Jutarnja

POZIVNIK

R.Otvori, Gospodine, usne moje.O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, 
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu.

HIMAN

U prvi dan u koji svijet
Božanska stvori Trojica,
U koji Stvorac uskrsnuv
Nadvlada smrt i spasi nas.

Čuj, Bože, našu molitvu
I pruži svoju desnicu,
Od mrlja svih nas očisti,
Za rajske dvore pripravi.

Sve nas što sada pjevamo
U ove sate jutarnje,
Tvoj sveti dan započinjuć,
Nadari blagim darima.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.

Ps 118 (117). Zahvala u hramu za udijeljeno spasenje

On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni (Dj 4, 11).

Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, *
    jer je vječna ljubav njegova!

Neka rekne dom Izraelov: *
    »Vječna je ljubav njegova!«
Neka rekne dom Aronov: *
    »Vječna je ljubav njegova!«
Svi koji se Gospodina boje neka reknu: *
    »Vječna je ljubav njegova!«

Iz tjeskobe Gospodina ja zazvah: *
    on me usliša i oslobodi.
Gospodin je sa mnom, i ja ne strahujem: *
    što mi tko može?
Gospodin je sa mnom, pomoć moja, *
    i zbunjene gledam dušmane.

Bolje se Gospodinu uteći *
    nego se uzdat u čovjeka.
Bolje se Gospodinu uteći *
    nego se uzdat u mogućnike.

Pogani me okružiše: *
    imenom ih Gospodnjim uništih.
Opkoliše me odasvud: *
    imenom ih Gospodnjim uništih.
Opkoliše me poput pčela, 
    ubod im žeže kao trnje zapaljeno: *
    imenom ih Gospodnjim uništih.

Gurahu me, gurahu, da me obore, *
    ali mi Gospodin pomože.
Gospodin je moja snaga i pjesma, *
    on mi je spasitelj.
Čuj! Radost i spasenje *
    odzvanja šatorima pravednika:

Gospodnja se proslavi desnica, 
    Gospodnja me uzdignu desnica, *
    Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti, *
    i kazivat ću djela Gospodnja.
Kaznom teškom kaznio me Gospodin, *
    ali me smrti ne preda.

Otvorite mi širom vrata pravde; *
    ući ću, Gospodinu zahvaliti!
»Ovo su vrata Gospodnja, *
    na njih ulaze pravedni!«

Zahvalit ću ti što si me uslišio *
    i moj postao spasitelj.
Kamen koji odbaciše graditelji, *
    postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo: *
    kakvo čudo u očima našim!
Ovo je dan što ga učini Gospodin: *
    kličimo i radujmo se njemu!

Gospodine, spasenje nam daj! *
    Gospodine, sreću nam daj!
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje! 
    Blagoslivljamo vas iz Doma Gospodnjega. *
    Bog je Gospodin, on nas obasjava!
Složite povorku s grančicama u ruci *
    sve do rogova žrtvenika.

Ti si Bog moj – tebi zahvaljujem: *
    Bože moj, tebe ja uzvisujem.
Zahvaljujem Gospodinu, jer je dobar, *
    jer je vječna ljubav njegova!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.

Antifona 2.

Hvalospjev pjevajmo Bogu našemu, aleluja.

Hvalospjev (Dn 3, 52-57). Hvalospjev stvorenja Stvoritelju

Stvoritelj… blagoslovljen u vijeke (Rim 1, 25).

Blagoslovljen budi, Gospodine,
    Bože otaca naših, *
    hvaljen i uzvisivan dovijeka!

Blagoslovljeno, slavno i sveto Ime tvoje, *
    hvaljeno i uzvisivano dovijeka!
Blagoslovljen budi u Domu svete slave svoje, *
    hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi na prijestolju
    kraljevstva svoga, *
    hvaljen i uzvisivan dovijeka!

Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane 
    i sjediš nad kerubima, *
    hvaljen i uzvisivan dovijeka!

Blagoslovljen budi na svodu nebeskom, *
    hvaljen i slavljen dovijeka!

Sva djela Gospodnja,
    blagoslivljajte Gospodina: *
    hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Hvalospjev pjevajmo Bogu našemu, aleluja.

Antifona 3.

Hvalite Gospodina zbog silnih djela njegovih.

Ps 150. Hvalite Gospodina

Pjevajte psalme duhom, pjevajte ih i pameću, to će reći: proslavite Boga dušom i tijelom svojim (Hezihije).

Hvalite Boga u Svetištu njegovu, *
    slavite ga u veličanstvu svoda nebeskoga!
Hvalite ga zbog silnih djela njegovih, *
    slavite ga zbog beskrajne veličine njegove!

Hvalite ga zvucima roga, *
    slavite ga harfom i citrom!
Hvalite ga igrom i bubnjem, *
    slavite ga glazbalima zvonkim i frulom!

Hvalite ga cimbalima zvučnim, *
    slavite ga cimbalima gromkim!
Sve što god diše, *
    Gospodina neka slavi!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Hvalite Gospodina zbog silnih djela njegovih.

ČITANJE Ez 36, 25-27.

Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite. Očistit ću vas od svih vaših nečistoća i od svih kumira vaših. Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas. Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe.

OTPJEV

R. Slavimo te, Bože * i zazivamo ime tvoje.
      Slavimo te, Bože, i zazivamo ime tvoje.

O. Pripovjedamo čudesa tvoja. * I zazivamo ime tvoje.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Slavimo…

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant.  Žetve je mnogo, a radnikâ malo. Molite, dakle, gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka: 
    spasiti nas od neprijatelja naših – *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
    da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Žetve je mnogo, a radnikâ malo. Molite, dakle, gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.

MOLBENICA

Hvalu iskažimo Spasitelju svome, koji na ovaj svijet siđe da bude “S nama Bog”. Zazovimo ga riječima:

R. Kriste, kralju slave, svjetlosti i radosti naša.

  • Gospodine Isuse, svjetlosti što izlazi s visina, prvino budućeg uskrsnuća daj nam za tobom ići da ne sjedimo u sjeni smrtnoj, već da hodimo u svjetlosti života. R.
  • Pokaži nam svoju dobrotu kojom obasiplješ svako stvorenje da svugdje i u svemu tvoju slavu promatramo. R.
  • Ne dopusti, Gospodine, da nas danas zlo svlada, već daj da dobrim nadvladamo zlo. R.
  • Ti si kršten u Jordanu i Duhom si Svetim pomazan, daj da i mi danas radimo potaknuti milošću tvoga Duha. R.Oče naš, koji jesi na nebesima,
    sveti se ime tvoje,
    dođi kraljevstvo tvoje,
    budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVABože, ti si poniženjem svoga Sina podigao pali svijet. Udijeli svome narodu svetu radost. Oslobodio si ga ropstva grijeha, privedi ga uživanju vječnoga veselja. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.