R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Izostavlja kad neposredno prethodi Pozivnik.

POZIVNIK

HIMAN

O uzvišena istino
I slavna kruno, Isuse,
Što nagradom neprolaznom
Svog vjernog slugu darivaš.

Po zagovoru njegovu
Oprosti, smjerno molimo,
Sve opake nam prijestupe,
Polomi grešne okove.

Veselja sva je ništava
I zemna dobra blistava
Za jedno blato držao
I sada klikće u nebu.

O Kriste, Kralju predobri,
On tebe je priznavao,
Đavolske varke gazio,
Vladara tminskog svladao.

Vrlinom, vjerom odličan,
Za slavu tvoju goreć sav,
U molitvi tvoj revnitelj ,
Na višnju gozbu prispio.

Neka trajna slava Ocu je
Sa Sinom mu jedincatim
I s Tješiteljem Presvetim
U vjekove vjekovite. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Razveseli dušu sluge svoga;
Gospodine, k tebi dušu uzdižem.

PSALAM 86 (85) Vapaj u trpljenju i progonstvu
Blagoslovljen Bog koji nas tješi u svakoj našoj nevolji (2 Kor 1, 3).

Prigni uho svoje, Gospodine, i usliši me, *
jer sam bijedan i ubog.
Čuvaj dušu moju, jer sam pobožnik tvoj; *
spasi slugu svoga koji se uzda u te!

Ti si moj Bog; Gospodine, smiluj mi se, *
jer povazdan vapijem k tebi.
Razveseli dušu sluge svoga, *
jer k tebi, Gospodine, dušu uzdižem.
Jer ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš, *
pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju.

Slušaj, Gospodine, molitvu moju, *
i pazi na glas vapaja mog.
U dan tjeskobe vapijem k tebi, *
jer ćeš me uslišati.

Nema ti ravna među bozima, Gospodine, *
nema djela kakvo je tvoje.
Svi narodi što ih stvori doći će †
i klanjati se tebi, Gospodine, *
i slaviti će ime tvoje.
Jer ti si velik i činiš čudesa: *
ti si jedini Bog.

Uči me, Gospodine, svojemu putu
da hodim u istini tvojoj, *
usmjeri srce moje da se boji imena tvojega!
Hvalit ću te, Gospodine, Bože moj,
svim srcem svojim, *
slaviti ću ime tvoje dovijeka,
jer tvoje ljubavi prema meni ima izobila, *
istrgao si moju dušu iz dubine Podzemlja.

O Bože, oholice se digoše na me, †
mnoštvo silnika život mi vreba, *
i nemaju tebe pred očima.
No ti si, Gospodine Bože, milosrdan i blag, *
spor na srdžbu − sama ljubav i vjernost.
Pogledaj na me i smiluj se meni; †
daj svome sluzi snage svoje *
i spasi sina sluškinje svoje!

Daj mi milostivo znak naklonosti svoje, †
da vide moji mrzitelji i da se postide, *
jer si mi ti, Gospodine, pomogao, ti me utješio.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Razveseli dušu sluge svoga;
Gospodine, k tebi dušu uzdižem.

2^ Antifona
Blago čovjeku
koji hodi u pravdi i pravo govori.

HVALOSPJEV (Iz 33, 13 – 16) Gospodin, pravedan sudac
Za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve koji su daleko (Dj 2, 39).

»Čujte vi koji ste daleko, što sam učinio, *
a vi koji ste blizu, poznajte mi snagu!«
Na Sionu strepe grešnici, *
trepet spopada bezbožnika:
»Tko će od nas opstati
pred ognjem zatornim, *
tko će od nas opstati pred žarom vječnim?«

Onaj koji hodi u pravdi i pravo govori, *
koji prezire dobit od prinude,
koji otresa ruku da ne primi mito, †
koji zatiskuje uši da ne čuje o krvoproliću, *
koji zatvara oči da ne vidi zlo:

on će prebivati u visinama *
tvrđe na stijenama bit će mu utočište,
imat će dosta kruha *
i vode će mu svagda dotjecati.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Blago čovjeku
koji hodi u pravdi i pravo govori.

3^ Antifona
Kličite Gospodinu kralju.

PSALAM 98 (97) Gospodin – kralj i sudac
Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda. (Lk 2, 30.31)

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
jer učini djela čudesna.

Pobjedu mu pribavi desnica njegova *
i sveta mišica njegova.
Gospodin obznani spasenje svoje, *
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti *
prema domu Izraelovu.
Svi krajevi svijeta vidješe *
spasenje Boga našega.

Sva zemljo, poklikni Gospodinu, *
raduj se, kliči i pjevaj!
Zapjevajte Gospodinu uz citru, *
uz citru i uza zvuke glazbala;
uz trublje i zvuke rogova: *
kličite Gospodinu kralju!

Neka huči more i što je u njemu, *
krug zemaljski i stanovnici njegovi!
Rijeke nek plješću rukama, *
zajedno s njima neka se brda raduju!
Jer Gospodin dolazi, *
dolazi suditi zemlji.
Sudit će krugu zemaljskom po pravdi *
i pucima po pravici.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Kličite Gospodinu kralju.

KRATKO ČITANJE  Rim 12. 1 – 2
Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

KRATKI OTPJEV
R. Zakon mu je Božji * u srcu.
Zakon mu je Božji u srcu.
O. Ne kolebaju se koraci njegovi. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Zakon mu je Božji u srcu.

Antifona uz Hvalospjev
Tko čini pravo, dolazi k svjetlosti, nek bude bjelodano
da su djela njegova u Bogu učinjena.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Tko čini pravo, dolazi k svjetlosti, nek bude bjelodano
da su djela njegova u Bogu učinjena.

MOLBENICA
Kličimo, braćo, Kristu, Bogu svome, i pomolimo se a mu služimo u svetosti i pravednosti u sve dane života svoga te mu zavapijmo:

Ti si jedini svet, Gospodine.

Ti si nam, Kriste, u svemu bio sličan osim po grijehu:
− smiluj nam se, Gospodine Isuse.
Sve si nas pozvao na savršenu ljubav:
− posveti nas, Gospodine Isuse.
Zapovijedio si da budemo sol zemlje i svjetlo svijeta:
− prosvijetli nas, Gospodine Isuse.
Ti si služio, a nisi htio biti služen:
− daj da tebi i braći svojoj služimo u poniznosti, Gospodine Isuse.
Ti si odsjev slave Očeve i otisak Bića njegova:
− daj da u slavi lice tvoje gledamo, Gospodine Isuse.

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući Bože, sveti kralj Stjepan promicao je za života tvoju Crkvu. Daj da je s neba brani. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.