II. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

O dobri Stvorče svjetlosti,
Što daješ svjetlo svagdanje,
Što stvarat svijet započinješ
Stvorenjem svjetla prvoga.

I danom zoveš časove
Što vežu jutro s večerom:
Već pada tama večernja,
Čuj molbe naše, čuj nam plač!

Ne pusti da nam porok ljut
U duši život uduši,
Da tebe s uma smetnuvši
U grijehe ona utone.

Na molitvu je potiči,
Daj život joj zadobiti;
Daj bježati od prijestupa
I okajat bezakonja.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
U svetim odorama prije zore,
rodih te, aleluja.

PSALAM 110 (109) 1 – 5.7 Mesija – kralj, svećenik, pobjednik.
On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje (1 Kor 15, 25).

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
U svetim odorama prije zore,
rodih te, aleluja.

2^ Antifona
Blago gladnima i žednima pravednosti:
oni će se nasititi.

PSALAM 112 (111) Blaženstvo pravednika
Kao djeca svjetlosti hodite! Plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina (Ef 5, 8-9).

Blago čovjeku koji se boji Gospodina *
i koji uživa u naredbama njegovim;
moćno će mu biti na zemlji potomstvo, *
na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.
Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, *
njegova pravednost ostaje dovijeka.

Čestitima sviće kao svjetlost u tami: *
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
Dobro je čovjeku koji je milostiv
i daje u zajam, *
koji poslove svoje obavlja pravedno.
Do vijeka neće on posrnuti: *
u vječnome će spomenu biti pravednik.

Žalosne se vijesti neće bojati, †
stalno je njegovo srce *
uzdajući se u Gospodina.
Postojano mu je srce, ničeg se ne boji, *
neprijatelje svoje prezire.
On rasipno dijeli, daje sirotinji: †
pravednost njegova ostaje dovijeka, *
njegovo će se čelo slavno uzdići.

Ljutito će to gledati bezbožnik, †
škrgutati će zubima i venuti, *
propast će želja opakih.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Blago gladnima i žednima pravednosti:
oni će se nasititi.

3^ Antifona
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove,
i mali i veliki, aleluja.

HVALOSPJEV (usp. Otk 19, 1 – 7)  Svadba Jaganjčeva

Aleluja.
Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

Aleluja.
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

Aleluja.
Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar, *
Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

Aleluja.
Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
Opremila se Zaručnica njegova! Aleluja.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove,
i mali i veliki, aleluja.

KRATKO ČITANJE   Heb 12, 22 – 24
Vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđelâ, svečanom skupu, Crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu, Bogu, sucu sviju, dusima savršenih pravednika i Posredniku novog Saveza – Isusu – i krvi škropljeničkoj što snažnije govori od Abelove.

KRATKI OTPJEV
R. Velik je naš Gospodin * i silna je moć njegova.
 Velik je naš Gospodin i silna je moć njegova.
O. Nema mjere mudrosti njegovoj i silna je moć njegova.. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
 Velik je naš Gospodin i silna je moć njegova.

Antifona uz Veliča
Godina A Bog Otac, koji hrani ptice nebeske
i kiti polja s ljiljanima,
neće li dati više darova djeci svojoj?

Godina B U danima tuge,
dok je mladoženja daleko,
nada se oživljava:
Krist će se vratiti.

Godina C Dobar čovjek crpi dobro 
iz blaga svoga srca.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Godina A Bog Otac, koji hrani ptice nebeske
i kiti polja s ljiljanima,
neće li dati više darova djeci svojoj?

Godina B U danima tuge,
dok je mladoženja daleko,
nada se oživljava:
Krist će se vratiti.

Godina C Dobar čovjek crpi dobro 
iz blaga svoga srca.

PROŠNJE 
Radujući se u Gospodinu, od koga dolazi svako dobro, zamolimo ga iskreno:

    Gospodine, usliši molitvu našu.

Gospodine i Oče svega stvorenja, ti si svoga Sina na svijet poslao da tvoje ime bude proslavljeno na svakome mjestu:
– učvrsti svjedočanstvo svoje Crkve među narodima.
Daj da budemo poučljivi propovijedanju apostola
– i u skladu s istinom naše vjere.
Ti ljubiš pravedne:
– pravdu vrati nepravedno potlačenima.
Oslobodi utamničene, vrati vid slijepima,
– iscijeli ranjene, čuvaj pridošlice.
Ispuni želju onih koji počivaju u miru:
– daj im po svom Sinu postići uskrsnuće.

Oče naš…

MOLITVA
Gospodine, ravnaj tijekom svjetskih zbivanja: da živimo u miru te radosno i slobodno tebi služimo. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.