POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Kličimo Gospodinu i pjesmama mu pjevajmo.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Ant. Kličimo Gospodinu i pjesmama mu pjevajmo.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, 
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Ant. Kličimo Gospodinu i pjesmama mu pjevajmo.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Kličimo Gospodinu i pjesmama mu pjevajmo.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Kličimo Gospodinu i pjesmama mu pjevajmo.

HIMAN

O Bože, svjetlo vječito,
O Trojice jedinstvena,
Mi slabašni ti kličemo,
I usrdno te molimo.

Mi vjerujemo dušom svom
U Boga Oca svevišnjeg,
U Krista Sina njegova
I Duha njihov poljubac.

O Istino, o Ljubavi,
O Svrho, Srećo, Blaženstvo,
Vjerovat daj nam, nadat se
I ljubiti i postići.

Početak i Svršetak si,
Ti vrelo sveg si stvorenja,
Ti utjeha si jedina,
Ti nada svima sigurna.

Moć tvoja svemu kadra je,
Ti jedin svima dostaješ,
Ti svjetlo si jedinstveno,
Ti zaufanih nagrada.

O Trojice preblažena,
O Oče, Sine, Duše svet,
Mi iz dna srca vapimo,
Priteci svima u pomoć. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Kad ću doći i lice Božje gledati ?

Ps 42 (41). Želja za Gospodinom i hramom njegovim

Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava (Otk 22, 17).

Kao što košuta žudi za izvor-vodom, *
    tako duša moja čezne, Bože, za tobom.
Žedna mi je duša Boga, Boga živoga: *
    o kada ću doći i lice Božje gledati?

Suze su kruh moj danju i noću, 
    dok me svednevice pitaju: *
    »Gdje ti je Bog tvoj?«
Duša moja gine kada se spomenem 
    kako koračah u mnoštvu *
    predvodeć ga k Domu Božjemu
uz radosno klicanje i hvalopojke *
    u povorci svečanoj.

Što si mi, dušo, klonula *
    i što jecaš u meni?
U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, *
    spasenje svoje, Boga svog!

Tuguje duša u meni, 
    stoga se tebe spominjem *
    iz zemlje Jordana i Hermona, s brda Misara.
Bezdan doziva bezdan bukom slapova tvojih: *
    sve vode tvoje i vali preko mene prijeđoše.
Nek mi danju Gospodin naklonost udijeli, *
    a noću pjesmom ću hvalit Boga života svog.

Reći ću Bogu: 
»Hridino moja, zašto me zaboravljaš? *
    Zašto obilazim žalostan,
    pritisnut dušmanima?«
Kosti mi se lome od poruge neprijateljâ 
    dok me svednevice pitaju: *
    »Gdje ti je Bog tvoj?« –

Što si mi, dušo, klonula *
    i što jecaš u meni?
U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, *
    spasenje svoje, Boga svog!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Kad ću doći i lice Božje gledati ?

Antifona 2.

Pokaži nam, Gospodine, svjetlo dobrote svoje.

Hvalospjev (Sir 36, 1-7. 13-16). Molitva za spas i obnovu Izraela

Ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinitoga  Boga, i koga si poslao – Isusa Krista (Iv 3, 17).

Smiluj nam se, Gospodaru,
    Bože svega svijeta, 
    i pogledaj na nas, *
    i prožmi strahom svojim sve narode!
Podigni ruku protiv naroda tuđinskih, *
    da spoznaju tvoju moć.

Kako si se u očima njihovim
    pokazao nama svetim, *
    tako se sada u očima našim
    pokaži velik prema njima.
Da poznaju kao što znamo i mi *
    da nema Boga osim tebe, Gospodine.
Obnovi znake i ponovi čudesa, *
    proslavi ruku i desnicu svoju.
Okupi sva plemena Jakovljeva, *
    vrati im baštinu kao na početku.

Smiluj se, Gospodine, narodu 
    koji se zove imenom tvojim, *
    Izraelu, kojeg si učinio prvijencem svojim.
Smiluj se svetom gradu svojem, *
    Jeruzalemu, prebivalištu svome.
Ispuni Sion pjesmom u svoju hvalu, *
    i Svetište svoje slavom svojom.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Pokaži nam, Gospodine, svjetlo dobrote svoje.

Antifona 3.

Blagoslovljen si, Gospodine, na svodu nebeskom.

Ps 19 (18 A). Hvalospjev Bogu Stvoritelju

Pohodi nas Mlado Sunce s visine… da upravi noge naše na put mira (Lk 1, 78. 79).

Nebesa slavu Božju kazuju, *
    naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje, *
    a noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije, *
    nije ni glas što se može čuti,
al’ po svoj zemlji razliježe se jeka, *
    riječi njihove sve do nakraj svijeta sežu.

Ondje suncu razape šator, 
    te ono ko ženik iz ložnice ide, *
    ko div kliče kad prelijeće stazu.

Izlazi ono od nebeskog kraja, 
    i put mu se opet s krajem spaja, *
    ne skriva se ništa žaru njegovu.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Blagoslovljen si, Gospodine, na svodu nebeskom.

ČITANJE  Jr 15,16

Kad mi dođoše riječi tvoje, ja sam ih gutao: riječi tvoje ushitiše i obradovaše srce moje. Jer sam se tvojim zvao imenom, Gospodine, Bože nad Vojskama.

OTPJEV

R. Pravednici, Gospodinu kličite, * hvaliti ga pristoji se čestitima.
    Pravednici, Gospodinu kličite, hvaliti ga pristoji se čestitima.

O. Pjesmu novu zapjevajte njemu. * Hvaliti ga pristoji se čestitima.Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.  Pravednici…

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant.Blagoslovljen Gospodin što nas pohodi.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka: 
    spasiti nas od neprijatelja naših – *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
   da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant.Blagoslovljen Gospodin što nas pohodi.

MOLBENICA

Spasitelj naš učini nas svećenicima da Bogu prinosimo ugodne prinose. Sa zahvalnošću zazovimo njega:

R.Gospodine, sačuvaj nas u službi svojoj.

  • Kriste, vječni svećeniče, svoj si narod učinio svetim svećeništvom: daj nam trajno prinositi duhovne žrtve, Bogu mile. R.
  • Udijeli nam darove svoga Duha: strpljivost, dobrotu i blagost. R.
  • Daj da tebe ljubimo, tebe koji si ljubav, daj da posjedujemo, daj nam i dobro činiti da te i životom svojim proslavimo. R.
  • Daj da te molimo i za ono što je našoj braći korisno, da lakše spasenje postignu. R.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Gospodine, svemogući Bože, tvojom dobrotom započinjemo ovaj dan. Spasi nas danas svojom snagom i ne daj da danas grijeha počinimo, već daj da naše misli, riječi i djela budu posve u skladu s tvojom voljom i tvoju pravednost odrazuju. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.