SRIJEDA

Psaltir III. tjedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište.

    Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
        svijet i svi koji na njemu žive.
    On ga na morima utemelji *
        i na rijekama učvrsti.

    Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
        tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
    Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
        duša mu se ne predaje ispraznosti, *
        i ne kune se varavo.
    On blagoslov prima od Gospodina *
        i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
    Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
        koji traže lice Boga Jakovljeva.

    »Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin silan i junačan, *
        Gospodin silan u boju!«

    »Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin nad Vojskama – *
        on je Kralj slave!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

HIMAN

Blagdan sveti svetkujemo
Isusova uzašašća:
Krist Gospodin slavan evo,
Zdesna Ocu svijetom vlada.

Kleti dušman svega svijeta,
Stara zmija, svladan leži.
Sari Adam što poruši
Adam novi sad obnavlja.

Sjajan oblak njega sakri
Vidu željnih učenika,
Ali čvrsta vjera živa
Nazočna ga svuda gleda.

Njega ljubav s nama sveza,
Naše boli srcem ćuti:
Zdesna Ocu na nas misli
I pred Ocem za nas moli.

Hvalu dajmo Kristu Spasu!
Uzašašće proslavljajmo!
S njime mi smo uzdignuti-
Nebo nam je domovina.

Kriste Bože, budi svima-
Nebu, zemlji na veselje!
S njima gore slavlje slaviš,
Suputnik si ovdje s nama.

Srcem cijeli slavimo te,
Kriste slavni pobjedniče!
S tobom slava Ocu tvome,
S tobom slava Duhu Svetom. Amen

PSALMODIJA

Ps 86 (85). Vapaj u trpljenju i progonstvu

Blagoslovljen Bog koji nas tješi u svakoj našoj nevolji (2 Kor 1, 3. 4).

Ant. 1. Svi će narodi doći i klanjati se tebi, Gospodine, aleluja.

 

    Prigni uho svoje, Gospodine, i usliši me, *
        jer sam bijedan i ubog.
    Čuvaj dušu moju, jer sam pobožnik tvoj; *
        spasi slugu svoga koji se uzda u te!

    Ti si moj Bog; Gospodine, smiluj mi se, *
        jer povazdan vapijem k tebi.
    Razveseli dušu sluge svoga, *
        jer k tebi, Gospodine, dušu uzdižem.
    Jer ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš, *
        pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju.

    Slušaj, Gospodine, molitvu moju, *
        i pazi na glas vapaja mog.
    U dan tjeskobe vapijem k tebi, *
        jer ćeš me uslišati.

    Nema ti ravna među bozima, Gospodine, *
        nema djela kakvo je tvoje.
    Svi narodi što ih stvori doći će †
        i klanjat se tebi, Gospodine, *
        i slavit će ime tvoje.
    Jer ti si velik i činiš čudesa: *
        ti si jedini Bog.

    Uči me, Gospodine, svojemu putu
        da hodim u istini tvojoj, *
        usmjeri srce moje da se boji imena tvojega!
    Hvalit ću te, Gospodine, Bože moj,
        svim srcem svojim, *
        slavit ću ime tvoje dovijeka,
    jer tvoje ljubavi prema meni ima izobila, *
        istrgao si moju dušu iz dubine Podzemlja.

    O Bože, oholice se digoše na me, †
        mnoštvo silnika život mi vreba, *
        i nemaju tebe pred očima.
    No ti si, Gospodine Bože, milosrdan i blag, *
        spor na srdžbu – sama ljubav i vjernost.
    Pogledaj na me i smiluj se meni; †
        daj svome sluzi snage svoje *
        i spasi sina sluškinje svoje!

    Daj mi milostivo znak naklonosti svoje, †
        da vide moji mrzitelji i da se postide, *
        jer si mi ti, Gospodine, pomogao, ti me utješio.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Svi će narodi doći i klanjati se tebi, Gospodine, aleluja.
Hvalospjev (Iz 33, 13-16). Gospodin, pravedan sudac

Za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve koji su daleko (Dj 2, 39).

Ant. 2. Oči će naše vidjeti Kralja u sjaju njegovu, aleluja.


    »Čujte vi koji ste daleko, što sam učinio, *
        a vi koji ste blizu, poznajte mi snagu!«
    Na Sionu strepe grešnici, *
        trepet spopada bezbožnika:
    »Tko će od nas opstati
        pred ognjem zatornim, *
        tko će od nas opstati pred žarom vječnim?«

    Onaj koji hodi u pravdi i pravo govori, *
        koji prezire dobit od prinude,
    koji otresa ruku da ne primi mito, †
        koji zatiskuje uši da ne čuje o krvoproliću, *
        koji zatvara oči da ne vidi zlo:

    on će prebivati u visinama *
        tvrđe na stijenama bit će mu utočište,
    imat će dosta kruha *
        i vode će mu svagda dotjecati.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Oči će naše vidjeti Kralja u sjaju njegovu, aleluja.Ps 98 (97). Gospodin – kralj i sudac

Ovaj psalam označuje prvi Gospodnji dolazak i vjeru svih naroda (sv. Atanazije).

Ant. 3. Svako će tijelo vidjeti spasenje Boga našega, aleluja.    Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
        jer učini djela čudesna.

    Pobjedu mu pribavi desnica njegova *
        i sveta mišica njegova.
    Gospodin obznani spasenje svoje, *
        pred poganima pravednost objavi.
    Spomenu se dobrote i vjernosti *
        prema domu Izraelovu.
    Svi krajevi svijeta vidješe *
        spasenje Boga našega.

    Sva zemljo, poklikni Gospodinu, *
        raduj se, kliči i pjevaj!
    Zapjevajte Gospodinu uz citru, *
        uz citru i uza zvuke glazbala;
    uz trublje i zvuke rogova: *
        kličite Gospodinu kralju!

    Neka huči more i što je u njemu, *
        krug zemaljski i stanovnici njegovi!
    Rijeke nek plješću rukama, *
        zajedno s njima neka se brda raduju!
    Jer Gospodin dolazi, *
        dolazi suditi zemlji.
    Sudit će krugu zemaljskom po pravdi *
        i pucima po pravici.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Svako će tijelo vidjeti spasenje Boga našega, aleluja.

KRATKO ČITANJE Rim 6, 8-11

Ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist, uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!


KRATKI OTPJEV

R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin,* aleluja, aleluja. Iz groba.
O. Koji je za nas visio na križu.* Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Iz groba.


 
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV
 
Ant. Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našemu Isusu Kristu, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.
 
Ant. Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našemu Isusu Kristu, aleluja.

MOLBENICA

Duh Sveti svjedoči našemu duhu da smo sinovi Božji. Stoga zahvaljujući Bogu Ocu molimo:

                                    Oče naš, čuj svoje sinove.

Oče strpljenja i utjehe, daj da međusobno budemo složni kako to želi Krist Isus
-te jednodušno, iz jednoga grla, slavimo tebe.

Daj da svatko od nas ugađa svome bližnjemu
-na dobrobit i izgradnju.

Ne dopusti da se vodimo duhom svijeta koji izvire iz Zloga
-već Duhom koji od tebe dolazi.

Ti ispituješ srca ljudi
-vazda nas vodi putem iskrenosti i istine.

Oče naš…

MOLITVA

Milosrdni Bože, ti svoju Crkvu okupljaš Duhom Svetim. Udijeli da ti bude svim srcem odana i slobodno prihvati tvoju volju. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.