JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Već noći crne sjena evo gine,
Rumen se blista s lica zori jasnoj,
Šaljimo prošnje k Stvoritelju svijeta
U pjesmi glasnoj.

Oprosti, Bože nama grešnicima,
Strah oduzmi od nas, boli nam iscijeli,
I vječnog mira blagim darovima
Ti nas nadijeli.

Podaj nam ovo, Trojice Božanska,
O Oče, Sine, Duše milostivi,
Kom slava, svijetlom svim odjekujući,
Vječito živi. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova, aleluja.

PSALAM 118 (117) Zahvala u hramu za udijeljeno spasenje
On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni (Dj 4, 11).

Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, *
jer je vječna ljubav njegova!

Neka rekne dom Izraelov: *
»Vječna je ljubav njegova!«
Neka rekne dom Aronov: *
»Vječna je ljubav njegova!«
Svi koji se Gospodina boje neka reknu: *
»Vječna je ljubav njegova!«

Iz tjeskobe Gospodina ja zazvah: *
on me usliša i oslobodi.
Gospodin je sa mnom, i ja ne strahujem: *
što mi tko može?
Gospodin je sa mnom, pomoć moja, *
i zbunjene gledam dušmane.

Bolje se Gospodinu uteći *
nego se uzdat u čovjeka.
Bolje se Gospodinu uteći *
nego se uzdat u mogućnike.

Pogani me okružiše: *
imenom ih Gospodnjim uništih.
Opkoliše me odasvud: *
imenom ih Gospodnjim uništih.
Opkoliše me poput pčela, †
ubod im žeže kao trnje zapaljeno: *
imenom ih Gospodnjim uništih.

Gurahu me, gurahu, da me obore, *
ali mi Gospodin pomože.
Gospodin je moja snaga i pjesma, *
on mi je spasitelj.
Čuj! Radost i spasenje *
odzvanja šatorima pravednika:

Gospodnja se proslavi desnica, †
Gospodnja me uzdignu desnica, *
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti, *
i kazivati ću djela Gospodnja.
Kaznom teškom kaznio me Gospodin, *
ali me smrti ne preda.

Otvorite mi širom vrata pravde; *
ući ću, Gospodinu zahvaliti!
»Ovo su vrata Gospodnja, *
na njih ulaze pravedni!«

Zahvalit ću ti što si me uslišio *
i moj postao spasitelj.
Kamen koji odbaciše graditelji, *
postade kamen zaglavni.

Gospodnje je to djelo: *
kakvo čudo u očima našim!
Ovo je dan što ga učini Gospodin: *
kličimo i radujmo se njemu!

Gospodine, spasenje nam daj! *
Gospodine, sreću nam daj!
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje! †
Blagoslivljamo vas iz Doma Gospodnjega. *
Bog je Gospodin, on nas obasjava!
Složite povorku s grančicama u ruci *
sve do rogova žrtvenika.

Ti si Bog moj – tebi zahvaljujem: *
Bože moj, tebe ja uzvisujem.
Zahvaljujem Gospodinu, jer je dobar, *
jer je vječna ljubav njegova!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *

1^ Antifona
Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova, aleluja.

2^ Antifona
Aleluja, sva djela Gospodnja,
blagoslivljajte Gospodina, aleluja.

HVALOSPJEV (Dn 3, 52 – 57)  Hvalospjev stvorenja Stvoritelju
Stvoritelj… blagoslovljen u vijeke (Rim 1, 25).

Blagoslovljen budi, Gospodine,
Bože otaca naših, *
hvaljen i uzvisivan dovijeka!

Blagoslovljeno, slavno i sveto ime tvoje, *
hvaljeno i uzvisivano dovijeka!

Blagoslovljen budi u Domu svete slave svoje, *
hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi na prijestolju kraljevstva svoga, *
hvaljen i uzvisivan dovijeka!

Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane
i sjediš nad kerubima, *
hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi na svodu nebeskom*
hvaljen i slavljen dovijeka!

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospodina: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *

2^ Antifona
Aleluja, sva djela Gospodnja,
blagoslivljajte Gospodina, aleluja.

3^ Antifona
Svaki duh neka slavi Gospodina, aleluja.

PSALAM 150 Hvalite Gospodina
Pjevajte psalme duhom, pjevajte ih i pameću, to će reći: proslavite Boga dušom i tijelom svojim (Hezihije).

Hvalite Boga u Svetištu njegovu, *
slavite ga u veličanstvu svoda nebeskoga!
Hvalite ga zbog silnih djela njegovih, *
slavite ga zbog beskrajne veličine njegove!

Hvalite ga zvucima roga, *
slavite ga harfom i citrom!
Hvalite ga igrom i bubnjem, *
slavite ga glazbalima zvonkim i frulom!

Hvalite ga cimbalima zvučnim, *
slavite ga cimbalima gromkim!
Sve što god diše, *
Gospodina neka slavi!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *

3^ Antifona
Svaki duh neka slavi Gospodina, aleluja.

KRATKO ČITANJE  2 Tim 2, 8. 11 – 13
Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrvih, od potomstva Davidova – po mojem evanđelju. Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti. Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas. Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati!

KRATKI OTPJEV
R. Slavimo te, Bože, * i zazivamo ime tvoje.
Slavimo te, Bože, i zazivamo ime tvoje.
O. Pripovijedamo čudesa tvoja. * I zazivamo ime tvoje. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Slavimo te, Bože, i zazivamo ime tvoje.

Antifona uz Veliča
Godina A Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati, aleluja.

Godina B Nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine, nego novo se vino ulijeva u nove mješine..

Godina C Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Veliča
Godina A Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati, aleluja.

Godina B Nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine, nego novo se vino ulijeva u nove mješine..

Godina C Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj.

MOLBENICA
Radosna srca hvalu iskažimo Bogu moćnome i dobrome jer on nas ljubi i znano mu je što nam je potrebno. Molbu mu upravimo riječima:

Tebe, Gospodine, slavimo, u tebe se pouzdajemo.

Blagoslovljen budi, svemogući Bože, kralju svemira, jer ti nas nisi prezreo ni odbacio poradi naših grijeha,
– već nas pozivlješ da tebe upoznamo, tebe ljubimo i tebi služimo.
Ti si, Bože, milosrdan i pružaš nam ruku svoju milosrdnicu:
– daj da idemo za tobom i nikad ne skrenemo s puta života.
Danas slavimo uskrsnuće ljubljenog Sina tvoga:
– daj nam ovaj dan proživjeti u duhovnoj radosti.
Daj nam, Gospodine, duha molitve i zahvaljivanja,
– da ti u svemu vazda zahvaljujemo.

Oče naš…

MOLITVA
Gospodine, ravnaj tijekom svjetskih zbivanja: da živimo u miru te radosno i slobodno tebi služimo. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.