POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, 
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

HIMAN

Početniče vječnog spasa
Budi uz nas, svoje vjerne:
Bogato nam danas daji
Sedam dara Duha svog.

Bolest tijela od nas tjeraj
Sablazan odasvud spriječi,
Iščupaj i korijen grijeha,
Boli srca ti ublaži.

Duše naše ti razvedri,
Ti dovršuj svako dobro,
Molbene nam počuj glase,
Vječnom žiću ti nas vodi.

Evo, sve nam vrijeme teče
S nizom ovih sedam dana:
Posljednji će osmi biti
Sudnji dan Otkupiteljev.

Tada, Spase, molimo te
Lik svoj blagi nam pokaži,
Lijeve strane oslobodi,
Zdesna sebi sve nas smjesti.

Kada, dobar, podaš svima
Molitvama uslišanje:
Daj nam slavit sveto Trojstvo
U sve vijeke vijeka. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Jutrom naviještamo, Gospodine, ljubav tvoju i noću vjernost tvoju.

Ps 92 (91). Pohvala Gospodina Stvoritelja

Navještaj pohvale djelima Jedinorođenca (sv. Atanazije).

Dobro je slaviti Gospodina, *
    pjevati imenu tvome, Svevišnji;
naviještati jutrom ljubav tvoju *
    i noću vjernost tvoju,
uz harfu od deset žica i liru, *
    s pjesmom uz citru.
Obradovao si me djelima svojim, Gospodine, *
    kličem zbog djela ruku tvojih.

Kako su silna djela tvoja, Gospodine, *
    kako duboki naumi tvoji!
Bezuman čovjek ne spoznaje, *
    luđak to ne shvaća.
Sve ako bi bezbošci nicali ko trava, *
    i cvali svi što zlo čine,
određeni su za vječnu propast; *
    a ti, Gospodine, dovijeka uzvišen ostaješ.

Doista, dušmani tvoji, Gospodine, 
    tvoji će dušmani propasti: *
    raspršit će se svi što čine zlo.
Rog si mi digao ko u bivola, *
    pomazao me uljem prečistim;
i oko mi s visoka gleda dušmane, *
    i uho mirno sluša o onima što na me ustaju.

Ko palma cvate pravednik *
    i raste ko cedar libanonski.
Zasađeni u Domu Gospodnjemu, *
    cvatu u dvorima Boga našega.
Rod donose i u starosti, *
    sočni i puni svježine:
da navijeste kako je pravedan Gospodin, *
    Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Jutrom naviještamo, Gospodine, ljubav tvoju i noću vjernost tvoju.

Antifona 2.

Boga našega veličajte.

Hvalospjev (Pnz 32, 1-12). Gospodnja ljubav prema njegovu narodu

Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila (Mt 23, 37).

Slušajte, nebesa, sad ću govoriti: *
    čuj, zemljo, riječi usta mojih!

Nek mi nauk daždi poput kiše, *
    kao rosa riječ nek moja pada,
kao kišica po mladoj zeleni, *
    kao pljusak po travi velikoj!
Jer, Gospodnje ću Ime uznositi, *
    a vi, Boga našega veličajte!

On je Stijena, djelo mu je savršeno, *
    jer pravi su svi njegovi putovi.
Bog je on vjeran i bez zloće, *
    pravedan je on i pravičan.

Oni mu se iznevjeriše – 
    nisu mu sinovi, već nakaze sinovske, *
    porod izopačen i prepreden.
Tako li uzvraćaš Gospodinu, *
    narode glupi i bezumni!
Nije li on Otac tvoj, Stvoritelj, *
    koji te sazdao, po kom postojiš?

Spomeni se dana pradavnih, *
    promotri godine od naraštaja do naraštaja.
Oca svoga pitaj, i poučit će te, *
    pitaj starije, pa će ti kazati.

Kad je Višnji baštinu dijelio narodima, 
    kad je razmještao sinove čovječje, *
    odredi im međe po broju Božjih sinova:
tad Gospodina njegov narod zapade, *
    Jakov bî njegova baština.

U zemlji stepskoj on ga je našao, *
    u pustinjskoj jezivoj pustoši.
Obujmio ga, gajio ga *
    i čuvao ko zjenu oka svoga.
Poput orla što bdi nad gnijezdom, *
    nad svojim orlićima lebdeći,
tako on krila širi, uzima ga, *
    pa ga na svojim nosi perima.
Gospodin sâm njega je vodio, *
    tuđeg boga s njim ne bijaše.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Boga našega veličajte.

Antifona 3.

Divno je, Gospodine, Ime tvoje po svoj zemlji.

Ps 8 Božja uzvišenost i čovjekovo dostojanstvo

Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi (Ef 1, 22).

Gospodine, Bože naš, 
    divno li je Ime tvoje po svoj zemlji, *
    veličanstvom nebo natkriljuješ!

U ustima djece i dojenčadi  
    hvalu si pripravio protiv neprijatelja, *
    da postidiš mrzitelja, tlačitelja.

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, *
    mjesec i zvijezde što ih učvrsti –
pa što je čovjek da ga se spominješ, *
    sin čovječji te ga pohađaš?

Ti ga učini malo manjim od anđela, *
    slavom i čašću njega ovjenča.
Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, *
    njemu pod noge sve podloži:

ovce i svakolika goveda, *
    i zvijeri poljske k tome,
ptice nebeske i ribe morske, *
    i što god prolazi stazama morskim.

Gospodine, Bože naš, *
    divno li je Ime tvoje po svoj zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Divno je, Gospodine, Ime tvoje po svoj zemlji.

ČITANJE Rim 12, 14-16a

Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite! Radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima! Budite istomišljenici među sobom!

OTPJEV

R. Moje će usne klicati * pjevajući tebi.
     Moje će usne klicati pjevajući tebi.

O. I moj će jezik svagda slaviti pravdu tvoju. * Pjevajući tebi.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Moje…

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Upravi, Gospodine, noge naše na put mira.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka: 
    spasiti nas od neprijatelja naših – *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *

    da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Upravi, Gospodine, noge naše na put mira.

MOLBENICA

Mudrost i dobrotu Kristovu proslavimo. On nam je naredio da ga promatramo i ljubimo u svoj svojoj braći, osobito u onima koji trpe. Zavapijmo mu molbom:

R. Usavrši nas u ljubavi, Gospodine.

  • Uskrsnuća se tvoga sad ujutro spominjemo: daj nam primiti plodove otkupljenja, za kojima čeznemo. R.
  • Daj, Gospodine, da za tebe danas pred ljudima svjedočimo i po tebi prinesemo žrtvu, Ocu milu. R.
  • Daj da u svojoj braći prepoznamo tvoju sliku i u njima tebi služimo. R.
  • Kriste, pravi trse, čije smo mi loze, daj da u tebi ostanemo, obilan rod donesemo i Boga Oca proslavimo. R.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Nek te proslave, Gospodine, usta naša, nek te slavi duša i život naš. Tvojim smo darom ovo što jesmo; nek tebi na slavu bude sav naš život. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.