POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

     

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

    Dođite, kličimo Gospodinu, *
        uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
    Pred lice mu stupimo s hvalama, *
        kličimo mu u pjesmama!    Jer Gospodin je Bog velik, *
        Kralj velik nad svim bogovima.
    U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
        njegovi su vrhunci planina.
    Njegovo je more, on ga je stvorio, *
        i kopno koje načiniše ruke njegove:    Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
        poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
    Jer on je Bog naš, *
        a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.    O da danas glas mu poslušate: †
        »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
        kao u dan Mase u pustinji
    gdje me iskušavahu očevi vaši, *
        iskušavahu, premda vidješe djela moja.    Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
        pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
        i ne proniču moje putove. *
    Tako se zakleh u svom gnjevu: *
        Nikad neće ući u moj počinak!«    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku,
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

 

HIMAN

Već zora nebom sipa sjaj,
I na zemlju se spusta dan,
Sunčana zraka probija:
Nek bježi mrak zavodljivi.

Odatle, noćna utvare,
Raspršite se, misli zle,
Umini, grešna rugobo,
Što s tamom noć te donijela!

O Višnji, smjerno molimo
U svojoj pjesmi jutarnjoj
Da jutro nama posljednje
U vječnoj svane svjetlosti.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

     

PSALMODIJA

Ps 92 (91). Pohvala Gospodina Stvoritelja

Navještaj pohvala djelima Jedinorođenca (sv. Atanazije).

 Ant. 1. Jutrom naviještamo, Gospodine, ljubav tvoju i noću vjernost tvoju.


    Dobro je slaviti Gospodina, *
        pjevati imenu tvome, Svevišnji;
    naviještati jutrom ljubav tvoju, *
        i noću vjernost tvoju,
    uz harfu od deset žica i liru, *
        s pjesmom uz citru.

    Obradovao si me djelima svojim,Gospodine, *
        kličem zbog djela ruku tvojih.

    Kako su silna djela tvoja, Gospodine, *
        kako duboki naumi tvoji!
    Bezuman čovjek ne spoznaje, *
        luđak to ne shvaća.
    Sve ako bi bezbošci nicali ko trava, *
        i cvali svi što zlo čine,
    određeni su za vječnu propast; *
        a ti, Gospodine, dovijeka uzvišen ostaješ.

    Doista, dušmani tvoji, Gospodine, †
        tvoji će dušmani propasti; *
        raspršit će se svi što čine zlo.
    Rog si mi digao ko u bivola, *
        pomazao me uljem prečistim;
    i oko mi s visoka gleda dušmane, *
        i uho mirno sluša o onima što na me ustaju.

    Ko palma cvate pravednik *
        i raste ko cedar libanonski.
    Zasađeni u Domu Gospodnjemu, *
        cvatu u dvorima Boga našega.
    Rod donose i u starosti, *
        sočni i puni svježine:
    da navijeste kako je pravedan Gospodin, *
        Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Jutrom naviještamo, Gospodine, ljubav tvoju i noću vjernost tvoju.Hvalospjev (Ez 36, 24-28). Bog će obnoviti svoj narod

Oni će biti njegov narod, i on sam, Bog, bit će s njima (Otk 21, 3).

Ant. 2. Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas.


    Tada ću vas sabrati iz svih naroda †
        i skupiti iz svih zemalja, *
        natrag vas dovesti u vašu zemlju.
    Poškropit ću vas vodom čistom *
        da se očistite.
    Očistit ću vas od svih vaših nečistoća *
        i od svih kumira vaših.

    Dat ću vam novo srce *
        nov duh udahnut ću u vas!
    Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno *
        i dat ću vam srce od mesa.
    Duh svoj udahnut ću u vas †
       da hodite po mojim zakonima *
       i da čuvate i vršite moje naredbe.

    I nastanit ćete se u zemlji,
        koju dadoh ocima vašim, †
        i bit ćete moj narod, *
        a ja ću biti vaš Bog.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas.Ps 8. Božja uzvišenost i čovjekovo dostojanstvo

Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi (Ef 1, 22).

Ant. 3. U ustima djece i dojenčadi hvalu si pripravio, Gospodine


    Gospodine, Bože naš, †
        divno li je ime tvoje po svoj zemlji, *
        veličanstvom nebo natkriljuješ!

    U ustima djece i dojenčadi †
        hvalu si pripravio protiv neprijatelja, *
        da postidiš mrzitelja, tlačitelja.
    Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, *
        mjesec i zvijezde što ih učvrsti –
    pa što je čovjek da ga se spominješ, *
        sin čovječji te ga pohađaš?

    Ti ga učini malo manjim od anđela, *
        slavom i čašću njega ovjenča.
    Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, *
        njemu pod noge sve podloži:

    ovce i svakolika goveda, *
        i zvijeri poljske k tome,
    ptice nebeske i ribe morske, *
        i što god prolazi stazama morskim.

    Gospodine, Bože naš, *
        divno li je ime tvoje po svoj zemlji!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. U ustima djece i dojenčadi hvalu si pripravio, Gospodine.KRATKO ČITANJE 2 Pt 3. 13-14

Po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru. A strpljivost Gospodina našega spasenjem smatrajte.

 

KRATKI OTPJEV

R. Moje će usne klicati * pjevajući tebi. Moje će.
O. I moj će jezik svagda slaviti pravdu tvoju. * Pjevajući tebi. Slava Ocu. Moje će.

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Upravi, Gospodine, noge naše na put mira.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Upravi, Gospodine, noge naše na put mira.

 

MOLBENICA

Poklonimo se Bogu, koji je po svom Sinu svijetu dao nadu i život, i poniznom se molbom njemu utecimo:

     Gospodine, pomozi nam.

Gospodine, Oče svega stvorenja, dao si nam da ovaj dan započnemo:
-daj da ga s Kristom proživimo na hvalu slave tvoje.

Vjeru, nadu i ljubav svoju, što si nam u srca ulio:
-trajno čuvaj u nama.

Gospodine, nek oči naše trajno budu u tebe uprte,
-da spremno odgovorimo tvome pozivu.

Odvrati nas od zasjede i navale neprijateljske
-i korake nam čuvaj da ne idu putem zlim.

    Oče naš…

 

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, ti si sjaj pravoga svjetla, ti si dan koji nema zalaza. U ove jutarnje sate tebi svoju molbu upravljamo: nek i naše savjesti prosvijetli i od mana očisti sjaj tvoga dolaska. Po Gospodinu. Amen.
 


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.