POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Kliči Bogu, sva zemljo, služite Gospodinu veselo.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

    Dođite, kličimo Gospodinu, *
        uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
    Pred lice mu stupimo s hvalama, *
        kličimo mu u pjesmama!

    Jer Gospodin je Bog velik, *
        Kralj velik nad svim bogovima.
    U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
        njegovi su vrhunci planina.
    Njegovo je more, on ga je stvorio, *
        i kopno koje načiniše ruke njegove:

    Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
        poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
    Jer on je Bog naš, *
        a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

    O da danas glas mu poslušate: †
        »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
        kao u dan Mase u pustinji
    gdje me iskušavahu očevi vaši, *
        iskušavahu, premda vidješe djela moja

    Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
        pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
        i ne proniču moje putove. *
    Tako se zakleh u svom gnjevu: *
        Nikad neće uči u moj počinak!«

    Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Kliči Bogu, sva zemljo, služite Gospodinu veselo.HIMAN

Bjež, noći, tmino, oblače,
Već ide svjetlo, nebo sja!
O varav svijete smutljivi,
Krist dolazi: iščezavaj!

Sunčanom zrakom taknuta
Po zemlji tama trga se,
Stvar svaka boju dobiva
U svjetlu zvijezde žarane.

O Kriste, srećo jedina,
Prostodušno i čisto te
Sa plačem, pjesmom molimo:
Pomozi duhu našemu!

Pun svijet je boja lažljivih,
Osvijetli ti nam pravi lik,
Ti pravo svjetlo blaženih,
Sjaj nama licem prejasnim.

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Ko Tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.

     PSALMODIJA

Ps 77 (76). Razmišljanje o Gospodnjim djelima

U svemu smo pritisnuti, ali ne pritiješnjeni (2 Kor 4, 8).

Ant. 1. Svet je tvoj put, o Bože: koji je bog tako velik kao Bog naš.


    Glasom svojim Bogu vapijem, *
        glasom svojim Bogu, i on me čuje.
    U dan nevolje tražim Gospodina, †
        noću mi se ruka neumorno pruža k njemu, *
        utjehu otklanja duša moja.
    Spominjem se Boga i uzdišem; *
        kad razmišljam, daha mi nestane.

    Vjeđe moje budne držiš, *
        potresen sam, ne mogu govoriti.
    Mislim na drevne dane *
        i sjećam se davnih godina;
    razmišljam noću u srcu, *
        mislim, i duh moj ispituje:

    »Hoće li Gospodin odbaciti zauvijek *
        i Hoće li ikad još biti milostiv?
    Je li njegova dobrota minula zauvijek, *
        njegovo obećanje propalo za sva pokoljenja?
    Zar Bog je zaboravio da se smiluje, *
        ili je gnjevan zatvorio smilovanje svoje?«

    I govorim:  »Ovo je bol moja: *
        promijenila se desnica Višnjega.«
    Spominjem se djela Gospodnjih, *
        sjećam se tvojih pradavnih čudesa.
    Promatram sva djela tvoja, *
        razmatram ono što si učinio.

    Svet je tvoj put, o Bože: *
        koji je bog tako velik kao Bog naš?
    Ti si Bog koji čudesa stvaraš, *
        na pucima si pokazao silu svoju.
    Mišicom si izbavio narod svoj, *
        sinove Jakovljeve i Josipove.
    Vode te ugledaše, Bože, †
        ugledaše te vode i ustuknuše, *
        bezdani se uzburkaše.
    Oblaci prosuše vode, †
        oblaci zatutnjiše gromom, *
        i tvoje strijele poletješe.
    Grmljavina tvoja u vihoru zaori, †
        munje rasvijetliše krug zemaljski, *
        zemlja se zatrese i zadrhta.

    Kroz more put se otvori tebi †
        i tvoja staza kroz vode goleme, *
        a tragova tvojih nitko ne vidje.
    Ti si svoj narod vodio kao stado *
        rukama Mojsija i Arona.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Svet je tvoj put, o Bože: koji je bog tako velik kao Bog naš.Hvalospjev (1 Sam 2, 1-10). Gospodin podiže ponizne

Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne; gladne napuni dobrima (Lk 1, 52-53).


Ant. 2. Kliče srce moje u Gospodinu; on obara čovjeka i uzvisuje.    Kliče srce moje u Gospodinu, *
        raste snaga moja po Bogu mojemu.
    Šire mi se usta na dušmane moje, *
        jer se radujem pomoći tvojoj.
    Nitko nije svet kao što je Gospodin †
        jer nema nikog osim tebe, *
        i nema hridi kao što je Bog naš.
    Ne govorite mnogo hvastavih riječi, *
        neka ne izlazi drskost iz usta vaših,
    jer Gospodin je sveznajući Bog, *
        pravo on prosuđuje djela.

    Lomi se luk junacima, *
        nemoćni se snagom opasuju.
    Nekoć siti sad se za kruh muče, *
        Nekoć gladni ne gladuju više.
    Nerotkinja rađa sedam puta, *
        majka brojne djece svježinu izgubi.
    Gospodin daje smrt i život, *
        ruši u Podzemlje i odande diže.
    Gospodin čini uboga i bogata, *
        obara čovjeka i uzvisuje.
    Diže slabića iz prašine, *
        iz bunjišta izvlači uboga,
    da ih posadi s knezovima *
        i da im odredi počasna mjesta.

    Jer Gospodnji su stupovi zemlje, *
        na njih je stavio ovaj svijet.
    Korake čuva svojih vjernika, †
        zlikovce stiže propast u mraku; *
        svojom snagom čovjek ne stječe pobjede.
    Koji se protive Gospodinu, padaju, *
        Svevišnji grmi s nebesa.
    Gospodin sudi međama zemlje, †
        daje silu svojemu kralju, *
        uzdiže snagu pomazanika svoga.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Kliče srce moje u Gospodinu; on obara čovjeka i uzvisuje.

 

 

Ps 97 (96). Gospodin – slavni Kralj

Ovaj psalam označuje spasenje svijeta i vjeru svih naroda u Krista (sv. Atanazije).

Ant. 3. Gospodin kraljuje: neka Kliče zemlja.


    Gospodin kraljuje: neka Kliče zemlja, *
        †  nek se vesele otoci mnogi!
    Oblak i tama ovijaju njega, *
        pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.
    Oganj ide pred njim *
        i sažiže okolo dušmane njegove.

    Munje mu svijet osvjetljuju: *
        zemlja to vidi i strepi.
    Brda se tope pred Gospodinom ko vosak, *
        pred vladarom sve zemlje.
    Nebesa navješćuju pravednost njegovu, *
        svi narodi gledaju mu slavu.

    Nek se postide svi što likove štuju †
        i koji se hvale kumirima. *
        Poklonite mu se, svi bozi!
    Sion radostan sluša, †
        gradovi Judini kliču, *
        zbog tvojih sudova, Gospodine!
    Jer ti si, Gospodine, Svevišnji
        –   nad svom zemljom, *
        visoko, visoko nad bozima svima.

    Gospodin ljubi one koji mrze na zlo, †
        on čuva duše pobožnika svojih, *
        izbavlja ih iz ruku opakih.
    Svjetlost sviće pravedniku *
        i radost čestitima u srcu.
    Radujte se, pravednici, u Gospodinu, *
        slavite sveto ime njegovo!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodin kraljuje: neka Kliče zemlja.

 KRATKO ČITANJE Rim 8, 35.37

Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi.


 
KRATKI OTPJEV

R. Blagoslivljat ću Gospodina * u svako vrijeme. Blagoslivljat.
O. Njegova će mi hvala biti svagda na ustima. * U svako vrijeme. Slava Ocu. Blagoslivljat ću.


EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. U svetosti ćemo služiti pred Gospodinom u sve dane.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. U svetosti ćemo služiti pred Gospodinom u sve dane .

 


MOLBENICA

Blagoslovljen bio Bog, Spasitelj naš, koji je obećao da će sve do svršetka svijeta ostati sa svojom Crkvom. Hvalu mu iskažimo i zavapijmo njemu, Gospodinu svome:

                    Ostani s nama, Gospodine.

Ostani s nama, Gospodine, sav ovaj dan:
-nek nas svjetlo tvoje milosti ne prestane prosvjetljivati.

Ovaj ti dan posvećujemo kao prinos:
-ne daj da učinimo ništa nevaljano i ne dopusti da nas zlo zahvati.

Gospodine, učini da tvoj dar rasvjetljenja prožme čitav ovaj dan
-te budemo sol zemlje i svjetlo svijeta.

Nek ljubav tvoga Duha Svetoga upravlja našim srcima i ustima
-da ostanemo u tvojoj ljubavi i trajno te hvalimo.

Ostani s nama, Gospodine.

Oče naš…

MOLITVA

Pošalji, molimo te, Gospodine, sjaj svoga svjetla u srca naša da trajno hodimo putem tvojih zapovijedi i nikada ne skrenemo s puta tvojih odredaba. Po Gospodinu. Amen.

 


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.