.

KRATKI OTPJEV
R.  Iz sveg srca vapijem: * Gospodine, usliši me.
 Iz sveg srca vapijem: Gospodine, usliši me.
O. Tvojeg ću se držati svjedočanstva. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
 Iz sveg srca vapijem: Gospodine, usliši me.

Antifona uz Hvalospjev
Gospodinu služimo u svetosti
i izbaviti će nas iz ruku neprijatelja.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš iai pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Gospodine, daj svome narodu
da okusi spasenje, i oprosti nam grijehe.

MOLBENICA
Hvalu dajmo Bogu Ocu, koji je u ljubavi vodio svoj narod i hranio ga, te mu radosni
uskliknimo

Slava tebi, Gospodine, u vijeke vjekova.

Dobri Oče, hvalimo te i slavimo zbog ljubavi tvoje:
– divno si nas sazdao a još divnije obnovio.
Na početku ovog dana ulij nam u srce želju da tebi služimo:
– nek te naše misli i naša djela neprestano proslavljaju.
Očisti nam srca od svake zle želje:
– daj da uvijek budemo odani tvojoj volji.
Otvori nam srca da budu otvorena potrebama sve naše braće:
– ne dopusti da ih susrećemo a da im ljubav ne iskažemo.

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući vječni Oče, pohodilo nas je Mlado Sunce s visine, Isus Krist, Gospodin naš. Molimo te: sjajem svoga svjetla obasjaj sve narode koji sjede u sjeni smrtnoj. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.