POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 
Ant. Pred lice Gospodnje stupimo s hvalama.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

    Dođite, kličimo Gospodinu, *
        uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
    Pred lice mu stupimo s hvalama, *
        kličimo mu u pjesmama!

    Jer Gospodin je Bog velik, *
        Kralj velik nad svim bogovima.
    U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
        njegovi su vrhunci planina.
    Njegovo je more, on ga je stvorio, *
        i kopno koje načiniše ruke njegove:

    Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
         poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
    Jer on je Bog naš, *
        a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

    O da danas glas mu poslušate: †
        »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
        kao u dan Mase u pustinji
    gdje me iskušavahu očevi vaši, *
        iskušavahu, premda vidješe djela moja.

    Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
        pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
        i ne proniču moje putove. *
    Tako se zakleh u svom gnjevu: *
        Nikad neće ući u moj počinak!«

    Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Pred lice Gospodnje stupimo s hvalama.
 


HIMAN

O sjaju slave Očeve,
Od Svjetla Svjetlo, Isuse,
Ti vrelo svjetla divnoga
I dane od kog sja nam dan.

Ograni, Sunce istinsko,
Što sijevaš blistom vječitim,
I žarom Duha Svetoga
Sva srca naša napuni!

I tebe, Oče, molimo
Od kojeg milost moćna je,
Od kojeg slava vječna je,
Od požude nas očuvaj.

Okrijepi nas za žilav rad
I zavidniku skrši moć,
Pomaži nam u kušnjama,
Uređuj naša djela sva.

Ti duhom našim upravljaj,
Čistoćom da se bijelimo,
Od žive vjere plamtimo
Za otrov bludnje ne znajuć.

Ko jelo, Kriste, hrani nas
I vjerom ti nas napajaj,
Da napuni nas nevino
Veselje Duha Svetoga.

Pun radosti nam teko dan,
Ko rumen osvit sjao stid,
Ko podne vjera sijala,
Za suton duh nam ne znao.

Već zora sunce iznosi,
Sa suncem ti nam doći sav,
U Ocu, Sine vječiti,
U Riječi, Oče, cio ti! Amen.
    


PSALMODIJA

Ps 84 (83). Čežnja za Božjim hramom

Ovdje nemamo trajnog grada, nego tražimo budući (Heb 13, 14).

 Ant. 1. Blaženi koji prebivaju u domu tvome, Gospodine.

    Kako su mili stanovi tvoji, *
        Gospodine nad Vojskama!
    Duša mi gine i čezne *
        za dvorima Gospodnjim.
    Srce moje i moje tijelo *
        kliču Bogu živomu.
    I vrabac sebi log nalazi, †
        i lastavica gnjezdašce *
        gdje će položiti mlade svoje:
    a ja žrtvenike tvoje,
        Gospodine nad Vojskama, *
        Kralju moj i Bože moj!

    Blaženi koji prebivaju u Domu tvome *
        slaveć te bez prestanka!
    Blažen komu je pomoć u tebi, *
        dok se sprema na svete putove!

    Prolaze li suhom dolinom, †
        u izvor je vode promeću, *
        i prva je kiša u blagoslov odijeva.
    Snaga im raste od časa do časa: *
        dok ne ugledaju Boga na Sionu.

    Gospodine, Bože nad Vojskama, †
        čuj molitvu moju, *
        poslušaj, Bože Jakovljev!
    Pogledaj, štite naš, Bože, *
        pogledaj lice pomazanika svoga!

    Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim *
        bolji od tisuću drugih.
    Volim biti na pragu Doma Boga svoga *
        nego boraviti u šatorima grešnika.

    Gospodin, Bog, sunce je i štit: *
        on daje milost i slavu.
    Ne uskraćuje Gospodin dobara onima *
        koji idu u nedužnosti.
    Gospodine nad Vojskama, *
        blago onom što se u te uzda.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Blaženi koji prebivaju u domu tvome, Gospodine.

 Hvalospjev (Iz 2, 2-5). Jeruzalem, grad mira

Svi će narodi doći i klanjati se pred tobom (Otk 15, 4).

 Ant. 2. Hajde, uziđimo na goru Gospodnju.


    Dogodit će se na kraju danâ: *
        Gora Doma Gospodnjega
    bit će postavljena vrh svih gorâ, *
        uzvišena iznad svih bregova.

    K njoj će se stjecati svi narodi, *
        nagrnut će mnoga plemena i reći:
    »Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, *
        pođimo u Dom Boga Jakovljeva!
    On će nas naučiti svojim putovima, *
        hodit ćemo stazama njegovim.
    Jer će iz Siona Zakon doći, *
        iz Jeruzalema riječ Gospodnja.«

    On će biti sudac narodima, *
        mnogim će sudit plemenima,
    koji će mačeve prekovati u plugove, *
        a koplja u srpove.
    Neće više narod dizat mača protiv naroda *
        nit se više učit ratovanju.

    Hajde, dome Jakovljev, *
        u Gospodnjoj hodimo svjetlosti!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Hajde, uziđimo na goru Gospodnju.

 


Ps 96 (95). Gospod Bog – kralj i sudac

Pjevali su nešto slično novoj pjesmi pred prijestoljem Jaganjčevim (usp. Otk 14, 3).

Ant. 3 Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo.

 

   Pjevajte Gospodinu pjesmu novu! *
        Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
    Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo! *
        Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo.
    Kazujte poganima njegovu slavu, *
        svim narodima čudesa njegova.

    Velik je Gospodin, hvale predostojan, *
        strašniji od svih bogova!
    Ništavni su svi bozi narodâ, *
        a Gospodin stvori nebesa!
    Slava je i veličanstvo pred njim *
        sila i sjaj u Svetištu njegovu.

    Dajte Gospodinu, narodna plemena, *
        dajte Gospodinu slavu i silu!
    Dajte Gospodinu slavu imena njegova! *
        Prinesite žrtvu i uđite u dvorove njegove,
    poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove. *
        Strepi pred njim sva zemljo!
    Nek se govori među poganima: *
        »Gospodin kraljuje!«
    Svijet on učvrsti da se ne pomakne, *
        narodima pravedno upravlja.

    Raduj se, nebo, i kliči, zemljo! *
        Neka huči more i što je u njemu!
    Nek se raduje polje i sve što je na njemu, *
        neka klikće šumsko drveće
    pred Gospodinom, jer dolazi, *
        jer dolazi suditi zemlji.
    Sudit će svijetu po pravdi *
        i narodima po istini svojoj.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo.

 


KRATKO ČITANJE Jak 2, 12-13

Govorite i činite kao oni koji imaju biti suđeni po zakonu slobode. Jer nemilosrdan je sud onomu tko ne čini milosrđa; a milosrđe likuje nad sudom.

 

KRATKI OTPJEV

R. Blagoslovljen Gospodin * odvijeka dovijeka. Blagoslovljen.
O. Jedini on učini čuda velika. * Odvijeka dovijeka. Slava Ocu. Blagoslovljen.


 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Blagoslovljen Gospodin Bog naš.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Blagoslovljen Gospodin Bog naš.

 

MOLBENICA

Pomolimo se Bogu, koji stvori ljude da složno rade njemu na slavu, i usrdno ga molimo:

    Daj, Gospodine, da te proslavimo.

Blagoslovljen da si, Stvoritelju svijeta:
-ti nam dade sva dobra i naš si život do sada sačuvao.

Pogledaj na nas koji ćemo sada započeti svoj rad:
-pridružujući se tvome stvaralačkom djelu, daj nam vršiti tvoju volju.

Nek naš današnji rad bude od koristi braći ljudima:
-da s njima izgrađujemo svijet kakav je tebi mio.

Nama i svima koje ćemo danas susresti
-daj radost i mir.

    Oče naš…
 


MOLITVA

Upravljaj i posvećuj, ravnaj i vodi, Gospodine, Kralju neba i zemlje, danas naša srca i naša tijela, naše osjećaje, riječi i djela u svom zakonu i daj nam vršiti tvoje zapovijedi da, tvojom pomoći oslobođeni, uzmognemo postići spasenje ovdje na zemlji i u vječnosti. Po Gospodinu.ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.