I. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, jer on je Bog naš.
 
Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev


Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,*
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,*
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože,*
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi,
jer sudiš pucima pravedno*
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože,*
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila!*
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio!*
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.


Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, jer on je Bog naš.HIMAN

Gle, zlatno svjetlo izlazi:
Problijedi, tmino, iščezni
Što bludnjom si nas besputnom
Već dugo vukla u propast.

Vedrinu daj nam, Svjetlost,
Za sebe ti nas očisti,
Od lažne riječi čuvaj nas,
Iz duše nam progoni mrak!

Nek sav nam tako prođe dan
Da jezik, ruke ne zgriješe,
Da čiste oči ostanu
I prijestup tijela ne takne.

Iznad nas Božje oko je
Što po sve dane gleda nas;
On sva nam djela promatra
Od rane zore do noći.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu! Amen.

PSALMODIJA

Ps 57 (56). Jutarnja molitva u nevolji

Ovaj psalam opjeva muku Gospodinovu (sv. Augustin).

Ant. 1. Probudi se, harfo i citro, probudit ću zoru jutarnju.


Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni *
jer mi se duša utječe tebi!
U sjenu tvojih krila zaklanjam se *
dok pogibao ne mine.
Vapijem Bogu višnjemu, *
Bogu koji mi čini dobro.

Nek pošalje s nebesa i spasi me,  
nek postidi one što me progone: *
nek Bog pošalje dobrotu svoju i vjernost!
Ležim usred lavova *
koji proždiru ljudske sinove.
Zubi su im koplja i strijele, *
a jezik im mač je naoštren.

Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *
slava tvoja nek je nad svom zemljom!
Mrežu namjestiše stopama mojim, *
stisnuše dušu moju;
iskopaše preda mnom jamu: *
sami nek u nju padnu!

Postojano je srce moje, Bože,  
postojano je srce moje: *
pjevat ću i svirati.
Probudi se, dušo moja!  
Probudi se harfo i citro! *
Probudit ću zoru jutarnju.
Hvalit ću te, Gospodine, među narodima, *
među pucima pjevat ću tebi:
jer do neba je dobrota tvoja, *
do oblaka vjernost tvoja.

Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *
slava tvoja nek je nad svom zemljom!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, 
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Probudi se, harfo i citro, probudit ću zoru jutarnju.

Hvalospjev (Jr 31, 101-14). Sreća oslobođena naroda

Isus ima umrijeti… da raspršene sinove Božje skupi u jedno (Iv 11, 51. 52).

Ant. 2. Narod ću svoj nasititi dobrima, govori Gospodin.Čujte, o narodi, riječ Gospodnju, *
objavite je širom dalekih otoka:
»Onaj što rasprši Izraela, opet ga sabire *
i čuva ga ko pastir stado svoje!«

Jer Gospodin oslobodi Jakova, *
izbavi ga iz ruku jačeg od njega.
I oni će, radosno kličuć, na vis Sionski, *
da se naužiju dobara Gospodnjih:
žita, ulja, mladog vina, jagnjadi i teladi,  
duša će im biti kao vrt navodnjen, *
nikad više neće ginuti.

Djevojke će se veselit u kolu, *
mlado i staro zajedno,
jer ću im tugu u radost pretvoriti, *
utješit ću ih i razveselit nakon žalosti.
Pretilinom ću im okrijepiti svećenstvo *
i narod svoj nasititi dobrima.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,  tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Narod ću svoj nasititi dobrima, govori Gospodin.
Ps 48 (47). Zahvala za spas naroda

I prenese me u duhu na goru veliku, visoku te mi pokaza sveti grad, Jeruzalem (Otk 21, 10).

Ant. 3. Velik je Gospodin, hvale predostojan u gradu Boga našega.
 

Velik je Gospodin, hvale predostojan *
u gradu Boga našega.
Sveto brdo njegovo, brijeg veličanstven, *
radost je zemlji svoj.
Gora Sion, na krajnjem sjeveru,
* grad je Kralja velikog.
Bog u kulama njegovim *
jakom se pokaza utvrdom.

Jer gle, složiše se kraljevi, *
navališe zajedno.
Čim vidješe, zapanjiše se, *
i zbunjeni u bijeg nagnuše.
Ondje ih trepet obuze *
kao muka porodilje, kao kad vjetar istočni *
razbija brodove taršiške.

Što smo čuli, sada vidimo: *
grad Gospodina nad Vojskama,
grad Boga našega – *
Bog ga utvrdi dovijeka.
Spominjemo se, Bože, tvoje dobrote *
usred Hrama tvojega.
Kao ime tvoje, Bože, tako i slava tvoja *
do nakraj zemlje doseže.
Puna je pravde desnica tvoja; *
nek se raduje brdo Sionsko!
Neka kliču gradovi Judini *
zbog tvojih sudova!

Obiđite Sion i prođite njime, *
prebrojite kule njegove!
Pogledajte dobro bedeme njegove, *
promotrite mu potanko dvorove:
da biste kazivali budućem koljenu: *
»Takav je Bog,
Bog naš zasvagda i dovijeka! *
On neka vas vodi!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,  
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Velik je Gospodin, hvale predostojan u gradu Boga našega.


KRATKO ČITANJE Iz 66,1-2

Ovako govori Gospodin: Nebesa su moje prijestolje, a zemlja podnožje nogama! Kakvu kuću da mi sagradite, i gdje da bude mjesto mog prebivališta? Ta sve je moja ruka načinila, i sve je moje – govori Gospodin. Ali na koga pogled svoj svraćam? Na siromaha i čovjeka duha ponizna, koji od moje riječi dršće.


KRATKI OTPJEV

R. Iz svega srca vapijem: *  Gospodine, usliši me. Iz svega.
O. Tvojeg ću se držati svjedočanstva.*  Gospodine, usliši me. Slava Ocu. Iz svega.EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Gospodinu služimo u svetosti i izbavit će nas iz ruku neprijatelja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin,
Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka:  
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.
Amen.

Ant. Gospodinu služimo u svetosti i izbavit će nas iz ruku neprijatelja.MOLBENICA

Zahvalimo Kristu, koji nam daje svjetlost današnjeg dana, i uskliknimo mu:
 
     Blagoslovi i posveti nas, Gospodine.

Sebe si kao žrtvu prinio za naše grijehe:
-primi danas i sve naše pothvate i želje.

Oči naše razveseljuješ darom novog svjetla:
-budi ti i svjetlonoša u srcima našim.

Daj da danas budemo strpljivi i velikodušni prema svima
-i tako budemo tvoji nasljedovatelji.

Obaspi nas, Gospodine, jutros svojom dobrotom:
-nek nam danas tvoja radost bude snagom.

Oče naš…MOLITVA
Svemogući vječni Bože, večerom, jutrom i o podne smjernu molitvu upravljamo tvome veličanstvu. Rastjeraj tamu grijeha iz naših srdaca i daj nam stići pravom svjetlu, Kristu Gospodinu. Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.


ZAKLJUČAK
Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.