POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 
Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu, aleluja.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

    Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
        Služite Gospodinu u veselju!
    Pred lice mu dođite *
        s radosnim klicanjem!    Znajte da je Gospodin Bog: †
        on nas stvori, i mi smo njegovi, *
        njegov smo narod i ovce paše njegove.    Uđite s hvalama na vrata njegova, †
        u dvore njegove s hvalospjevom, *
        hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!    Jer dobar je Gospodin, †
        dovijeka je ljubav njegova, *
        od koljena do koljena vjernost njegova.    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu, aleluja.

 

HIMAN

Već crne noći sjena evo gine,
Rumen se blista s lica zori jasnoj,
Šaljimo prošnje k Stvoritelju svijeta
U pjesmi glasnoj.

Oprosti, Bože nama grešnicima,
Strah oduzmi od nas, boli nam iscijeli,
I vječnog mira blagim darovima
Ti nas nadijeli.

Podaj nam ovo, Trojice Božanska,
O Oče, Sine, Duše milostivi,
Kom slava, svijetom svim odjekujući,
Vječito živi. Amen.PSALMODIJA

Ps 118 (117). Zahvala u hramu za udijeljeno spasenje

On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni (Dj 4, 11).

Ant. 1. Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova, aleluja.

    Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, *
        jer je vječna ljubav njegova!

    Neka rekne dom Izraelov: *
        »Vječna je ljubav njegova!«
    Neka rekne dom Aronov: *
        »Vječna je ljubav njegova!«
    Svi koji se Gospodina boje neka reknu: *
        »Vječna je ljubav njegova!«

    Iz tjeskobe Gospodina ja zazvah: *
        on me usliša i oslobodi.
    Gospodin je sa mnom, i ja ne strahujem: *
        što mi tko može
    Gospodin je sa mnom, pomoć moja, *
        i zbunjene gledam dušmane.

    Bolje se Gospodinu uteći *
        nego se uzdat u čovjeka.
    Bolje se Gospodinu uteći*
        nego se uzdat u mogućnike.

    Pogani me okružiše: *
        imenom ih Gospodnjim uništih.
    Opkoliše me odasvud: *
        imenom ih Gospodnjim uništih.
    Opkoliše me poput pčela, †
        ubod im žeže kao trnje zapaljeno: *
        imenom ih Gospodnjim uništih.

    Gurahu me, gurahu, da me obore, *
        ali mi Gospodin pomože.
    Gospodin je moja snaga i pjesma, *
        on mi je spasitelj.
    Čuj! Radost i spasenje *
        odzvanja šatorima pravednika:

    Gospodnja se proslavi desnica, †
        Gospodnja me uzdignu desnica, *
        Gospodnja se proslavi desnica!
    Ne, umrijeti neću, nego živjeti, *
        i kazivat ću djela Gospodnja.
    Kaznom teškom kaznio me Gospodin, *
        ali me smrti ne preda.

    Otvorite mi širom vrata pravde; *
        ući ću, Gospodinu zahvaliti!
    »Ovo su vrata Gospodnja, *
        na njih ulaze pravedni!«

    Zahvalit ću ti što si me uslišio *
        i moj postao spasitelj.
    Kamen koji odbaciše graditelji, *
        postade kamen zaglavni.
    Gospodnje je to djelo: *
        kakvo čudo u očima našim!
    Ovo je dan što ga učini Gospodin: *
        kličimo i radujmo se njemu!

    Gospodine, spasenje nam daj! *
        Gospodine, sreću nam daj!
    Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje! †
        Blagoslivljamo vas iz Doma Gospodnjega. *
        Bog je Gospodin, on nas obasjava!
    Složite povorku s grančicama u ruci *
        sve do rogova žrtvenika.

    Ti si Bog moj – tebi zahvaljujem: *
        Bože moj, tebe ja uzvisujem.
    Zahvaljujem Gospodinu, jer je dobar, *
        jer je Vječna ljubav njegova!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je Vječna ljubav njegova, aleluja.
Hvalospjev (Dn 3, 52-57). Hvalospjev stvorenja Stvoritelju

Stvoritelj… blagoslovljen u vijeke (Rim 1, 25).

Ant. 2. Aleluja, sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospodina, aleluja.

    Blagoslovljen budi, Gospodine,
        Bože otaca naših, *
    hvaljen i uzvisivan dovijeka!

    Blagoslovljeno, slavno i sveto ime tvoje, *
        hvaljeno i uzvisivano dovijeka!

    Blagoslovljen budi u Domu svete slave svoje, *
        hvaljen i slavljen dovijeka!

    Blagoslovljen budi na prijestolju kraljevstva svoga, *
        hvaljen i uzvisivan dovijeka!

    Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane
        i sjediš nad kerubima, *
        hvaljen i slavljen dovijeka!

    Blagoslovljen budi na svodu nebeskom*
        hvaljen i slavljen dovijeka!

    Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospodina: *
        hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Aleluja, sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospodina, aleluja.
Ps 150. Hvalite Gospodina

Pjevajte psalme duhom, pjevajte ih i pameću, to će reći: proslavite Boga dušom i tijelom svojim (Hezihije).

Ant. 3. Svaki duh neka slavi Gospodina, aleluja.


    Hvalite Boga u Svetištu njegovu, *
        slavite ga u veličanstvu svoda nebeskoga!
    Hvalite ga zbog silnih djela njegovih, *
        slavite ga zbog beskrajne velieine njegove!

    Hvalite ga zvucima roga, *
        slavite ga harfom i citrom!
    Hvalite ga igrom i bubnjem, *
        slavite ga glazbalima zvonkim i frulom!

    Hvalite ga cimbalima zvučnim, *
        slavite ga cimbalima gromkim!
    Sve što god diše, *
        Gospodina neka slavi!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Svaki duh neka slavi Gospodina, aleluja.KRATKO ČITANJE  2 Tim 2, 8. 11-13

Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrvih, od potomstva Davidova – po mojem evanđelju. Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti. Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas. Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati!KRATKI OTPJEV

R. Slavimo te, Bože, * i zazivamo ime tvoje. Slavimo te.
O. Pripovijedamo čudesa tvoja. *  I zazivamo ime tvoje. Slava Ocu. Slavimo te.


EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.


    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke, aleluja.MOLBENICA

Radosna srca hvalu iskažimo Bogu moćnome i dobrome jer on nas ljubi i znano mu je što nam je potrebno. Molbu mu upravimo rijčima:

     Tebe, Gospodine, slavimo, u tebe se pouzdajemo.

Blagoslovljen budi, svemogući Bože, kralju svemira, jer ti nas nisi prezreo ni odbacio poradi naših grijeha,
-već nas pozivlješ da tebe upoznamo, tebe ljubimo i tebi služimo.

Ti si, Bože, milosrdan i pružaš nam ruku svoju milosrdnicu:
-daj da idemo za tobom i nikad ne skrenemo s puta života.

Danas slavimo uskrsnuće ljubljenog Sina tvoga:
-daj nam ovaj dan proživjeti u duhovnoj radosti.

Daj nam, Gospodine, duha molitve i zahvaljivanja,
-da ti u svemu vazda zahvaljujemo.

    Oče naš…MOLITVA

Bože, onima koji te ljube pripravio si nevidljiva dobra. Daj nam smisao za pravu ljubav, da tebe u svemu i nada sve volimo te postignemo tvoja obećanja, koja nadilaze svaku želju. Po Gospodinu.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.