Jutarnja

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. 

Pred lice Gospodnje stupimo s hvalama.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Ant. Pred lice Gospodnje stupimo s hvalama.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, 
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Ant. Pred lice Gospodnje stupimo s hvalama.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Pred lice Gospodnje stupimo s hvalama.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Pred lice Gospodnje stupimo s hvalama.

HIMAN

Bjež, noći, tmino, oblače,
Već ide svjetlo, nebo sja!
O varav svijete smutljivi,
Krist dolazi: iščezavaj!

Sunčanom zrakom taknuta
Po zemlji tama trga se,
Stvar svaka boju dobiva
U svjetlu zvijezde žarane.

O Kriste, srećo jedina,
Prostodušno i čisto te
Sa plačem, pjesmom molimo:
Pomozi duhu našemu!

Pun svijet je boja lažljivih,
Osvijetli ti nam pravi lik,
Ti pravo svjetlo blaženih,
Sjaj nama licem prejasnim.

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Ko Tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Razveseli dušu sluge svoga; Gospodine, k tebi dušu uzdižem.

Ps 86 (85). Vapaj u trpljenju i progonstvu

Blagoslovljen Bog koji nas tješi u svakoj našoj nevolji
(2 Kor 1, 3. 4).

Prigni uho svoje, Gospodine, i usliši me, *
    jer sam bijedan i ubog.
Čuvaj dušu moju, jer sam pobožnik tvoj; *
    spasi slugu svoga koji se uzda u te!

Ti si moj Bog; Gospodine, smiluj mi se, *
    jer povazdan vapijem k tebi.
Razveseli dušu sluge svoga, *
    jer k tebi, Gospodine, dušu uzdižem.
Jer ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš, *
    pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju.

Slušaj, Gospodine, molitvu moju, *
    i pazi na glas vapaja mog.
U dan tjeskobe vapijem k tebi, *
    jer ćeš me uslišati.

Nema ti ravna među bozima, Gospodine, *
    nema djela kakvo je tvoje.
Svi narodi što ih stvori doći će 
    i klanjat se tebi, Gospodine, *
    i slavit će ime tvoje.
Jer ti si velik i činiš čudesa: *
    ti si jedini Bog.

Uči me, Gospodine, svojemu putu
    da hodim u istini tvojoj, *
    usmjeri srce moje da se boji imena tvojega!
Hvalit ću te, Gospodine, Bože moj,
    svim srcem svojim, *
    slavit ću ime tvoje dovijeka,
jer tvoje ljubavi prema meni ima izobila, *
    istrgao si moju dušu iz dubine Podzemlja.

O Bože, oholice se digoše na me, 
    mnoštvo silnika život mi vreba, *
    i nemaju tebe pred očima.
No ti si, Gospodine Bože, milosrdan i blag, *
    spor na srdžbu – sama ljubav i vjernost.
Pogledaj na me i smiluj se meni; 
    daj svome sluzi snage svoje *
    i spasi sina sluškinje svoje!

Daj mi milostivo znak naklonosti svoje, 
    da vide moji mrzitelji i da se postide, *
    jer si mi ti, Gospodine, pomogao, ti me utješio.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Razveseli dušu sluge svoga; Gospodine, k tebi dušu uzdižem.

Antifona 2.

Blago čovjeku koji hodi u pravdi i pravo govori.

Hvalospjev (Iz 33, 13-16). Gospodin, pravedan sudac

Za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve koji su daleko (Dj 2, 39).

»Čujte vi koji ste daleko, što sam učinio, *
    a vi koji ste blizu, poznajte mi snagu!«
Na Sionu strepe grešnici, *
    trepet spopada bezbožnika:
»Tko će od nas opstati
    pred ognjem zatornim, *
    tko će od nas opstati pred žarom vječnim?«

Onaj koji hodi u pravdi i pravo govori, *
    koji prezire dobit od prinude,
koji otresa ruku da ne primi mito, 
    koji zatiskuje uši da ne čuje o krvoproliću, *
    koji zatvara oči da ne vidi zlo:

on će prebivati u visinama *
    tvrđe na stijenama bit će mu utočište,
imat će dosta kruha *
    i vode će mu svagda dotjecati.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Blago čovjeku koji hodi u pravdi i pravo govori.

Antifona 3.

Kličite Gospodinu kralju.

Ps 98 (97). Gospodin – kralj i sudac

Ovaj psalam označuje prvi Gospodnji dolazak i vjeru svih naroda (sv. Atanazije).

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
    jer učini djela čudesna.

Pobjedu mu pribavi desnica njegova *
    i sveta mišica njegova.
Gospodin obznani spasenje svoje, *
    pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti *
    prema domu Izraelovu.
Svi krajevi svijeta vidješe *
    spasenje Boga našega.

Sva zemljo, poklikni Gospodinu, *
    raduj se, kliči i pjevaj!
Zapjevajte Gospodinu uz citru, *
    uz citru i uza zvuke glazbala;
uz trublje i zvuke rogova: *
    kličite Gospodinu kralju!

Neka huči more i što je u njemu, *
    krug zemaljski i stanovnici njegovi!
Rijeke nek plješću rukama, *
    zajedno s njima neka se brda raduju!
Jer Gospodin dolazi, *
    dolazi suditi zemlji.
Sudit će krugu zemaljskom po pravdi *
    i pucima po pravici.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Kličite Gospodinu kralju.

ČITANJE Job 1, 21; 2, 10b

Gol iziđoh iz krila majčina, gol ću se onamo i vratiti. Gospod dao, Gospod oduzeo! Blagoslovljeno ime Gospodnje! Kad od Boga primamo dobro, zar da onda i zlo ne primimo?

OTPJEV

R. Prikloni mi, Bože, srce * propisima svojim.
     Prikloni mi, Bože, srce propisima svojim.

O. Život mi čuvaj na putu svojemu. * Propisima svojim.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Prikloni…

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Iskaži nam dobrotu svoju i sjeti se Saveza svetoga svojega.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka: 
    spasiti nas od neprijatelja naših – *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *

    da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Iskaži nam dobrotu svoju i sjeti se Saveza svetoga svojega.

MOLBENICA

Molbu svoju upravimo Kristu, koji hrani i njeguje Crkvu, za koju sebe sama preda. Njemu zavapijmo riječima:

R. Pogledaj, Gospodine, Crkvu svoju.

  • Blagoslovljen da si, Kriste, pastiru svoje Crkve, jer ti nam danas daješ život i svjetlo: daj da ti budemo zahvalni za taj radosni dar. R.
  • Pogledaj milostivo na narod koji je u tvoje ime sabran: ne dopusti da propadne itko od onih koje ti je Otac predao. R.
  • Vodi svoju Crkvu putem svojih zapovijedi: nek ti je Duh Sveti učini vjernom. R.
  • Oživljuj Crkvu za stolom riječi i kruha: ojačana tom hranom neka radosna ide za tvojim stopama. R.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Gospodine, obasjaj nas svojim svjetlom da se tebi uvijek obraćamo, jer tvojom smo mudrošću sazdani i tvoja nas providnost upravlja. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.