POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
    Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
    s radosnim klicanjem!

Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.

Znajte da je Gospodin Bog: 
    on nas stvori, i mi smo njegovi, *
    njegov smo narod i ovce paše njegove.

Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.

Uđite s hvalama na vrata njegova, 
    u dvore njegove s hvalospjevom, *
    hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.

Jer dobar je Gospodin, 
    dovijeka je ljubav njegova, *
    od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.

HIMAN

Nebeska slavo vječita,
I ljudska nado blažena,
O Sine Božji jedini
I Čedo čiste Djevice!

Pomozi svojom desnicom
Da duh nam trijezan ostane,
Da gori, Boga slaveći
I dužnu hvalu daje mu.

Na svodu sja već danica,
Ko glasnik ide pred suncem,
Noć s tminama iščezava,
O Svjetlosti, prosvijetli nas!

U našim ostaj grudima,
I noć svjetovnu otjeraj,
Do časa brani posljednjeg
Naš duh od grijeha očišćen.

Nek vjera, prvi dobri dar,
U duši se ukorijeni,
Nek s njom veseli nada nas
I ljubav od nje veća još.

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Ko Tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Tebi sam samome, Gospodine, zgriješio, smiluj mi se.

Ps 51 (50). Smiluj mi se, Bože

Obnavljajte se duhom svoje pameti i obucite novog čovjeka. (Ef 4, 23-24)

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, *
    po velikom smilovanju
    izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice, *
    od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem, *
    grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio *
    i učinio što je zlo pred tobom:
    pravedan da budeš prema svojim riječima *
    i bez prijekora kada te sudili budu.

Evo, grešan sam već rođen, *
    u grijehu me zače majka moja.
Evo, ti ljubiš srce iskreno, *
    u dubini duše učiš me mudrosti.

Poškropi me izopom da se očistim, *
    operi me, i bit ću bjelji od snijega!
Objavi mi radost i veselje, *
    nek se obraduju kosti satrvene!

Odvrati lice od grijeha mojih, *
    izbriši svu moju krivicu!
Čisto srce stvori mi, Bože, *
    i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega *
    i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
Vrati mi radost svoga spasenja *
    i učvrsti me duhom spremnim!

Učit ću bezakonike tvojim stazama, *
    i grešnici tebi će se obraćati.
Oslobodi me od krvi prolivene, †
   Bože, Bože spasitelju moj! *
   Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

Otvori, Gospodine, usne moje, *
    i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Žrtve ti se ne mile, *
    kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
Žrtva Bogu duh je raskajan, *
    srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

U svojoj dobroti milostiv budi Sionu, *
    i opet sagradi jeruzalemske zidine!
Tada će ti biti mile žrtve pravedne, †
    prinosi i paljenice, *
    i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Tebi sam samome, Gospodine, zgriješio, smiluj mi se.

Antifona 2.

Gospodine, bezbožnost svoju priznajemo, tebi sagriješismo.

Hvalospjev (Jr 14, 17-21). Jadikovka naroda u vrijeme gladi i rata

Približilo se kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte evanđelju (Mk 1, 15).

Nek oči moje suze rone danju i noću, *
    i neka ne prestanu,
jer je strašno slomljena 
    djevica, kći naroda moga, *
    ranom neobično ljutom.
Pođem li u polje, *
    evo mačem pobijenih!
Vratim li se u grad, *
    evo od gladi iznemoglih!
Čak i proroci i svećenici lutaju po zemlji *
    i ništa ne znaju.

Tá zar si Judeju sasvim odbacio? *
    Zar ti duši omrznu Sion?
Zašto nas tako biješ *
    te nam više nema lijeka?
Nadasmo se miru, ali dobra nema, 
    čekasmo vrijeme ozdravljenja, *
    al’ evo užasa!

Gospodine, bezbožnost svoju priznajemo, 
    bezakonje otaca svojih; *
    doista, tebi sagriješismo!
Ne odbaci nas, rad imena svoga, 
    ne sramoti prijesto Slave svoje, *
    spomeni se i nemoj razvrći Saveza svog s nama!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodine, bezbožnost svoju priznajemo, tebi sagriješismo.

Antifona 3.

Gospodin je Bog naš; njegov smo narod i ovce paše njegove.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Gospodin zapovijeda otkupljenima da pjevaju pjesmu pobjedničku (sv. Atanazije).

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
    Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
    s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
    on nas stvori, i mi smo njegovi, *
    njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
    u dvorane njegove s hvalospjevom, *
    hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
    dovijeka je ljubav njegova, *
    od koljena do koljena vjernost njegova.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodin je Bog naš; njegov smo narod i ovce paše njegove.

ČITANJE 2 Kor 12, 9b-10

Najradije ću se još hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova. Zato uživam u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima, tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak.

OTPJEV

R. Objavi mi jutrom * dobrotu svoju.
    Objavi mi jutrom dobrotu svoju.

O. Put mi kaži kojim ću krenuti. * Dobrotu svoju.
    Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Objavi…

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Gospodin pohodi i otkupi narod svoj.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
    spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
   ocu našemu: *
   da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
    da upravi noge naše na put mira.

Ant. Gospodin pohodi i otkupi narod svoj.

MOLBENICA

Upravimo svoj pogled Kristu jer se on rodio, umro i uskrsnuo za svoj narod. Zato ga zazovimo:

R. Spasi, Gospodine, one koje si svojom krvlju otkupio.

  • Blagoslovljen budi, Isuse, spasitelju ljudskog roda, jer se nisi sustezao podnijeti muku križa i svojom si nas dragocjenom krvlju otkupio. R.
  • Ti si obećao da će iz tvoga boka poteći potoci vode u život vječni: izlij svoga Duha na sve ljude. R.
  • Poslao si učenike da narodima propovijedaju blagovijest: budi im potpora i pomoć da naviještaju pobjedu tvoga križa. R.
  • Bolesnima i nevoljnima koje si svome križu pridružio podaj snage i strpljivosti. R.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Dobri Oče, daj nam da uvijek hodimo u tvom svjetlu i stupamo tvojim stazama i uvijek idemo za tobom, svojim vođom i početnikom spasenja. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.