POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

    Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
        Služite Gospodinu u veselju!
    Pred lice mu dođite *
        s radosnim klicanjem!

    Znajte da je Gospodin Bog: †
        on nas stvori, i mi smo njegovi, *
        njegov smo narod i ovce paše njegove.

    Uđite s hvalama na vrata njegova, †
        u dvore njegove s hvalospjevom, *
        hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

    Jer dobar je Gospodin, †
        dovijeka je ljubav njegova, *
        od koljena do koljena vjernost njegova.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.


 

HIMAN

Nebeska slavo vječita,
I ljudska nado blažena,
O Sine Božji jedini
I Čedo čiste Djevice!

Pomozi svojom desnicom
Da duh nam trijezan ostane,
Da gori, Boga slaveći
I dužnu hvalu daje mu.

Na svodu sja već danica,
Ko glasnik ide pred suncem,
Noć s tminama iščezava,
O Svjetlosti, prosvijetli nas!

U našim ostaj grudima,
I noć svjetovnu otjeraj,
Do časa brani posljednjeg
Naš duh od grijeha očišćen.

Nek vjera, prvi dobri dar,
U duši se ukorijeni,
Nek s njom veseli nada nas
I ljubav od nje veća još.

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Ko Tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.
    


PSALMODIJA

Ps 51 (50). Smiluj mi se, Bože

Obnavljajte se duhom svoje pameti i obucite novog čovjeka. (Ef 4, 23-24)

 Ant. 1. Tebi sam samome, Gospodine, zgriješio, smiluj mi se.


    Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, *
        po velikom smilovanju
        izbriši moje bezakonje!
    Operi me svega od moje krivice, *
        od grijeha me mojeg očisti!

    Bezakonje svoje priznajem, *
        grijeh je moj svagda preda mnom.
    Tebi, samom tebi ja sam zgriješio *
        i učinio što je zlo pred tobom:
        pravedan da budeš prema svojim riječima *
        i bez prijekora kada te sudili budu.

    Evo, grešan sam već rođen, *
        u grijehu me zače majka moja.
    Evo, ti ljubiš srce iskreno, *
        u dubini duše učiš me mudrosti.

    Poškropi me izopom da se očistim, *
        operi me, i bit ću bjelji od snijega!
    Objavi mi radost i veselje, *
        nek se obraduju kosti satrvene!

    Odvrati lice od grijeha mojih, *
        izbriši svu moju krivicu!
    Čisto srce stvori mi, Bože, *
        i duh postojan obnovi u meni!

    Ne odbaci me od lica svojega *
        i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
    Vrati mi radost svoga spasenja *
        i učvrsti me duhom spremnim!

    Učit ću bezakonike tvojim stazama, *
        i grešnici tebi će se obraćati.
    Oslobodi me od krvi prolivene, †
       Bože, Bože spasitelju moj! *
       Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

    Otvori, Gospodine, usne moje, *
        i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
    Žrtve ti se ne mile, *
        kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
    Žrtva Bogu duh je raskajan, *
        srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

    U svojoj dobroti milostiv budi Sionu, *
        i opet sagradi jeruzalemske zidine!
    Tada će ti biti mile žrtve pravedne, †
        prinosi i paljenice, *
        i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Tebi sam samome, Gospodine, zgriješio, smiluj mi se.

Hvalospjev (Jr 14, 17-21). Jadikovka naroda u vrijeme gladi i rata

Približilo se kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte evanđelju (Mk 1, 15).

 Ant. 2. Gospodine, bezbožnost svoju priznajemo, tebi sagriješismo.    Nek oči moje suze rone danju i noću, *
        i neka ne prestanu,
    jer je strašno slomljena †
        djevica, kći naroda moga, *
        ranom neobično ljutom.
    Pođem li u polje, *
        evo mačem pobijenih!
    Vratim li se u grad, *
        evo od gladi iznemoglih!
    Čak i proroci i svećenici lutaju po zemlji *
        i ništa ne znaju.

    Ta zar si Judeju sasvim odbacio? *
        Zar ti duši omrznu Sion?
    Zašto nas tako biješ *
        te nam više nema lijeka?
    Nadasmo se miru, ali dobra nema, †
        čekasmo vrijeme ozdravljenja, *
        al’ evo užasa!

    Gospodine, bezbožnost svoju priznajemo, †
        bezakonje otaca svojih; *
        doista, tebi sagriješismo!
    Ne odbaci nas, rad imena svoga, †
        ne sramoti prijesto Slave svoje, *
        spomeni se i nemoj razvrći Saveza svog s nama!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodine, bezbožnost svoju priznajemo, tebi sagriješismo.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Gospodin zapovijeda otkupljenima da pjevaju pjesmu pobjedničku (sv. Atanazije).

Ant. 3. Gospodin je Bog naš; njegov smo narod i ovce paše njegove.


    Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
        Služite Gospodinu u veselju!
    Pred lice mu dođite *
        s radosnim klicanjem!

    Znajte da je Gospodin Bog: †
        on nas stvori, i mi smo njegovi, *
        njegov smo narod i ovce paše njegove.

    Uđite s hvalama na vrata njegova, †
        u dvorane njegove s hvalospjevom, *
        hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

    Jer dobar je Gospodin, †
        dovijeka je ljubav njegova, *
        od koljena do koljena vjernost njegova.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodin je Bog naš; njegov smo narod i ovce paše njegove.


 

KRATKO ČITANJE 2 Kor 12, 9b-10

Najradije ću se još hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova. Zato uživam u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima, tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak.

 

KRATKI OTPJEV

R. Objavi mi jutrom * dobrotu svoju. Objavi.
O. Put mi kaži kojim ću krenuti. * Dobrotu svoju. Slava Ocu. Objavi.


   

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Gospodin pohodi i otkupi narod svoj.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
        kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
        iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
       ocu našemu: *
       da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
        da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
        da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

Ant. Gospodin pohodi i otkupi narod svoj.


 

MOLBENICA

Upravimo svoj pogled Kristu jer se on rodio, umro i uskrsnuo za svoj narod. Zato ga zazovimo:

     Spasi, Gospodine, one koje si svojom krvlju otkupio.

Blagoslovljen budi, Isuse, spasitelju ljudskog roda, jer se nisi sustezao podnijeti muku križa
-i svojom si nas dragocjenom krvlju otkupio.

Ti si obećao da će iz tvoga boka poteći potoci vode u život vječni:
-izlij svoga Duha na sve ljude.

Poslao si učenike da narodima propovijedaju blagovijest:
-budi im potpora i pomoć da naviještaju pobjedu tvoga križa.

Bolesnima i nevoljnima koje si svome križu pridružio
-podaj snage i strpljivosti.

Oče naš…MOLITVA

Dobri Oče, daj nam da uvijek hodimo u tvom svjetlu i stupamo tvojim stazama i uvijek idemo za tobom, svojim vođom i početnikom spasenja. Po Gospodinu.


 
ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.