POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 
Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

    Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
        Služite Gospodinu u veselju!
    Pred lice mu dođite *
        s radosnim klicanjem!    Znajte da je Gospodin Bog: †
        on nas stvori, i mi smo njegovi, *
        njegov smo narod i ovce paše njegove.    Uđite s hvalama na vrata njegova, †
        u dvore njegove s hvalospjevom, *
        hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!    Jer dobar je Gospodin, †
        dovijeka je ljubav njegova, *
        od koljena do koljena vjernost njegova.    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

    Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.HIMAN

Nebeska slavo vječita,
I ljudska nado blažena,
O Sine Božji jedini
I Čedo čiste Djevice!

Pomozi svojom desnicom
Da duh nam trijezan ostane,
Da gori, Boga slaveći
I dužnu hvalu daje mu.

Na svodu sja već danica,
Ko glasnik ide pred suncem,
Noć s tminama iščezava,
O Svjetlosti, prosvijetli nas!

U našim ostaj grudima,
I noć svjetovnu otjeraj,
Do časa brani posljednjeg
Naš duh od grijeha očišćen.

Nek vjera, prvi dobri dar,
U duši se ukorijeni,
Nek s njom veseli nada nas
I ljubav od nje veća još.

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Ko Tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.

     

PSALMODIJA

Ps 51 (50). Smiluj mi se, Bože

Obnavljajte se duhom svoje pameti i obucite novog čovjeka.

Ant. 1. Tada će ti biti mile žrtve pravedne na žrtveniku tvojemu.


    Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, *
        po velikom smilovanju
        izbriši moje bezakonje!
    Operi me svega od moje krivice, *
        od grijeha me mojeg očisti!

    Bezakonje svoje priznajem, *
        grijeh je moj svagda preda mnom.
    Tebi, samom tebi ja sam zgriješio *
        i učinio što je zlo pred tobom:
        pravedan da budeš prema svojim riječima *
        i bez prijekora kada te sudili budu.

    Evo, grešan sam već rođen, *
        u grijehu me zače majka moja.
    Evo, ti ljubiš srce iskreno, *
        u dubini duše učiš me mudrosti.

    Poškropi me izopom da se očistim, *
        operi me, i bit ću bjelji od snijega!
    Objavi mi radost i veselje, *
        nek se obraduju kosti satrvene!

    Odvrati lice od grijeha mojih, *
        izbriši svu moju krivicu!
    Čisto srce stvori mi, Bože, *
        i duh postojan obnovi u meni!

    Ne odbaci me od lica svojega *
        i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
    Vrati mi radost svoga spasenja *
        i učvrsti me duhom spremnim!

    Učit ću bezakonike tvojim stazama, *
        i grešnici tebi će se obraćati.
    Oslobodi me od krvi prolivene, †
       Bože, Bože spasitelju moj! *
       Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

    Otvori, Gospodine, usne moje, *
        i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
    Žrtve ti se ne mile, *
        kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
    Žrtva Bogu duh je raskajan, *
        srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

    U svojoj dobroti milostiv budi Sionu, *
        i opet sagradi jeruzalemske zidine!
    Tada će ti biti mile žrtve pravedne, †
        prinosi i paljenice, *
        i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Tada će ti biti mile žrtve pravedne na žrtveniku tvojemu.Hvalospjev (Iz 45, 15-26). Svi će se narodi obratiti Gospodinu

Nek se na ime Isusovo prigne svako koljeno (Fil 2, 10).

Ant. 2. U Gospodinu će pobijediti i proslaviti se sve potomstvo Izraelovo.


    Doista ti si Bog skriveni, *
        Bog Izraelov, Spasitelj.

    Postidjet će se *
        i poniknut će svi zajedno,
    otići će u ruglu *
        oni koji prave kipove.
    A Gospodin će vječnim spasenjem *
        spasiti Izraela.
    Nećete se postidjeti *
        i nećete poniknuti dovijeka.

    Da, ovako govori Gospodin, *
        nebesa Stvoritelj – on je Bog –
    koji je oblikovao i sazdao zemlju, *
        koji ju je učvrstio
    i nije je stvorio pustu, †
        već ju je uobličio za obitavanje: *
        »Ja sam Gospodin i nema drugoga.
    Nisam govorio u tajnosti, *
        u zakutku mračne zemlje.
    Nisam rekao potomstvu Jakovljevu: *
        Tražite me u pustoši.
    Ja, Gospodin, govorim pravo *
        i naviještam čestito.

    Saberite se i dođite, *
        pristupite zajedno,
        svi preživjeli od naroda!
    Neznalice puke oni su što nose
        kip izrađen od drveta *
        i mole boga koji ih spasit ne može.
    Objavite, iznesite svoje dokaze, *
        svjetujte se zajedno:
    Tko je to od davnine navijestio *
        i od tada prorekao?
    Nisam li ja, Gospodin? *
        Nema drugoga boga do mene;
    Boga pravednog i Spasitelja *
        osim mene nema.

    Obratite se k meni da se spasite,
        svi krajevi zemlje, *
        jer ja sam Bog i nema drugoga!

    Sobom se samim kunem, †
        iz mojih usta izlazi istina, *
        riječ neopoziva,
    da će se preda mnom prignuti svako koljeno, †
        mnome će se svaki jezik
        zaklinjati govoreći: *
        Jedino je u Gospodinu pobjeda i snaga!
    K njemu će doći, postiđeni, *
        svi što na nj su bjesnjeli.
    U Gospodinu će pobijediti i proslavit se *
        sve potomstvo Izraelovo!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. U Gospodinu će pobijediti i proslaviti se sve potomstvo Izraelovo.

     


Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Gospodin zapovijeda otkupljenima da pjevaju pjesmu pobjedničku (sv. Atanazije).

Ant. 3. Pred lice Gospodnje dođite s radosnim klicanjem.


    Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
        Služite Gospodinu u veselju!
    Pred lice mu dođite *
        s radosnim klicanjem!

    Znajte da je Gospodin Bog: †
        on nas stvori, i mi smo njegovi, *
        njegov smo narod i ovce paše njegove.

    Uđite s hvalama na vrata njegova, †
        u dvorane njegove s hvalospjevom, *
        hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

    Jer dobar je Gospodin, †
        dovijeka je ljubav njegova, *
        od koljena do koljena vjernost njegova.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Pred lice Gospodnje dođite s radosnim klicanjem.

 

KRATKO ČITANJE Ef 4, 29-32

Nikakva nevaljala riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi saziđuje i milost iskaže slušateljima. I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja! Daleko od vas svaka gorčina, i gnjev, i srdžba i vika, i hula sa svom opakošću. Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni, praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.


KRATKI OTPJEV

R. Objavi mi jutrom * dobrotu svoju. Objavi.
O. Put mi kaži kojim ću krenuti. * Dobrotu svoju. Slava Ocu. Objavi.

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Gospodin pohodi i otkupi narod svoj.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
        kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
        iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
       ocu našemu: *
       da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
        da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
        da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

Ant. Gospodin pohodi i otkupi narod svoj.

 

MOLBENICA

Poklonimo se Kristu, koji je svojim križem svijetu donio spas, i pobožno mu uskliknimo:

    Daj nam, Gospodine, milosrđe svoje.

Kriste, sunce i dane naš, obasjaj nas svojim zrakama
-i već sada, s jutra, odagnaj sve zle osjećaje.

Čuvaj naše misli, riječi i djela
-da ti danas ugodimo.

Odvrati lice svoje od naših grijeha
-i izbriši sve naše opačine.

Po križu i uskrsnuću svojem
-ispuni nas utjehom Duha Svetoga.

Oče naš…MOLITVA

Bože, ti tamu pameti naše raspršuješ svjetlom svoje Riječi. Povećaj u srcima našim krepost vjere koju nam dade; neka oganj koji je u nama raspalila tvoja milost ne ugase nikakve napasti. Po Gospodinu.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.