POZIVNIK

    R. Otvori, Gospodine, usne moje.
    O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 
Ant. Dođite, kličimo Gospodinu; uzvikujmo Spasitelju svome. Aleluja.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

    Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
    Služite Gospodinu u veselju!
    Pred lice mu dođite *
    s radosnim klicanjem!


    Znajte da je Gospodin Bog: †
    on nas stvori, i mi smo njegovi, *
    njegov smo narod i ovce paše njegove.


    Uđite s hvalama na vrata njegova, †
    u dvore njegove s hvalospjevom, *
    hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!


    Jer dobar je Gospodin, †
    dovijeka je ljubav njegova, *
    od koljena do koljena vjernost je njegova.


    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Dođite, kličimo Gospodinu; uzvikujmo Spasitelju svome, aleluja.

HIMAN

Vjekovit Stvorče stvari svih,
Što dan i noć uređuješ
I vazda ih izmjenjuješ,
Da ne muči nas dosada.

Već glasnik dana javlja se
I noćne straže kazuje,
To noćno svjetlo putnika
Sunčane zrake doziva.

On tiša morske valove
I duh mornaru povraća,
On glavu Crkve potiče
Da grijeh opere suzama.

Na grešne, Spase, pogledaj
I okom svojim digni nas:
Od gleda tvog se gubi glib,
I suze vru i peru grijeh.

O Svjetlosti, prosvijetli nas
I trgni nam oda sna duh,
Da prvi nam te slavi glas
I vratimo ti pjesmom dug.

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Ko Tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.PSALMODIJA

Ps 93 (92). Gospodin – Kralj svemira

Zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar! Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo (Otk 19, 6. 7).

Ant.1. Silan je Gospodin u visinama, aleluja.


    Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven, *
        Gospodin zaodjeven moću i opasan.
    Čvrsto stoji krug zemaljski, *
        neće se poljuljati.
    Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona, *
        ti si od vječnosti!

    Rijeke podižu, Gospodine, †
        rijeke podižu glase svoje, *
        rijeke podižu svoj bučni huk.
    Jači od glasova voda golemih, †
        silniji od bijesnoga mora: *
        silan je Gospodin u visinama.

    Tvoja su obećanja vjere predostojna, †
        svetost dolikuje Domu tvomu, *
        Gospodine, u sve dane!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Silan je Gospodin u visinama, aleluja.

Hvalospjev (Dn 3, 57-88, 56). Slavospjev stvorenja Bogu

Hvalite Boga našega, sluge njegove (Otk 19, 5).

Ant. 2. Blagoslovljen budi, Gospodine, hvaljen i slavljen dovijeka.


    Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

    Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Noći i dani blagoslivljajte Gospoda: *
         (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

    Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: *
        neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!
    Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Izvori, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Kitovi i sve što se miče u vodama, blagoslivljajte Gospoda:*
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda:*
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

    Izraele, blagoslivljaj Gospoda: *
        hvali i uzvisuj ga dovijeka!
    Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Hananijo, Azarjo, Mišaele, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

    Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom, *
        hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka!
    Blagoslovljen budi, Gospodine, na svodu nebeskom, *
        hvaljen i slavljen dovijeka!

(Na kraju ovog hvalospjeva NE govori se Slava Ocu.)

Ant. Blagoslovljen budi, Gospodine, hvaljen i slavljen dovijeka.Ps 148. Nebo i zemlja hvale Gospodina

Onomu koji sjedi na prijestolju, i Jaganjcu: hvala, čast, slava i vlast u vijeke vjekova (Otk 5, 13).

Ant. 3. Hvalite Gospodina s nebesa, aleluja.


    Hvalite Gospodina s nebesa, *
        hvalite ga u visinama!
    Hvalite ga, svi anđeli njegovi, *
        hvalite ga, sve vojske njegove!

    Hvalite ga, sunce i mjeseče, *
        hvalite ga, sve zvijezde svjetlosne!
    Hvalite ga, nebesa nebeska, *
        i vode nad nebesima!

    Neka hvale ime Gospodnje, *
        jer on zapovijedi i postadoše.
    Postavi ih zauvijek i dovijeka, *
        zakon dade koji neće proći.

    Hvalite Gospodina sa zemlje, *
        nemani morske i svi bezdani!
    Ognju i grade, sniježe i maglo, *
        olujni vjetre, što riječ njegovu izvršavaš!
    Gore i svi brežuljci, *
        plodonosna stabla i svi cedrovi!
    Zvijeri i sve životinje, *
        gmizavci i ptice krilate!

    Zemaljski kraljevi i svi narodi, *
        knezovi i suci zemaljski.
    Mladići i djevojke, *
        starci s djecom zajedno:
    nek svi hvale ime Gospodnje, *
        jer jedino je njegovo ime uzvišeno!

    Njegovo veličanstvo zemlju i nebo nadvisuje, *
        on podiže snagu svom narodu,
    on proslavlja pobožnike svoje, *
        sinove Izraelove – narod njemu blizak.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Hvalite Gospodina s nebesa, aleluja.
 KRATKO ČITANJE Ez 37,12b-14.

Ovako govori Gospodin Bog: Ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moj, i odvesti vas u zemlju Izraelovu. I znat ćete da sam ja Bog, kad otvorim grobove vaše i kad vas izvedem iz vaših grobova, moj narode! I duh svoj udahnut ću u vas, da oživite, i dovest ću vas u vašu zemlju, i znat ćete da ja, Gospodin, govorim i činim – veli Gospodin Bog.


 
KRATKI OTPJEV

R. Kriste, Sine Boga živoga, * smiluj nam se. Kriste.
O. Koji sjediš zdesna Ocu. * Smiluj nam se. Slava Ocu. Kriste.
   


EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Pustite dječicu neka dolaze k meni, jer takvih je kraljevstvo nebesko.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Pustite dječicu neka dolaze k meni, jer takvih je kraljevstvo nebesko. 
MOLBENICA

Pomolimo se Bogu, koji nam posla Duha Svetoga da bude svjetlo blaženo svih srdaca, i s pouzdanjem mu uskliknimo:

     Prosvijetli, Gospodine, narod svoj.

Blagoslovljen da si, Bože, svjetlosti naša:
-ti si nam dao ovaj dan sebi na slavu.

Ti si uskrsnućem Sina svoga svijet rasvijetlio:
-nek tvoja Crkva to svjetlo proširi na sve ljude.

Po svome si Duhu prosvijetlio učenike svog Jedinca:
-pošalji tog Duha svojoj Crkvi da ti bude vjerna.

Svjetlosti naroda, spomeni se svih koji još borave u tami zablude:
-otvori im oči da upoznaju tebe, jedinoga, pravoga Boga.

    Oče naš…

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, bolji si nego što zaslužujemo i želimo. Budi nam milosrdan: otpusti grijehe kojih se savjest plaši a daruj i ono što ne umijemo moliti. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas Svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.