POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Kličimo Gospodinu i pjesmama mu pjevajmo.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

    Dođite, kličimo Gospodinu, *
        uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
    Pred lice mu stupimo s hvalama, *
        kličimo mu u pjesmama!    Jer Gospodin je Bog velik, *
        Kralj velik nad svim bogovima.
    U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
         njegovi su vrhunci planina.
    Njegovo je more, on ga je stvorio, *
        i kopno koje načiniše ruke njegove:    Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
        poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
    Jer on je Bog naš, *
        a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.


    O da danas glas mu poslušate: †
        »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
        kao u dan Mase u pustinji
    gdje me iskušavahu očevi vaši, *
        iskušavahu, premda vidješe djela moja.    Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
        pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
        i ne proniču moje putove. *
    Tako se zakleh u svom gnjevu: *
        Nikad neće ući u moj počinak!«    Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Kličimo Gospodinu i pjesmama mu pjevajmo.

 

HIMAN

O sjaju slave Očeve,
Od svjetla Svjetlo, Isuse,
Ti vrelo svjetla divnoga
I dane od kog sja nam dan.

Ograni, Sunce istinsko,
Što sijevaš blistom vječitim,
I žarom Duha Svetoga
Sva srca naša napuni!

I tebe, Oče, molimo
Od kojeg milost moćna je,
Od kojeg slava vječna,
Od požude nas očuvaj.

Okrijepi nas za žilav rad
I zavidniku skrši moć,
Pomaži nam u kušnjama,
Uređuj naša djela sva.

Ti duhom našim upravljaj,
Čistoćom da se bijelimo,
Od žive vjere plamtimo
Za otrov bludnje ne znajuć.

Ko jelo, Kriste, hrani nas
I vjerom ti nas napajaj,
Da napuni nas nevino
Veselje Duha Svetoga.

Pun radosti nam teko dan,
Ko rumen osvit sjao stid,
Ko podne vjera sijala,
Za suton duh nam ne znao.

Već zora sunce iznosi,
Sa suncem ti nam dođi sav,
U Ocu, Sine vječiti,
U riječi, Oče, cio ti! Amen.


PSALMODIJA

Ps 90 (89). Neka slava Gospodnja bude nad nama

Jedan je dan u Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan (2 Pt 3, 8).

Ant 1. Jutrom nas nasiti, Gospodine, smilovanjem svojim.

    Gospodine, ti nam bijaše okrilje, *
        od koljena do koljena.
    Prije nego se rodiše bregovi †
        prije nego postade kopno i krug zemaljski, *
        od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi!

    Smrtnike u prah vraćaš *
        i veliš: »Vratite se, sinovi ljudski!«
    Jer je tisuću godina u očima tvojim, †
        ko jučerašnji dan koji je minuo, *
        i kao straža noćna.

    Razgoniš ih ko jutarnji san, *
        kao trava su što se zeleni:
    jutrom cvate i sva se zeleni, *
        a uvečer, već se suši i vene.

    Zaista, izjeda nas tvoja srdžba, *
        i zbunjuje ljutina tvoja.
    Naše si grijehe stavio pred svoje oči, *
        naše potajne grijehe na svjetlost lica svojega.

    Jer svi naši dani prođoše u gnjevu tvojemu, *
        kao uzdah dovršismo godine svoje.
    Zbroj naše dobi sedamdeset je godina, *
        ako smo snažni, i osamdeset;
    a većina od njih muka je i ništavnost: *
        jer prolaze brzo, i mi letimo odavle.
    Tko će znati žestinu gnjeva tvojega, *
        tko li, u pobožnom strahu, srdžbu tvoju?

    Nauči nas dane naše brojiti, *
        da steknemo mudro srce.
    Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš? *
        Milostiv budi slugama svojim!
    Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim, *
        da kličemo i da se veselimo u sve dane!
    Obraduj nas za dane kad si nas šibao, *
        za ljeta kad smo stradali!

    Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje *
        i tvoja slava na djeci njihovoj!
    Dobrota Gospodina, Boga našega, *
        nek bude nad nama!
    Daj da nam uspije djelo naših ruku, *
        djelo ruku naših nek uspije.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Jutrom nas nasiti, Gospodine, smilovanjem svojim.

 Hvalospjev (Iz 42, 10-16). Pjesan Bogu pobjedniku i Spasitelju

Pjevahu pjesmu novu pred prijestoljem Božjim (Otk 14, 3).

Ant. 2. Hvala Gospodnja s kraja zemlje.

    Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
        i s kraja zemlje hvalu njegovu,
    neka ga slavi more sa svim što je u njem, *
        otoci i njihovi žitelji!
    Nek digne glas pustinja i njeni gradovi, *
        nek odjeknu naselja gdje žive Kedarci!
    Nek podvikuju stanovnici Stijene, *
        neka kliču s gorskih vrhova!
    Nek daju čast Gospodinu *
        i hvalu mu naviještaju po otocima!

    Kao junak izlazi Gospodin, *
        kao ratnik žar svoj podjaruje.
    Uz bojni poklik i viku ratnu *
        ide junački na svog neprijatelja.

    »Šutjeh dugo, gluh se činjah, *
        svladavah se;
    sad vičem kao žena kada rađa, *
        dašćem i uzdišem.
    Isušit ću brda i bregove, *
        sparušiti svu zelen po njima,
    rijeke ću u stepe pretvoriti *
        i močvare isušiti.
    Vodit ću slijepce po cestama, *
        uputit ih putovima.
    Pred njima ću tamu u svjetlost obratit,
        a neravno tlo u ravno.«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Hvala Gospodnja s kraja zemlje.
Ps 135 (134), 1-12. Vazmeni hvalospjev

Vi ste narod stečeni … da naviještate silna djela onoga koji vas iz tame pozva
k divnom svjetlu svojemu (usp. 1 Pt 2, 9)

Ant. 3. Hvalite ime Gospodnje, vi koji u domu Gospodnjem stojite.


    Hvalite ime Gospodnje, *
        hvalite, sluge Gospodnje
    koji u Domu Gospodnjemu stojite, *
        u predvorjima Doma Boga našega!

    Hvalite Gospodina, jer dobar je Gospodin, *
        pjevajte imenu njegovu, jer je ljupko!
    Jer Gospodin sebi odabra Jakova, *
        Izraela za dragu svojinu.
    Znadem da je velik Gospodin, *
        da je Gospodin naš nad svim bozima.
    Što god se Gospodinu svidi, †
        to čini na nebu i na zemlji, *
        na moru i u bezdanima.
    Oblake diže s kraja zemlje; †
        stvara kiše i munje, *
        vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.

    On Egiptu pobi prvorođence, *
        ljude i stoku podjednako.
    On učini znamenja i čudesa usred tebe, Egipte, *
        protiv Faraona i svih slugu njegovih.
    On pobi narode mnoge *
        i pogubi kraljeve moćne:     
    Sihona, kralja amorejskog, †
        i Oga, kralja bašanskog
        i sva kraljevstva kanaanska.
    I dade njihovu zemlju u baštinu, *
        u baštinu Izraelu, narodu svome.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Hvalite ime Gospodnje, vi koji u domu Gospodnjem stojite.
KRATKO ČITANJE Jdt 8, 21b-23

Sjetite se da su naši oci kušani časte li zaista Boga. Sjetite se kako je kušan otac naš Abraham i kako je, prokušan mnogim nevoljama, postao prijatelj Božji. Tako i Izak i Jakov i Mojsije, i svi miljenici Božji: vjerni – prođoše kroz mnoge nevolje.
KRATKI OTPJEV

R. Pravednici, Gospodinu kličite. * Hvaliti ga pristoji se čestitima. Pravednici.
O. Pjesmu novu zapjevajte njemu. * Hvaliti ga pristoji se čestitima. Slava Ocu. Pravednici. 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Blagoslovljen Gospodin što nas pohodi i otkupi.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Blagoslovljen Gospodin što nas pohodi i otkupi.

 

MOLBENICA

Pomolimo se Kristu koji uslišava i spasava one što se u nj uzdaju, i uskliknimo mu.

    Gospodine, tebe hvalimo, u tebe se uzdamo.

Zahvaljujemo ti, Gospodine, jer si bogat milosrđem:
-velikom si nas ljubavlju ljubio.

Ti koji s Ocem vazda djeluješ u svijetu,
-dođi i sve učini novo snagom Duha Svetoga.

Otvori danas naše oči i oči braće naše
-da vidimo divna djela tvoja.

Ti nas danas pozivaš da tebi služimo:
-učini nas službenicima milosti braći našoj.

Oče naš…


 

MOLITVA

Bože, ljudima si povjerio da čuvaju i obrađuju zemlju. I sunce si im dao da im služi. Daj nam, molimo te, da i mi danas radimo tebi na slavu i na dobro svojih bližnjih. Po Gospodinu. Amen.


 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.