POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant.

 Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dodjite poklonimo se njemu.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
    Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
    s radosnim klicanjem!

Ant. Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dodjite poklonimo se njemu.

Znajte da je Gospodin Bog: 
    on nas stvori, i mi smo njegovi, *
    njegov smo narod i ovce paše njegove.

Ant. Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dodjite poklonimo se njemu.

Uđite s hvalama na vrata njegova, 
    u dvore njegove s hvalospjevom, *
    hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Ant. Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dodjite poklonimo se njemu.

Jer dobar je Gospodin, 
    dovijeka je ljubav njegova, *
    od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dodjite poklonimo se njemu.Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       
 Amen.

Ant. Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dodjite poklonimo se njemu.

HIMAN

Već zora nebom sipa sjaj,
I na zemlju se spušta dan,
Sunčana zraka probija:
Nek bježi mrak zavodljivi.

Odatle, noćne utvare,
Raspršite se, misli zle,
Umini, grešno rugobo,
Što s tamom noć te donijela!

O Višnji, smjerno molimo
U svojoj pjesmi jutarnjoj
Da jutro nama posljednje
U vječnoj svane svjetlosti.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Oči moje zoru pretječu.

Ps 119 (118), 145-152. XIX. (Kof)

Iz svega srca vapijem, Gospodine, usliši me: *
    tvoja ću pravila čuvati.
K tebi vapijem, spasi me, *
    tvojeg ću se držat svjedočanstva.

Pretječem zoru i molim za pomoć, *
    u tvoje se riječi uzdam.
Oči moje straže noćne pretječu *
    da razmišljam o besjedi tvojoj.

Po svojoj dobroti, Gospodine,
    glas mi poslušaj, *
    i po svojoj odluci poživi me.
Primiču se koji me podlo progone, *
    daleko su oni od Zakona tvojega.

A ti si blizu, Gospodine, *
    i vjerne su sve zapovijedi tvoje.
Odavno znam za tvoje propise, *
   da si ih sazdao zasvagda.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Oči moje zoru pretječu.

Antifona 2.

Gospodin je moja snaga, moja pjesma, jer je mojim postao izbaviteljem.

Hvalospjev (Izl 15, 1-4a. 8-13. 17-18). Pobjednička pjesma nakon prelaska preko Crvenog mora

Oni koji pobijediše Zvijer pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega (usp. Otk 15, 2-3).

»U čast Gospodinu zapjevat ću, *
    jer se slavom proslavio!
Konja s konjanikom *
    u more je survao.

Moja je snaga, moja pjesma – Gospodin *
    jer je mojim postao izbaviteljem.
On je Bog moj, njega ja ću slaviti, 
    on je Bog oca moga, *
    njega ću veličati.
Gospodin je ratnik hrabar, 
    Gospodin je ime njegovo. *
    Kola faraonova i vojsku mu u more baci.

Od daha iz tvojih nosnica vode narastoše, 
    valovi se u bedem uzdigoše, *
    u srcu mora dubine se stvrdnuše.
Mislio je neprijatelj: ‘Gonit ću ih, stići, *
    plijen ću podijelit,
duša će moja sita ga biti; *
    trgnut ću mač, uništit ih rukom svojom.’
A ti dahom svojim dahnu, 
    more se nad njima sklopi, *
    ko olovo potonuše silnoj vodi u bezdane.

Tko je kao ti, Gospodine, među bogovima, 
    tko kao ti sija u svetosti, *
    u djelima strašan, divan u čudima?
Desnicu si pružio *
    i zemlja ih proguta!
Milošću svojom vodio si ovaj narod,
    tobom otkupljen, *
k svetom tvom Stanu
    snagom si ga svojom upravio.

Dovest ćeš ih i posaditi
    na gori svoje baštine, *
    na mjestu koje ti, Gospodine,
    svojim učini Boravištem,
Svetištem, Gospodine,
    tvojom rukom sazidanim. *
    Vazda i dovijeka Gospodin će kraljevati. «

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodin je moja snaga, moja pjesma, jer je mojim postao izbaviteljem.

Antifona 3.

Hvalite Gospodina svi puci. †

Ps 117 (116). Poziv na hvalu

Velim… da pogani za milosrđe proslave Boga (Rim 15, 8. 9).

Hvalite Gospodina, svi puci, *
† slavite ga, svi narodi!

Silna je prema nama ljubav njegova, *
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Hvalite Gospodina svi puci.

ČITANJE 2 Pt 1, 10-11

Braćo, sve revnije uznastojte učvrstiti svoj poziv i izabranje: to čineći – ne, nećete posrnuti nikada! Tako će vam se bogato osigurati ulazak u vječno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.

OTPJEV

R. K tebi, Gospodine, vapijem:* Ti si mi utočište.
      K tebi, Gospodine, vapijem: Ti si mi utočište.

O. Ti si dio moj u zemlji živih. * Ti si mi utočište.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. K tebi…

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant.Obasjaj, Gospodine, one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka: 
    spasiti nas od neprijatelja naših – *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
    da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Obasjaj, Gospodine, one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj.

MOLBENICA

Blagoslivljajmo Krista, koji je htio u svemu biti sličan braći, da nam kod Boga bude milosrdan i vjeran svećenik. Upravimo njemu svoju molitvu riječima:

R. Otvori nam, Gospodine, riznice ljubavi svoje.

  • Sunce pravde, Kriste, u krstu si nas prosvijetlio: tebi nek bude posvećen ovaj dan. R.
  • Blagoslivljat ćemo te danas i tvoje ćemo ime u svemu veličati. R.
  • Marija, tvoja majka, pozorno je tvoju riječ slušala i opsluživala: upravljaj danas i naše korake po riječi svojoj. R.
  • Daj da u raspadljivostima ovoga svijeta iščekujemo nebesku neraspadljivost: da vjerom, nadom i ljubavlju već sada iskusimo radost tvoga blaženstva. R.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Neka, Gospodine, srca naša prosvijetli sjaj tvoga uskrsnuća. Daj nam umaći sjeni smrti i postići vječni sjaj tvoga blaženstva. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.