POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.


Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, jer on je Bog naš.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

    Dođite, kličimo Gospodinu, *
        uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
    Pred lice mu stupimo s hvalama, *
        kličimo mu u pjesmama!

    Jer Gospodin je Bog velik, *
        Kralj velik nad svim bogovima.
    U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
        njegovi su vrhunci planina.
    Njegovo je more, on ga je stvorio, *
        i kopno koje načiniše ruke njegove:

    Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
         poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
    Jer on je Bog naš, *
        a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

    O da danas glas mu poslušate: †
        »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
        kao u dan Mase u pustinji
    gdje me iskušavahu očevi vaši, *
        iskušavahu, premda vidješe djela moja.

    Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
        pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
        i ne proniču moje putove. *
    Tako se zakleh u svom gnjevu: *
        Nikad neće ući u moj počinak!«

    Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, jer on je Bog naš.HIMAN

Gle, zlatno svjetlo izlazi:
Problijedi, tmino iščezni
Što bludnjom si nas besputnom
Već dugo vukla u propast.

Vedrinu daj nam, Svjetlosti,
Za sebe ti nas očisti,
Od lažne riječi čuvaj nas,
Iz duše nam progoni mrak!

Nek sav nam tako prođe dan
Da jezik, ruke ne zgriješe,
Da čiste oči ostanu
I prijestup tijela ne takne.

Iznad nas Božje oko je
Što po sve dane gleda nas;
On sva nam djela promatra
Od rane zore do noći.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem presvetim
I sad i vječnost čitavu!
Amen.


PSALMODIJA

Ps 87(86). Jeruzalem – majka svih naroda

Onaj pak Jeruzalem gore slobodan je; on je majka naša (Gal 4,26).

Ant. 1. Divote se govore o tebi, grade Božji.

Zdanje svoje na svetim gorama*
ljubi Gospodin; draža su mu vrata sionska*
nego svi šatori Jakovljevi.
 
Divote se govore o tebi,*
grade Božji!
“Rahab i Babilon brojit ću*
k onima što me štuju;
Filisteja i Tir i narod etiopski -*
i oni su rođeni ondje.”
O Sionu se govori: +
“Ovaj i onaj u njemu je rođen!*
Svevišnji ga utemelji!”

Gospodin će zapisati u knjigu naroda:*
“Ovi su rođeni ondje.”
I pjevat će igrajući kolo:*
“Svi su izvori moji u tebi!”

Ant. Divote se govore o tebi, grade Božji.


 
Hvalospjev (Iz 40, 10-17). Dobri pastir: uzvišeni i premudri Bog

Dolazim ubrzo i plaća je moja sa mnom (Otk 22,12).

Ant. 2. Gle, Gospodin Bog dolazi u moći i s njim naplata njegova.
 


Gle, Gospodin Bog dolazi u moći,*
mišicom svojom vlada!
Evo s njim naplata njegova,*
a ispred njega njegova nagrada.
Kao pastir pase stado svoje,*
u ruke uzima jaganjce,
nosi ih u svome naručju,*
i brižljivo njeguje dojilice.

Tko je šakom izmjerio more,*
i nebesa premjerio pedljem?
Tko je mjericom izmjerio zemlju, +
i planine na mjerila,*
a tezuljom bregove?
Tko je pokrenuo duh Gospodnji,*
koji ga je uputio savjetnik?
S kim se on posavjetova,+
tko je njemu mudrost ulio,*
naučio ga putovima pravde?
Tko li ga je naučio znanju, *
pokazao mu put k umnosti?

Gle, narodi su kao kap iz vedra, +
vrijede kao prah na tezulji.*
Otoci, gle, lebde poput truna!
Libanon je malen za lomaču,*
a zvijeri njegovih nema dosta za paljenicu.
Svi narodi ko ništa su pred njim,*
ništavilo su njemu i praznina.

Ant. Gle, Gospodin Bog dolazi u moći i s njim naplata njegova.


 
Ps 99(98). Bog – sveti i pravedni kralj

Ti si iznad kerubina; postavši nama sličan, izmijenio si zlo stanje naše zemlje (sv. Atanazije).

Ant. 3. Uzvisujte Gospodina, Boga našega, padnite pred svetu goru njegovu.


Gospodin kraljuje – nek zadršću narodi;*
sjedi nad kerubima – zemlja nek se potrese!
Velik je Gospodin na Sionu,*
uzvišen nada sve narode.
Nek slave ime tvoje veliko i strašno:*
ono je sveto!
Ti kralj si moćni koji ljubiš što je pravo, +
pravednost ti si utvrdio,*
pravo i pravednost vršiš u Jakovu.

Uzvisujte Gospodina, Boga našega, +
padnite pred podnožje njegovo:*
ono je sveto.

Mojsije i Aron među svećenicima njegovim +
i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo:*
zazivahu Gospodina, i on ih usliša.
Iz stupa od oblaka govoraše njima: +
slušahu zapovijedi njegove*
i odredbe što ih dade.
Gospodine, Bože naš, ti si ih uslišivao; +
Bože, milostiv si bio njima*
premda si kažnjavao grijehe njihove.

Uzvisujte Gospodina, Boga našega, +
padnite pred svetu goru njegovu:*
jer svet je Gospodin, Bog naš.

Ant. Uzvisujte Gospodina, Boga našega, padnite pred svetu goru njegovuKRATKO ČITANJE 1 Pt 4,10-11

Jedni druge poslužujte – svatko po primljenu daru – kao dobri upravitelji različitih Božjih milosti! Govori li tko? Neka govori kao riječi Božje! Poslužuje li tko? Neka poslužuje kao snagom koju daje Bog da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu.KRATKI OTPJEV

R. Iz sveg srca vapijem: *  Gospodine, usliši me. Iz sveg srca.
O. Tvojeg ću se držati svjedočanstva. * Gospodine, usliši me. Slava Ocu. Iz sveg srca.


EVANĐEOSKI HVALOSPIJEV

Ant. Gospodinu služimo u svetosti i izbavit će nas iz ruke neprijatelja.

 Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
       da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Gospodinu služimo u svetosti i izbavit će nas iz ruke neprijatelja.MOLBENICA

Hvalu dajmo Bogu Ocu, koji je u ljubavi vodio svoj narod i hranio ga, te mu radosni
uskliknimo:

Slava tebi, Gospodine, u vijeke vjekova.

Dobri Oče, hvalimo te i slavimo zbog ljubavi tvoje:
divno si nas sazdao, a još divnije obnovio.

Na početku ovog dana ulij nam u srce želju da tebi služimo:
nek te naše misli i naša djela neprestano proslavljaju.

Očisti nam srca od svake zle želje:
-daj da uvijek budemo odani tvojoj volji.

Otvori nam srca da budu otvorena potrebama sve naše braće:
-ne dopusti da ih susrećemo a da im ljubav ne iskažemo.

Oče naš…MOLITVA


Svemogući vječni Oče, pohodilo nas je Mlado Sunce s visine, Isus Krist, Gospodin naš. Molimo te: sjajem svoga svjetla obasjaj sve narode koji sjede u sjeni smrtnoj. Po Gospodinu.

 ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.