POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju velikome.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Dođite, kličimo Gospodinu, *
    uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
    kličimo mu u pjesmama!

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju velikome.

Jer Gospodin je Bog velik, *
    Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
    njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
    i kopno koje načiniše ruke njegove:

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju velikome.

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
     poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
    a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju velikome.

O da danas glas mu poslušate: 
    »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
    kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
    iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju velikome.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, 
    pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
    i ne proniču moje putove. *
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
    Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju velikome.

Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju velikome.

HIMAN

Već glasnik dana krilati
O blizom svjetlu popijeva,
A Isus, duša budilac,
Svoj puk na život poziva.

Iz loga kliče, ustajte,
U koji tromost ruši vas,
I trijezan, čist i pravedan
Da svatko bdi: Ja dolazim.

O zazivajmo Isusa
Sa plačem, prošnjom, pokorom:
Tko žarko k Bogu vapije,
Taj čist je srcem, ne spava.

Ti Kriste, od nas tjeraj san,
Ti noćne tmine rasiplji,
Ti krši staru grehotu
I novo svjetlo u nas lij.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Zavolio si, Gospodine, zemlju svoju, otpustio si krivnju narodu.

Ps 85 (84). Blizu je spasenje naše

Poslavši na svijet Spasitelja našega, Bog blagoslovi svoju zemlju (Origen).

Zavolje opet, Gospodine, zemlju svoju, *
    na dobro okrenu udes Jakovljev.
Otpusti krivnju narodu svome, *
    pokri sve grijehe njegove.
Suspregnu svu ljutinu svoju, *
    odusta od žestine gnjeva svoga.

Obnovi nas, Bože, Spasitelju naš, *
    i odbaci zlovolju prema nama!
Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas, *
    prenositi srdžbu svoju
    od koljena na koljeno?
Zar nas nećeš opet oživiti, *
    da se narod tvoj raduje u tebi?
Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje *
    i daj nam svoje spasenje.

Da poslušam što mi to Gospodin govori: *
    Gospodin obećava mir
narodu svomu, vjernima svojim, *
    onima koji mu se svim srcem vrate.
Zaista, blizu je njegovo spasenje 
    onima koji ga se boje, *
    i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.
Ljubav će se i Vjernost sastati, *
    Pravda i Mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje, *
    Pravda će gledat s nebesa.

Gospodin će dati blagoslov i sreću, *
    i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim, *
    a Mir tragom stopa njegovih.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Zavolio si, Gospodine, zemlju svoju, otpustio si krivnju narodu.

Antifona 2.

Dušom svojom žudim tebe noću i u sebi tebe tražim.

Hvalospjev (Iz 26, 1-4. 7-9. 12). Pobjednička pjesan

Gradske su zidine imale dvanaest temelja (usp. Otk 21, 14).

Tvrd grad mi imamo: *
    za obranu nam On podiže zidove i predziđa.
Otvorite vrata! Nek uđe narod pravedni *
    koji čuva vjernost,
čiji je značaj čvrst, *
    koji čuva mir jer se u te uzda.
Uzdajte se u Gospodina dovijeka, *
    jer Gospodin je Stijena vječna.

Put je pravednikov prav, *
    ti ravnaš stazu pravednom.
Da, na stazi tvojih sudova *
    željno te, Gospodine, čekamo;
ime tvoje i spomen tvoj *
    duša nam žudi.
Dušom svojom žudim tebe noću, *
    i duhom svojim u sebi te tražim.
Jer kad se na zemlji pojave tvoji sudovi, *
    uče se pravdi stanovnici kruga zemaljskoga.

Gospodine, ti mir nama daješ, *
    jer ti si tvorac svih djela naših.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Dušom svojom žudim tebe noću i u sebi tebe tražim.

Antifona 3.

Obasjaj nas, Gospodine, licem svojim.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Neka vam je svima znano: poganima je poslano spasenje Božje (Dj 28, 28).

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, 
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Obasjaj nas, Gospodine, licem svojim.

ČITANJE 1 Iv 4, 14-15

Mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta. Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.

OTPJEV

R. Bože moj, pećino moja, * kojoj se utječem.
    Bože moj, pećino moja, kojoj se utječem.

O. Štite moj i snago spasenja mojega.* Kojoj se utječem.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Bože moj…

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. I podiže nam Gospodin snagu spasenja kao što obeća na usta svetih proroka svojih.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka: 
    spasiti nas od neprijatelja naših – *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
   da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. I podiže nam Gospodin snagu spasenja kao što obeća na usta svetih proroka svojih.

MOLBENICA

Poklonimo se Kristu, koji krvlju svojom steče sebi novi narod, i usrdno ga molimo:

R. Spomeni se, Gospodine, naroda svoga.

  • Gospodine, kralju i otkupitelju naš, čuj hvalu što ti je na početku ovog dana iskazuje Crkva tvoja: nauči je da svagda hvali tvoje ime. R.
  • Štite naš i snago naša, u tebe se pouzdajemo: ne daj da se ikad postidimo. R.
  • Pogledaj slabost našu i pohiti nam u pomoć: bez tvoje pomoći ništa ne možemo. R.
  • Spomeni se siromaha i napuštenih: nek im ovaj dan što započinje ne bude pretežak, već im donese utjehu i radost. R.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Svemogući Bože, ti si dobar i u svojoj dobroti nas obasiplješ mnogovrsnim stvorenjima. Daj da ovaj dan u tvoje ime radosno započnemo, te ga proživimo u djelotvornoj ljubavi prema tebi i bližnjima. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.