POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
    Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
    s radosnim klicanjem!

Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.

Znajte da je Gospodin Bog: 
    on nas stvori, i mi smo njegovi, *
    njegov smo narod i ovce paše njegove.

Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.

Uđite s hvalama na vrata njegova, 
    u dvore njegove s hvalospjevom, *
    hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.

Jer dobar je Gospodin, 
    dovijeka je ljubav njegova, *
    od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.

HIMAN

Nebeska slavo vječita,
I ljudska nado blažena,
O Sine Božji jedini
I Čedo čiste Djevice!

Pomozi svojom desnicom
Da duh nam trijezan ostane,
Da gori, Boga slaveći
I dužnu hvalu daje mu.

Na svodu sja već danica,
Ko glasnik ide pred suncem,
Noć s tminama iščezava,
O Svjetlosti, prosvijetli nas!

U našim ostaj grudima,
I noć svjetovnu otjeraj,
Do časa brani posljednjeg
Naš duh od grijeha očišćen.

Nek vjera, prvi dobri dar,
U duši se ukorijeni,
Nek s njom veseli nada nas
I ljubav od nje veća još.

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Ko Tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Tada će ti biti mile žrtve pravedne na žrtveniku tvojemu.

Ps 51 (50). Smiluj mi se, Bože

Obnavljajte se duhom svoje pameti i obucite novog čovjeka.

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, *
    po velikom smilovanju
    izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice, *
    od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem, *
    grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio *
    i učinio što je zlo pred tobom:
    pravedan da budeš prema svojim riječima *
    i bez prijekora kada te sudili budu.

Evo, grešan sam već rođen, *
    u grijehu me zače majka moja.
Evo, ti ljubiš srce iskreno, *
    u dubini duše učiš me mudrosti.

Poškropi me izopom da se očistim, *
    operi me, i bit ću bjelji od snijega!
Objavi mi radost i veselje, *
    nek se obraduju kosti satrvene!

Odvrati lice od grijeha mojih, *
    izbriši svu moju krivicu!
Čisto srce stvori mi, Bože, *
    i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega *
    i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
Vrati mi radost svoga spasenja *
    i učvrsti me duhom spremnim!

Učit ću bezakonike tvojim stazama, *
    i grešnici tebi će se obraćati.
Oslobodi me od krvi prolivene, 

   Bože, Bože spasitelju moj! *
   Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

Otvori, Gospodine, usne moje, *
    i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Žrtve ti se ne mile, *
    kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
Žrtva Bogu duh je raskajan, *
    srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

U svojoj dobroti milostiv budi Sionu, *
    i opet sagradi jeruzalemske zidine!
Tada će ti biti mile žrtve pravedne, 

    prinosi i paljenice, *
    i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Tada će ti biti mile žrtve pravedne na žrtveniku tvojemu.

Antifona 2.

U Gospodinu će pobjediti i proslaviti se sve potomstvo Izraelovo.

Hvalospjev (Iz 45, 15-26). Svi će se narodi obratiti Gospodinu

Nek se na ime Isusovo prigne svako koljeno (Fil 2, 10).

Doista ti si Bog skriveni, *
    Bog Izraelov, Spasitelj.

Postidjet će se *
    i poniknut će svi zajedno,
otići će u ruglu *
    oni koji prave kipove.
A Gospodin će vječnim spasenjem *
    spasiti Izraela.
Nećete se postidjeti *
    i nećete poniknuti dovijeka.

Da, ovako govori Gospodin, *
    nebesa Stvoritelj – on je Bog –
koji je oblikovao i sazdao zemlju, *
    koji ju je učvrstio
i nije je stvorio pustu, 
    već ju je uobličio za obitavanje: *
    »Ja sam Gospodin i nema drugoga.
Nisam govorio u tajnosti, *
    u zakutku mračne zemlje.
Nisam rekao potomstvu Jakovljevu: *
    Tražite me u pustoši.
Ja, Gospodin, govorim pravo *
    i naviještam čestito.

Saberite se i dođite, *
    pristupite zajedno,
    svi preživjeli od naroda!
Neznalice puke oni su što nose
    kip izrađen od drveta *
    i mole boga koji ih spasit ne može.
Objavite, iznesite svoje dokaze, *
    svjetujte se zajedno:
Tko je to od davnine navijestio *
    i od tada prorekao?
Nisam li ja, Gospodin? *
    Nema drugoga boga do mene;
Boga pravednog i Spasitelja *
    osim mene nema.

Obratite se k meni da se spasite,
    svi krajevi zemlje, *
    jer ja sam Bog i nema drugoga!

Sobom se samim kunem, 
    iz mojih usta izlazi istina, *
    riječ neopoziva,
da će se preda mnom prignuti svako koljeno, 
    mnome će se svaki jezik
    zaklinjati govoreći: *
    Jedino je u Gospodinu pobjeda i snaga!
K njemu će doći, postiđeni, *
    svi što na nj su bjesnjeli.
U Gospodinu će pobijediti i proslavit se *
    sve potomstvo Izraelovo!«

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. U Gospodinu će pobjediti i proslaviti se sve potomstvo Izraelovo.

Antifona 3.

Pred lice Gospodnje dođite s radosnim klicanjem.

 

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Gospodin zapovijeda otkupljenima da pjevaju pjesmu pobjedničku (sv. Atanazije).

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
    Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
    s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
    on nas stvori, i mi smo njegovi, *
    njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
    u dvorane njegove s hvalospjevom, *
    hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
    dovijeka je ljubav njegova, *
    od koljena do koljena vjernost njegova.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Pred lice Gospodnje dođite s radosnim klicanjem.

ČITANJE Ef 4, 29-32

Nikakva nevaljala riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi saziđuje i milost iskaže slušateljima. I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja! Daleko od vas svaka gorčina, i gnjev, i srdžba i vika, i hula sa svom opakošću. Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni, praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.

OTPJEV

R. Objavi mi jutrom * dobrotu svoju.
    Objavi mi jutrom dobrotu svoju.

O. Put mi kaži kojim ću krenuti. * Dobrotu svoju.
    Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Objavi…

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Gospodin pohodi i otkupi narod svoj.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
    spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
   ocu našemu: *
   da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
    da upravi noge naše na put mira.

Ant. Gospodin pohodi i otkupi narod svoj.

MOLBENICA

Poklonimo se Kristu, koji je svojim križem svijetu donio spas, i pobožno mu uskliknimo:

R. Daj nam, Gospodine, milosrđe svoje.

  • Kriste, sunce i dane naš, obasjaj nas svojim zrakama i već sada, s jutra, odagnaj sve zle osjećaje. R.
  • Čuvaj naše misli, riječi i djela da ti danas ugodimo. R.
  • Odvrati lice svoje od naših grijeha i izbriši sve naše opačine. R.
  • Po križu i uskrsnuću svojem ispuni nas utjehom Duha Svetoga. R.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Bože, ti tamu pameti naše raspršuješ svjetlom svoje Riječi. Povećaj u srcima našim krepost vjere koju nam dade; neka oganj koji je u nama raspalila tvoja milost ne ugase nikakve napasti. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.