JUTARNJA

Sv. Polikarp (+155) bio je učenik apostola Ivana i učitelj sv. Ireneja, radio je kao biskup u Smirni u Maloj Aziji. Mučeničku je smrt podnio  tako što je spaljen na gradskom trkalištu. 23. veljače 155. Opis njegova mučeništva je prvi i najstariji izvorni izvještaj o smrti nekog mučenika

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Izostavlja kad neposredno prethodi Pozivnik.

POZIVNIK

HIMAN

O junače neslomljivi,
U vojsci Sina Božjega
Nadvladao si dušmane
I rajsku krunu dobio.

Pomozi nama molitvom,
Od ljage grijeha peri nas,
Od zloće tako i ti nas
Odijeli Božjom milosti.

Smrt mučenička tebe je
Od tijela tvog odijelila:
Od zloće tako i ti nas
Odijeli Božjom milosti.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Razveseli dušu sluge svoga;
Gospodine, k tebi dušu uzdižem.

PSALAM 86 (85) Vapaj u trpljenju i progonstvu
Blagoslovljen Bog koji nas tješi u svakoj našoj nevolji (2 Kor 1, 3).

Prigni uho svoje, Gospodine, i usliši me, *
jer sam bijedan i ubog.
Čuvaj dušu moju, jer sam pobožnik tvoj; *
spasi slugu svoga koji se uzda u te!

Ti si moj Bog; Gospodine, smiluj mi se, *
jer povazdan vapijem k tebi.
Razveseli dušu sluge svoga, *
jer k tebi, Gospodine, dušu uzdižem.
Jer ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš, *
pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju.

Slušaj, Gospodine, molitvu moju, *
i pazi na glas vapaja mog.
U dan tjeskobe vapijem k tebi, *
jer ćeš me uslišati.

Nema ti ravna među bozima, Gospodine, *
nema djela kakvo je tvoje.
Svi narodi što ih stvori doći će †
i klanjati se tebi, Gospodine, *
i slaviti će ime tvoje.
Jer ti si velik i činiš čudesa: *
ti si jedini Bog.

Uči me, Gospodine, svojemu putu
da hodim u istini tvojoj, *
usmjeri srce moje da se boji imena tvojega!
Hvalit ću te, Gospodine, Bože moj,
svim srcem svojim, *
slaviti ću ime tvoje dovijeka,
jer tvoje ljubavi prema meni ima izobila, *
istrgao si moju dušu iz dubine Podzemlja.

O Bože, oholice se digoše na me, †
mnoštvo silnika život mi vreba, *
i nemaju tebe pred očima.
No ti si, Gospodine Bože, milosrdan i blag, *
spor na srdžbu − sama ljubav i vjernost.
Pogledaj na me i smiluj se meni; †
daj svome sluzi snage svoje *
i spasi sina sluškinje svoje!

Daj mi milostivo znak naklonosti svoje, †
da vide moji mrzitelji i da se postide, *
jer si mi ti, Gospodine, pomogao, ti me utješio.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Razveseli dušu sluge svoga;
Gospodine, k tebi dušu uzdižem.

2^ Antifona
Blago čovjeku
koji hodi u pravdi i pravo govori.

HVALOSPJEV (Iz 33, 13 – 16) Gospodin, pravedan sudac
Za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve koji su daleko (Dj 2, 39).

»Čujte vi koji ste daleko, što sam učinio, *
a vi koji ste blizu, poznajte mi snagu!«
Na Sionu strepe grešnici, *
trepet spopada bezbožnika:
»Tko će od nas opstati
pred ognjem zatornim, *
tko će od nas opstati pred žarom vječnim?«

Onaj koji hodi u pravdi i pravo govori, *
koji prezire dobit od prinude,
koji otresa ruku da ne primi mito, †
koji zatiskuje uši da ne čuje o krvoproliću, *
koji zatvara oči da ne vidi zlo:

on će prebivati u visinama *
tvrđe na stijenama bit će mu utočište,
imat će dosta kruha *
i vode će mu svagda dotjecati.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Blago čovjeku
koji hodi u pravdi i pravo govori.

3^ Antifona
Kličite Gospodinu kralju.

PSALAM 98 (97) Gospodin – kralj i sudac
Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda. (Lk 2, 30.31)

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
jer učini djela čudesna.

Pobjedu mu pribavi desnica njegova *
i sveta mišica njegova.
Gospodin obznani spasenje svoje, *
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti *
prema domu Izraelovu.
Svi krajevi svijeta vidješe *
spasenje Boga našega.

Sva zemljo, poklikni Gospodinu, *
raduj se, kliči i pjevaj!
Zapjevajte Gospodinu uz citru, *
uz citru i uza zvuke glazbala;
uz trublje i zvuke rogova: *
kličite Gospodinu kralju!

Neka huči more i što je u njemu, *
krug zemaljski i stanovnici njegovi!
Rijeke nek plješću rukama, *
zajedno s njima neka se brda raduju!
Jer Gospodin dolazi, *
dolazi suditi zemlji.
Sudit će krugu zemaljskom po pravdi *
i pucima po pravici.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Kličite Gospodinu kralju.

KRATKO ČITANJE 2 Kor 1, 3 – 5
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe. On nas tješi u svakoj našoj nevolji da bismo i mi sve koji su u nevolji mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog. Jer kao što su obilate patnje Kristove u nama, tako je po Kristu obilata i utjeha naša.

KRATKI OTPJEV
R. Gospodin je moja snaga * i pjesma moja.*
Gospodin je moja snaga  i pjesma moja.*
O. On mi je spasitelj i pjesma moja.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Gospodin je moja snaga  i pjesma moja.

Antifona uz Hvalospjev
Osamdeset i šest godina služim Kristu,
i ništa mi nažao nije učinio:
Kako mogu grditi svoga Kralja
koji me je spasio?

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Osamdeset i šest godina služim Kristu,
i ništa mi nažao nije učinio:
Kako mogu grditi svoga Kralja
koji me je spasio?

MOLBENICA
Braćo, slavu iskažimo Spasitelju svome, vjernome svjedoku, po mučenicima koji su svoj život dali radi riječi Božje, te mu uskliknimo:

Krvlju si nas svojom otkupio za Boga.

Po svojim mučenicima koji su smrt dragovoljno prihvatili kao svjedočanstvo vjere:
– daj nam Gospodine, pravu slobodu duha.
Pomučenicima svojim koji su svoju vjeru zapečatili krvlju svjedočanskom:
– daj, nam Gospodine, čistu i postojanu vjeru.
Po mučenicima svojim koji su podnijeli mučeništvo i tako tvojim stopama pošli:
– daj nam Gospodine, izdržati u nevoljama i gorčinama života
Po svojim mučenicima koji su haljine svoje oprali u krvi Janjetovoj:
– daj, nam Gospodine, nadvladati sve navale tijela i svijeta.

Oče naš…

MOLITVA
Bože svega stvorenoga, ti si svetog biskup Polikrapa pribrojio svojim mučenicima. Po njegovu zagovoru daj nam udjela u čaši Kristove muke, da uskrsnemo na vječni život. Po Gospodinu.

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Izvor:laudato.hr