POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Uzvikuj Bogu, zemljo sva, služite Gospodinu radosno.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove. *
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«


Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Uzvikuj Bogu, zemljo sva, služite Gospodinu radosno.HIMAN

Bjež, noći, tmino, oblače,
Već ide svjetlo, nebo sja!
O varav svijete smutljivi,
Krist dolazi: iščezavaj!

Sunčanom zrakom taknuta
Po zemlji tama trga se,
Stvar svaka boju dobiva
U svjetlu zvijezde žarane.

O Kriste, srećo jedina,
Prostodušno i čisto te
Sa plačem, pjesmom molimo:
Pomozi duhu našemu!

Pun svijet je boja lažljivih,
Osvijetli ti nam pravi lik,
Ti pravo svjetlo blaženih,
Sjaj nama licem prejasnim.

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
K’o Tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.


PSALMODIJA

Ps 108 (107). Zahvalnica Gospodinu i usrdna molba za pomoć

Sin Božji je uzvišen nad nebesa i njegova se slava propovijeda po svoj zemlji
(Arnobije).

Ant. 1. Moje je srce sigurno, Bože, sigurno je srce moje. †


Moje je srce sigurno, Bože, †
  sigurno je srce moje:*
  † pjevat ću i svirati.
Probudi se, dušo moja! †
  Probudi se, harfo i citro!*
  Probudit ću zoru jutarnju.

Hvalit ću te, Gospodine, među narodima,*
  među pucima tebi ću pjevati,
jer do neba je dobrota tvoja,*
  do oblaka tvoja vjernost.
Uzvisi se, Bože, nad nebesa,*
  slava tvoja nek je nad svom zemljom!
Da ti se ljubimci izbave,*
  desnicom pomozi, usliši nas!

Bog reče u svom Svetištu: †
  »Šekem ću razdijelit kličući,*
  dolinu ću Sukot izmjeriti.
Moj je Gilead, moj Manaše,*
  Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje!
Moab je sud iz kojeg se umivam,†
  na Edom ću baciti obuću,*
  nad Filistejcem slaviti pobjedu!«

Tko će me dovesti do utvrđena grada,*
  tko će me dovesti do Edoma?
Zar nećeš ti, o Bože, što nas odbaci? *
  Zar nećeš više, Bože, sa četama našim?
Pomozi nam protiv dušmana, *
  jer je ljudska pomoć ništavna!
S Božjom pomoću hrabro ćemo se boriti,*
  Bog će zgaziti naše dušmane.

Ant.  Moje je srce sigurno, Bože, sigurno je srce moje.Hvalospjev (Iz 61,10-62,5). Radosna prorokova popijevka o novom Jeruzalemu

I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh, opremljen je kao zaručnica nakićena za
svoga muža (Otk 21,2).


Ant. 2. Gospodin me odjenu haljinom spasenja i pravednosti.


Radošću silnom u Gospodinu se radujem,*
  duša moja kliče u Bogu mojemu,
jer me odjenu haljinom spasenja,*
  zaogrnu plaštem pravednosti,
kao ženik kad sebi vijenac stavi*
  il nevjesta kad se uresi nakitom.

Kao što zemlja tjera svoje klice,*
  kao što u vrtu niče sjemenje,
učinit će Gospodin da iznikne pravda*
  i hvala pred svim narodima.

Sionu za ljubav neću šutjeti, *
  Jeruzalema radi neću mirovati,
dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost, *
  dok njegovo spasenje ne plane ko zublja.

I puci će vidjet tvoju pravednost, *
  i tvoju slavu svi kraljevi;
prozvat će te novim imenom *
  što će ga odrediti usta Gospodnja.
U Gospodnjoj ćes ruci biti kruna divna *
  i kraljevski vijenac na dlanu Boga svoga.

Neće te više zvati Ostavljenom, *
  ni zemlju tvoju Opustošenom,
nego će te zvati Moja milina, *
  a zemlju tvoju Udata,
jer ti si milje Gospodnje, *
  i zemlja će tvoja imat supruga.

Kao što se mladić ženi djevicom, *
  tvoj će se graditelj tobom oženiti;
i kao što se ženik raduje nevjesti, *
  tvoj će se Bog tebi radovati.

Ant. Gospodin me odjenu haljinom spasenja i pravednosti.Ps 146 (145). Blaženi koji se uzdaju u Gospodina.

 Hvalimo Gospodina u svom životu, to jest svojim ponašanjem (Arnobije).

Ant. 3. Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg.


Hvali, dušo moja, Gospodina! †
  Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg, *
  dok me bude, Bogu svom ću pjevati.

Ne uzdajte se u knezove, *
  u čovjeka od kog nema spasenja!
Iziđe li duh iz njega, †  
  u zemlju svoju on se vraća, *
  i toga trena propadaju sve misli njegove.

Blago onom kome je pomoćnik Bog Jakovljev, *
  kome je ufanje u Gospodinu, Bogu njegovu,
koji stvori nebo i zemlju, *
  more i sve što je u njima;
koji ostaje vjeran dovijeka, †  
  potlačenima vraća pravicu, *
  a gladnima kruh daje.

Gospodin oslobađa sužnje, *
  Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute, *
  Gospodin ljubi pravedne.
Gospodin štiti pridošlice, †
  sirote i udovice podupire, *
  a grešnicima mrsi putove.

Gospodin će kraljevati dovijeka, *
  tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.


Ant. Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg.KRATKO ČITANJE  Pnz 4,39-40a

Danas, dakle, spoznaj i zasadi u svoje srce: Gospodin je Bog gore na nebu i ovdje na zemlji – drugoga nema. Drži njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem danas.


KRATKI OTPJEV

R. Blagoslivljat ću Gospodina * u svako vrijeme. Blagoslivljat ću.
O. Njegova će mi hvala biti svagda na ustima. * U svako vrijeme. Slava Ocu.
   Blagoslivljat ću.EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. U svetosti ćemo služiti pred Gospodinom u sve dane svoje.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.


Ant. U svetosti ćemo služiti pred Gospodinom u sve dane svoje.


PROŠNJE

Krist, sjaj slave Očeve, prosvijetlio nas je svojom riječju. Njega zazovimo:

     Usliši nas, Kralju vječne slave.
 
 Blagoslovljen budi, začetniče i dovršitelju vjere naše:
-ti nas iz tame pozva u svoje divno svjetlo.

 Slijepima si oči otvorio, a gluhima sluh vrati:
-pomozi nevjeri našoj.

 Gospodine, daj nam trajno ostati u tvojoj ljubavi:
-ne daj da se odijelimo jedni od drugih.

 Daj nam snage odoljeti napasti, ustrajati u teškoćama i nevoljama
-a u dobru tebi zahvaljivati.

    Oče naš…MOLITVA

Spomeni se, Gospodine, svoga svetog Saveza što ga novim Savezom posveti Krv Janjetova. Daj da tvoj narod postigne oproštenje grijeha te neprestano napreduje na putu spasenja. Po Gospodinu. Amen.
 ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.