Jutarnja

POZIVNIK

R.Otvori, Gospodine, usne moje.O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu, aleluja.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
    Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
    s radosnim klicanjem!

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu, aleluja.

Znajte da je Gospodin Bog: 
    on nas stvori, i mi smo njegovi, *
    njegov smo narod i ovce paše njegove.

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu, aleluja.

Uđite s hvalama na vrata njegova, 
    u dvore njegove s hvalospjevom, *
    hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu, aleluja.

Jer dobar je Gospodin, 
    dovijeka je ljubav njegova, *
    od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu, aleluja.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu, aleluja.

HIMAN

U prvi dan u koji svijet
Božanska stvori Trojica,
U koji Stvorac uskrsnuv
Nadvlada smrt i spasi nas.

Čuj, Bože, našu molitvu
I pruži svoju desnicu,
Od mrlja svih nas očisti,
Za rajske dvore pripravi.

Sve nas što sada pjevamo
U ove sate jutarnje,
Tvoj sveti dan započinjuć,
Nadari blagim darima.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova, aleluja.

Ps 118 (117). Zahvala u hramu za udijeljeno spasenje

On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni (Dj 4, 11).

Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, *
    jer je vječna ljubav njegova!

Neka rekne dom Izraelov: *
    »Vječna je ljubav njegova!«
Neka rekne dom Aronov: *
    »Vječna je ljubav njegova!«
Svi koji se Gospodina boje neka reknu: *
    »Vječna je ljubav njegova!«

Iz tjeskobe Gospodina ja zazvah: *
    on me usliša i oslobodi.
Gospodin je sa mnom, i ja ne strahujem: *
    što mi tko može?
Gospodin je sa mnom, pomoć moja, *
    i zbunjene gledam dušmane.

Bolje se Gospodinu uteći *
    nego se uzdat u čovjeka.
Bolje se Gospodinu uteći *
    nego se uzdat u mogućnike.

Pogani me okružiše: *
    imenom ih Gospodnjim uništih.
Opkoliše me odasvud: *
    imenom ih Gospodnjim uništih.
Opkoliše me poput pčela, 
    ubod im žeže kao trnje zapaljeno: *
    imenom ih Gospodnjim uništih.

Gurahu me, gurahu, da me obore, *
    ali mi Gospodin pomože.
Gospodin je moja snaga i pjesma, *
    on mi je spasitelj.
Čuj! Radost i spasenje *
    odzvanja šatorima pravednika:

Gospodnja se proslavi desnica, 
    Gospodnja me uzdignu desnica, *
    Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti, *
    i kazivat ću djela Gospodnja.
Kaznom teškom kaznio me Gospodin, *
    ali me smrti ne preda.

Otvorite mi širom vrata pravde; *
    ući ću, Gospodinu zahvaliti!
»Ovo su vrata Gospodnja, *
    na njih ulaze pravedni!«

Zahvalit ću ti što si me uslišio *
    i moj postao spasitelj.
Kamen koji odbaciše graditelji, *
    postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo: *
    kakvo čudo u očima našim!
Ovo je dan što ga učini Gospodin: *
    kličimo i radujmo se njemu!

Gospodine, spasenje nam daj! *
    Gospodine, sreću nam daj!
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje! 
    Blagoslivljamo vas iz Doma Gospodnjega. *
    Bog je Gospodin, on nas obasjava!
Složite povorku s grančicama u ruci *
    sve do rogova žrtvenika.

Ti si Bog moj – tebi zahvaljujem: *
    Bože moj, tebe ja uzvisujem.
Zahvaljujem Gospodinu, jer je dobar, *
    jer je vječna ljubav njegova!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova, aleluja.

Antifona 2.

Aleluja, sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospodina, aleluja.

Hvalospjev (Dn 3, 52-57). Hvalospjev stvorenja Stvoritelju

Stvoritelj… blagoslovljen u vijeke (Rim 1, 25).

Blagoslovljen budi, Gospodine,
    Bože otaca naših, *
hvaljen i uzvisivan dovijeka!

Blagoslovljeno, slavno i sveto ime tvoje, *
    hvaljeno i uzvisivano dovijeka!

Blagoslovljen budi u Domu svete slave svoje, *
    hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi na prijestolju kraljevstva svoga, *
    hvaljen i uzvisivan dovijeka!

Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane
    i sjediš nad kerubima, *
    hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi na svodu nebeskom*
    hvaljen i slavljen dovijeka!

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospodina: *
    hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Aleluja, sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospodina, aleluja.

Antifona 3.

Svaki duh neka slavi Gospodina, aleluja.

Ps 150. Hvalite Gospodina

Pjevajte psalme duhom, pjevajte ih i pameću, to će reći: proslavite Boga dušom i tijelom svojim (Hezihije).

Hvalite Boga u Svetištu njegovu, *
    slavite ga u veličanstvu svoda nebeskoga!
Hvalite ga zbog silnih djela njegovih, *
    slavite ga zbog beskrajne veličine njegove!

Hvalite ga zvucima roga, *
    slavite ga harfom i citrom!
Hvalite ga igrom i bubnjem, *
    slavite ga glazbalima zvonkim i frulom!

Hvalite ga cimbalima zvučnim, *
    slavite ga cimbalima gromkim!
Sve što god diše, *
    Gospodina neka slavi!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Svaki duh neka slavi Gospodina, aleluja.

ČITANJE  2 Tim 2, 8. 11-13

Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrvih, od potomstva Davidova – po mojem evanđelju. Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti. Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas. Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati!

OTPJEV

R. Slavimo te, Bože, * i zazivamo ime tvoje.
     Slavimo te, Bože, i zazivamo ime tvoje.

O. Pripovijedamo čudesa tvoja. *  I zazivamo ime tvoje.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Slavimo te…

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Hoće li tko za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i ide za mnom.Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka: 
    spasiti nas od neprijatelja naših – *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
    da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Hoće li tko za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i ide za mnom.

MOLBENICA

Radosna srca hvalu iskažimo Bogu moćnome i dobrome jer on nas ljubi i znano mu je što nam je potrebno. Molbu mu upravimo riječima:

R. Tebe, Gospodine, slavimo, u tebe se pouzdajemo.

  • Blagoslovljen budi, svemogući Bože, kralju svemira, jer ti nas nisi prezreo ni odbacio poradi naših grijeha, već nas pozivlješ da tebe upoznamo, tebe ljubimo i tebi služimo. R.
  • Ti si, Bože, milosrdan i pružaš nam ruku svoju milosrdnicu: daj da idemo za tobom i nikad ne skrenemo s puta života. R.
  • Danas slavimo uskrsnuće ljubljenog Sina tvoga: daj nam ovaj dan proživjeti u duhovnoj radosti. R.
  • Daj nam, Gospodine, duha molitve i zahvaljivanja, da ti u svemu vazda zahvaljujemo. R.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Daj, Gospodine, da ti uvijek služimo sa strahopoštovanjem i ljubavlju. Ti nikad ne kratiš svoga vodstva vjernima, koje si utemeljio u svojoj ljubavi. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.