POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju velikome.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

    Dođite, kličimo Gospodinu, *
        uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
    Pred lice mu stupimo s hvalama, *
        kličimo mu u pjesmama!

    Jer Gospodin je Bog velik, *
        Kralj velik nad svim bogovima.
    U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
        njegovi su vrhunci planina.
    Njegovo je more, on ga je stvorio, *
        i kopno koje načiniše ruke njegove:

    Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
         poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
    Jer on je Bog naš, *
        a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

    O da danas glas mu poslušate: †
        »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
        kao u dan Mase u pustinji
    gdje me iskušavahu očevi vaši, *
        iskušavahu, premda vidješe djela moja.

    Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
        pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
        i ne proniču moje putove. *
    Tako se zakleh u svom gnjevu: *
        Nikad neće ući u moj počinak!«

    Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju velikome.


HIMAN

Već glasnik dana krilati
O blizom svjetlu popijeva,
A Isus, duša budilac,
Svoj puk na život poziva.

Iz loga kliče, ustajte,
U koji tromost ruši vas,
I trijezan, čist i pravedan
Da svatko bdi: Ja dolazim.

O zazivajmo Isusa
Sa plačem, prošnjom, pokorom:
Tko žarko k Bogu vapije,
Taj čist je srcem, ne spava.

Ti Kriste, od nas tjeraj san,
Ti noćne tmine rasiplji,
Ti krši staru grehotu
I novo svjetlo u nas lij.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

 

PSALMODIJA

Ps 85 (84). Blizu je spasenje naše

Poslavši na svijet Spasitelja našega, Bog blagoslovi svoju zemlju (Origen).

Ant. 1. Zavolio si, Gospodine, zemlju svoju, otpustio si krivnju narodu.


    Zavolje opet, Gospodine, zemlju svoju, *
        na dobro okrenu udes Jakovljev.
    Otpusti krivnju narodu svome, *
        pokri sve grijehe njegove.
    Suspregnu svu ljutinu svoju, *
        odusta od žestine gnjeva svoga.

    Obnovi nas, Bože, Spasitelju naš, *
        i odbaci zlovolju prema nama!
    Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas, *
        prenositi srdžbu svoju
        od koljena na koljeno?
    Zar nas nećeš opet oživiti, *
        da se narod tvoj raduje u tebi?
    Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje *
        i daj nam svoje spasenje.

    Da poslušam što mi to Gospodin govori: *
        Gospodin obećava mir
    narodu svomu, vjernima svojim, *
        onima koji mu se svim srcem vrate.
    Zaista, blizu je njegovo spasenje †
        onima koji ga se boje, *
        i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.
    Ljubav će se i Vjernost sastati, *
        Pravda i Mir zagrliti.
    Vjernost će nicat iz zemlje, *
        Pravda će gledat s nebesa.

    Gospodin će dati blagoslov i sreću, *
        i zemlja naša urod svoj.
    Pravda će stupati pred njim, *
        a Mir tragom stopa njegovih.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Zavolio si, Gospodine, zemlju svoju, otpustio si krivnju narodu.Hvalospjev (Iz 26, 1-4. 7-9. 12). Pobjednička pjesan

Gradske su zidine imale dvanaest temelja (usp. Otk 21, 14).

Ant. 2. Dušom svojom žudim tebe noću i u sebi tebe tražim.


    Tvrd grad mi imamo: *
        za obranu nam On podiže zidove i predziđa.
    Otvorite vrata! Nek uđe narod pravedni *
        koji čuva vjernost,
    čiji je značaj čvrst, *
        koji čuva mir jer se u te uzda.
    Uzdajte se u Gospodina dovijeka, *
        jer Gospodin je Stijena vječna.

    Put je pravednikov prav, *
        ti ravnaš stazu pravednom.
    Da, na stazi tvojih sudova *
        željno te, Gospodine, čekamo;
    ime tvoje i spomen tvoj *
        duša nam žudi.
    Dušom svojom žudim tebe noću, *
        i duhom svojim u sebi te tražim.
    Jer kad se na zemlji pojave tvoji sudovi, *
        uče se pravdi stanovnici kruga zemaljskoga.

    Gospodine, ti mir nama daješ, *
        jer ti si tvorac svih djela naših.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Dušom svojom žudim tebe noću i u sebi tebe tražim.


Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Neka vam je svima znano: poganima je poslano spasenje Božje (Dj 28, 28).

Ant. 3. Obasjaj nas, Gospodine, licem svojim.


    Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
        obasjao nas licem svojim,
    da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
        svi puci tvoje spasenje!

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Nek se vesele i kliču narodi, †
        jer sudiš pucima pravedno *
        i narode vodiš na zemlji.

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Zemlja plodom urodila! *
        Bog nas blagoslovio, Bog naš!
    Bog nas blagoslovio! *
        Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Obasjaj nas, Gospodine, licem svojim.KRATKO ČITANJE 1 Iv 4, 14-15

Mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta. Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.

 


KRATKI OTPJEV

R. Bože moj, pećino moja, * kojoj se utječem. Bože moj.
O. Štite moj i snago spasenja mojega.* Kojoj se utječem. Slava Ocu. Bože moj.
 EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. I podiže nam Gospodin snagu spasenja kao što obeća na usta svetih proroka svojih.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
       da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. I podiže nam Gospodin snagu spasenja kao što obeća na usta svetih proroka svojih.
 MOLBENICA

Poklonimo se Kristu, koji krvlju svojom steče sebi novi narod, i usrdno ga molimo:

     Spomeni se, Gospodine, naroda svoga.

Gospodine, kralju i otkupitelju naš, čuj hvalu što ti je na početku ovog dana iskazuje Crkva tvoja:
-nauči je da svagda hvali tvoje ime.

Štite naš i snago naša, u tebe se pouzdajemo:
-ne daj da se ikad postidimo.

Pogledaj slabost našu i pohiti nam u pomoć:
-bez tvoje pomoći ništa ne možemo.

Spomeni se siromaha i napuštenih:
-nek im ovaj dan što započinje ne bude pretežak, već im donese utjehu i radost.

Oče naš…
 

MOLITVA

Svemogući Bože, ti si dobar i u svojoj dobroti nas obasiplješ mnogovrsnim stvorenjima. Daj da ovaj dan u tvoje ime radosno započnemo, te ga proživimo u djelotvornoj ljubavi prema tebi i bližnjima. Po Gospodinu. Amen.
 
ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.