POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju velikome.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

    Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
    da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

    Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
    Nek se vesele i kliču narodi, †
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

    Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
    Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
    Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju velikome.

HIMAN

Već glasnik dana krilati
O blizom svjetlu popijeva,
A Isus, duša budilac,
Svoj puk na život poziva.

Iz loga kliče, ustajte,
U koji tromost ruši vas,
I trijezan, čist i pravedan
Da svatko bdi: Ja dolazim.

O zazivajmo Isusa
Sa plačem, prošnjom, pokorom:
Tko žarko k Bogu vapije,
Taj čist je srcem, ne spava.

Ti Kriste, od nas tjeraj san,
Ti noćne tmine rasiplji,
Ti krši staru grehotu
I novo svjetlo u nas lij.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

     

PSALMODIJA

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište.

Dveri su nebeske Kristu otvorene radi njegova tjelesnog ulaska u nebo (sv. Irenej).

 Ant. 1. Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno uzići će na Goru Gospodnju.    Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
        svijet i svi koji na njemu žive.
    On ga na morima utemelji *
        i na rijekama učvrsti.

    Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
        tko će stajati na svetom mjestu njegovu?

    Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
        duša mu se ne predaje ispraznosti, *
        i ne kune se varavo.
    On blagoslov prima od Gospodina *
        i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
    Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
        koji traže lice Boga Jakovljeva.

    »Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin silan i junačan, *
        Gospodin silan u boju!«

    »Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin nad Vojskama – *
        on je Kralj slave!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno uzići će na Goru Gospodnju. 

Hvalospjev (Tob 13, 1-10). Bog kažnjava i spašava

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu nanovo rodi (1 Pt 1, 3).

 Ant. 2. Blagoslivljajte Gospodina pravde i uzvisujte Kralja vjekova.    Blagoslovljen Bog, koji živi u vijeke, *
        i njegovo kraljevstvo!
    Jer on kažnjava i prašta, †
        dovodi u Podzemlje i odande izvodi, *
        i nema toga tko bi izmakao njegovoj ruci.

    Hvalite ga, sinovi Izraelovi, pred poganima, *
        jer vas je on među njih rasuo.
    Objavljujte njegovu veličinu *
        uzdižući ga nad sve živo,
    jer on je naš Gospod i Bog, *
        on je naš otac za sve vjekove.

    On nas kažnjava zbog naših zlih djela, *
        ali će se opet smilovati na nas
    i sabrati nas iz svih naroda *
        među koje smo razasuti.
    Obratite se k njemu svim srcem svojim †
        i svom dušom svojom, *
        da činite pred njim istinu,
    i on će se okrenuti k vama, *
        i neće sakrivati lica svoga od vas.
    Gledajte što učini s vama, *
        na sva ga usta slavite i hvalite,
    blagoslivljajte Gospoda pravde *
        i uzvisujte kralja vjekova.

    Ja ga u zemlji progonstva hvalim *
        i očitujem njegovu moć i veličinu
        grešnom narodu.
    Obratite se, grešnici, i činite pravdu pred njim. †
        Tko zna hoće li pogled svrnuti na vas *
        i milost vam iskazati!

    Boga svoga ja uznosim, †
        i duša moja hvali kralja nebeskoga, *
        i radosno klikće veličini njegovoj:
    tako neka kazuju svi *
        i hvale ga u Jeruzalemu!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Blagoslivljajte Gospodina pravde i uzvisujte Kralja vjekova.

Ps 33 (32). Himna Providnosti

Sve postade po Riječi (Iv 1, 3).

Ant. 3. Čestitima se pristoji hvaliti Gospodina.    Pravednici, Gospodinu kličite! *
        Hvaliti ga pristoji se čestitima.
    Slavite Gospodina na harfi, *
        na liri od deset žica veličajte njega!
    Pjesmu novu zapjevajte njemu *
        i glazbala skladna popratite poklicima.

    Jer prava je riječ Gospodnja, *
        i vjernost su sva djela njegova.
    On ljubi pravdu i pravo: *
        puna je zemlja dobrote Gospodnje.
    Gospodnjom su riječju nebesa sazdana *
        i dahom usta njegovih sva vojska njihova.
    Vodu morsku on sabire kao u mješinu *
        i bezdane stavlja u spremišta.

    Zemlja sva neka pred Gospodinom strepi, *
        neka ga se boje svi stanovnici svijeta!
    Jer on reče – i sve postade, *
        naredi – i sve se stvori.
    Gospodin razbija nakane pucima, *
        mrsi namjere narodima.
    Naum Gospodnji dovijeka ostaje, *
        i misli srca njegova od koljena do koljena.

    Blago narodu kojemu je Gospodin Bog, *
        narodu koji on odabra sebi za baštinu!
    Gospodin motri s nebesa *
        i gleda sve sinove čovječje.
    Iz svoga prebivališta motri *
        sve stanovnike zemaljske:
    on je svima srca stvorio *
        i pazi na sva djela njihova.

    Ne spasava kralja vojska mnogobrojna, *
        ne spasava velika sila junaka.
    Isprazno se od konja nadati spasenju, *
        silna jačina njegova ne izbavlja.
    Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, *
        nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
    da im od smrti život spasi, *
        da ih hrani u danima gladi.

    Naša se duša Gospodinu nada, *
        on je pomoć i zaštita naša.
    Srce nam se u njemu raduje, *
        u njegovo sveto ime mi se uzdamo.
    Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, *
        kao što se u tebe uzdamo!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Čestitima se pristoji hvaliti Gospodina.KRATKO ČITANJE Rim 13, 11b. 12-13a.

Vrijeme je već da se oda sna prenemo. Noć poodmače, dan se približi! Odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti. Kao po danu pristojno hodimo.

 

KRATKI OTPJEV

R. Bože moj, štite moj. * U tebe se uzdam. Bože moj.
O. Utvrdo moja i spase moj. * U tebe se uzdam. Slava Ocu. Bože moj.

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Gospodin nam podiže snagu spasenja kao što obeća na usta proroka svojih.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Gospodin nam podiže snagu spasenja kao što obeća na usta proroka svojih.

 

MOLBENICA

Isus Krist nas učini dionicima nebeskog poziva. Blagoslivljajmo stoga njega, začetnika naše vjere, (zajedno) govoreći:

           Gospodine, Bože i Spasitelju naš.

Kralju svemogući, po krštenju ti nas učini kraljevskim svećenstvom;
-daj da ti uvijek prinosimo žrtvu hvale.

Daj da tvoje zapovijedi opslužujemo,
-te po Duhu Svetome ostanemo u tebi i ti u nama.

Daj nam svoju vječnu mudrost;
-nek nas ona danas prati i vodi u našem poslu.

Ne dopusti da danas ikoga ražalostimo,
-već da radost donosimo svima koje ćemo susretati.

Oče naš…MOLITVA

Čuj, Gospodine, jutarnju prošnju svoje zajednice. Dobrotom svojom prosvijetli tamu našeg srca. Ti si nas obnovio nebeskom milošću: ne daj da nas vode pogubne želje. Po Gospodinu. Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.