BLAŽENA DJEVICA MARIJA KRALJICA

Spomen

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.


Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Kralju, koji je okrunio svoju Majku.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).


Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove. *
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.


Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Kralju, koji je okrunio svoju Majku.


HIMAN

Zdravo, Djevo, slavom ovjenčana,
Kćeri prve loze Davidove,
Nad sve svete uzvišena ženo,
majko naša, roda kraljevskoga.

U tvom krilu, Djevice i Majko,
Božjem Sinu spremila si šator;
Iz tvog tijela sebi tijelo uze,
Ti ga rodi nama na spasenje.

Njemu sada cijeli svijet se klanja,
Njemu, evo, upravljamo molbe:
Neka, Majko, tvojim zagovorom,
Kraljevstvu svom pute naše vodi!

Oče višnji, milost nam udijeli
Po tom Sinu i po Duhu Svetom,
Koji s tobom kraljuju i žive,
Milost dijele u sve vijeke. Amen.

PSALMODIJA

Ps 143 (142), 1-11. Molitva u nevolji

Čovjek se ne opravdava po djelima Zakona, nego vjerom u Isusa Krista (Gal 2, 16).

Ant.1. Objavi mi, Gospodine, jutrom dobrotu svoju.


Gospodine, usliši moju molitvu, †
u vjernosti svojoj prikloni uho mojim vapajima, *
u pravednosti me svojoj usliši!
Ne idi na sud sa slugom svojim, *
jer nitko živ nije pravedan pred tobom!

Jer, dušmanin mi dušu progoni, *
o zemlju pritisnu život moj;
u tmine me baci da stanujem *
kao oni koji su davno umrli.
Duh moj već zamire u meni, *
srce mi trne u grudima.

Spominjem se dana minulih, †
mislim o svim djelima tvojim, *
o djelima ruku tvojih razmišljam.
Ruke svoje za tobom pružam, *
duša moja ko suha zemlja za tobom žeđa.

Usliši me brzo, Gospodine, *
dah moj već je na izmaku!
Lica svojeg preda mnom ne skrivaj, *
da ne postanem kao oni koji u grob silaze!
Objavi mi jutrom dobrotu svoju, *
jer se uzdam u tebe.

Put mi kaži kojim ću krenuti, *
jer k tebi dušu uzdižem.
Izbavi me, Gospodine, od mojih dušmana, *
tebi ja se utječem.

Nauči me da vršim volju tvoju, *
jer ti si Bog moj.
Duh tvoj dobri *
nek me po ravnu putu vodi!

Zbog imena svog, Gospodine, poživi me, *
zbog svoje pravednosti
dušu mi izvedi iz tjeskobe!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Objavi mi, Gospodine, jutrom dobrotu svoju.


Hvalospjev (Iz 66, 10-14a). Utjeha i radost u svetome gradu

Onaj Jeruzalem gore slobodan je; on je majka naša (Gal 4, 26).

Ant. 2. Gospodin će svratiti na Jeruzalem mir kao rijeku.

Veselite se s Jeruzalemom, *
kličite zbog njega, svi koji ga ljubite!
Radujte se, radujte se s njime, *
svi koji ste nad njim tugovali!

Nadojite se i nasitite *
na dojkama utjehe njegove,
da se nasišete i nasladite *
na grudima krepčine njegove.

Jer, ovako govori Gospodin: †
Evo, mir ću na njih kao rijeku svratiti, *
i kao potok nabujali bogatstvo naroda.
Dojenčad ću njegovu na rukama nositi *
i milovati na koljenima.
Kao što mati tješi sina, †
tako ću i ja vas utješiti – *
utješit ćete se u Jeruzalemu.
Kad to vidite, srce će vam se radovati, *
i procvast će vam kosti ko mlada trava.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.


Ant. Gospodin će svratiti na Jeruzalem mir kao rijeku.


Ps 147 (146). Božja moć i dobrota

Tebe Boga hvalimo, tebe Gospodinom priznajemo.

Ant. 3. Bog je naš hvale dostojan.

Hvalite Gospodina, jer je dobar, †
pjevajte Bogu našem, jer je sladak; *
svake hvale on je dostojan!

Gospodin gradi Jeruzalem, *
sabire raspršene Izraelce.
On liječi one koji su srca skršena *
i povija rane njihove.
On određuje broj zvijezda, *
svaku njezinim imenom naziva.

Velik je naš Gospodin i svesilan, *
nema mjere mudrosti njegovoj.
Gospodin pridiže ponizne, *
zlotvore do zemlje snizuje.

Pjevajte Gospodinu pjesmu zahvalnu, *
svirajte na citari Bogu našem!
Oblacima on prekriva nebesa *
i zemlji kišu sprema;
daje da po bregovima raste trava *
i bilje na službu čovjeku.
On stoci hranu daje *
i mladim gavranima kada grakću.

Za konjsku snagu on ne mari, *
nit mu se mile bedra čovječja.
Mili su Gospodinu oni koji se njega boje, *
koji se uzdaju u dobrotu njegovu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.


Ant. Bog je naš hvale dostojan.

KRATKO ČITANJE  Usp. Iz 61,10

Radošću silnom radujem se u Gospodinu i duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu plaštem pravednosti, kao nevjesta kad se uresi nakitom.

KRATKI OTPJEV

R. Danas je Djeva Marija * na nebo uznesena. Danas.
O. I navijeke je s Kristom slavodobitnica. * Na nebo uznesena. Slava Ocu. Danas.

 EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Predostojna Kraljice svijeta, Marijo, vazda Djevice, ti si rodila Krista Gospodina, Spasitelja svih ljudi.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Predostojna Kraljice svijeta, Marijo, vazda Djevice, ti si rodila Krista Gospodina, Spasitelja svih ljudi.

 MOLBENICA

Proslavimo Spasitelja našega, koji se udostojao roditi od Djevice Marije, i molbu mu upravimo riječima:

          Pogledaj na milosti punu i usliši nas!

Vječna Riječi, što si izabrala Mariju da bude neraspadljiv kovčeg tvoga boravka među nama,
-oslobodi nas raspadljivosti i truleži grijeha!

Otkupitelju naš, ti si sebi za stan izabrao prečistu Djevicu Mariju i učinio je svetištem Duha Svetoga;
-učini i nas vječnim hramom Duha svoga!

Kralju kraljeva, htio si da tvoja Majka zajedno s tobom bude dušom i tijelom uznesena;
-upravljaj vazda naše želje prema vječnoj zbilji!

Gospodaru neba i zemlje, Mariju si kao Kraljicu postavio sebi zdesna;
-daj i nama udio u toj istoj slavi!

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti si Mariju, Majku svoga Sina, nama dao za Majku i Kraljicu. Udijeli nam po njezinu zagovoru da postignemo slavu tvoje djece u nebeskom kraljevstvu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.