POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 
Ant. Dođite, kličimo Gospodinu; uzvikujmo Spasitelju svome. Aleluja.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

    Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
    Služite Gospodinu u veselju!
    Pred lice mu dođite *
    s radosnim klicanjem!


    Znajte da je Gospodin Bog: †
    on nas stvori, i mi smo njegovi, *
    njegov smo narod i ovce paše njegove.


    Uđite s hvalama na vrata njegova, †
    u dvore njegove s hvalospjevom, *
    hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!


    Jer dobar je Gospodin, †
    dovijeka je ljubav njegova, *
    od koljena do koljena vjernost je njegova.


    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Dođite, kličimo Gospodinu; uzvikujmo Spasitelju svome, aleluja.HIMAN

Vjekovit Stvorče stvari svih,
Što dan i noć uređuješ
I vazda ih izmjenjuješ,
Da ne muči nas dosada.

Već glasnik dana javlja se
I noćne straže kazuje,
To noćno svjetlo putnika
Sunčane zrake doziva.

On tiša morske valove
I duh mornaru povraća,
On glavu Crkve potiče
Da grijeh opere suzama.

Na grešne, Spase, pogledaj
I okom svojim digni nas:
Od gleda tvog se gubi glib,
I suze vru i peru grijeh.

O Svjetlosti, prosvijetli nas
I trgni nam oda sna duh,
Da prvi nam te slavi glas
I vratimo ti pjesmom dug.

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Ko Tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.PSALMODIJA

Ps 93 (92). Gospodin – Kralj svemira

Zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar! Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo (Otk 19, 6. 7).

Ant.1. Silan je Gospodin u visinama, aleluja.


    Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven, *
        Gospodin zaodjeven moću i opasan.
    Čvrsto stoji krug zemaljski, *
        neće se poljuljati.
    Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona, *
        ti si od vječnosti!

    Rijeke podižu, Gospodine, †
        rijeke podižu glase svoje, *
        rijeke podižu svoj bučni huk.
    Jači od glasova voda golemih, †
        silniji od bijesnoga mora: *
        silan je Gospodin u visinama.

    Tvoja su obećanja vjere predostojna, †
        svetost dolikuje Domu tvomu, *
        Gospodine, u sve dane!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Silan je Gospodin u visinama, aleluja.

Hvalospjev (Dn 3, 57-88, 56). Slavospjev stvorenja Bogu

Hvalite Boga našega, sluge njegove (Otk 19, 5).

Ant. 2. Blagoslovljen budi, Gospodine, hvaljen i slavljen dovijeka.


    Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

    Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Noći i dani blagoslivljajte Gospoda: *
         (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

    Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: *
        neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!
    Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Izvori, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Kitovi i sve što se miče u vodama, blagoslivljajte Gospoda:*
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda:*
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

    Izraele, blagoslivljaj Gospoda: *
        hvali i uzvisuj ga dovijeka!
    Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Hananijo, Azarjo, Mišaele, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

    Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom, *
        hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka!
    Blagoslovljen budi, Gospodine, na svodu nebeskom, *
        hvaljen i slavljen dovijeka!

(Na kraju ovog hvalospjeva NE govori se Slava Ocu.)

Ant. Blagoslovljen budi, Gospodine, hvaljen i slavljen dovijeka.Ps 148. Nebo i zemlja hvale Gospodina

Onomu koji sjedi na prijestolju, i Jaganjcu: hvala, čast, slava i vlast u vijeke vjekova (Otk 5, 13).

Ant. 3. Hvalite Gospodina s nebesa, aleluja.


    Hvalite Gospodina s nebesa, *
        hvalite ga u visinama!
    Hvalite ga, svi anđeli njegovi, *
        hvalite ga, sve vojske njegove!

    Hvalite ga, sunce i mjeseče, *
        hvalite ga, sve zvijezde svjetlosne!
    Hvalite ga, nebesa nebeska, *
        i vode nad nebesima!

    Neka hvale ime Gospodnje, *
        jer on zapovijedi i postadoše.
    Postavi ih zauvijek i dovijeka, *
        zakon dade koji neće proći.

    Hvalite Gospodina sa zemlje, *
        nemani morske i svi bezdani!
    Ognju i grade, sniježe i maglo, *
        olujni vjetre, što riječ njegovu izvršavaš!
    Gore i svi brežuljci, *
        plodonosna stabla i svi cedrovi!
    Zvijeri i sve životinje, *
        gmizavci i ptice krilate!

    Zemaljski kraljevi i svi narodi, *
        knezovi i suci zemaljski.
    Mladići i djevojke, *
        starci s djecom zajedno:
    nek svi hvale ime Gospodnje, *
        jer jedino je njegovo ime uzvišeno!

    Njegovo veličanstvo zemlju i nebo nadvisuje, *
        on podiže snagu svom narodu,
    on proslavlja pobožnike svoje, *
        sinove Izraelove – narod njemu blizak.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Hvalite Gospodina s nebesa, aleluja.
 KRATKO ČITANJE Ez 37,12b-14.

Ovako govori Gospodin Bog: Ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moj, i odvesti vas u zemlju Izraelovu. I znat ćete da sam ja Bog, kad otvorim grobove vaše i kad vas izvedem iz vaših grobova, moj narode! I duh svoj udahnut ću u vas, da oživite, i dovest ću vas u vašu zemlju, i znat ćete da ja, Gospodin, govorim i činim – veli Gospodin Bog.

 


KRATKI OTPJEV

R. Kriste, Sine Boga živoga, * smiluj nam se. Kriste.
O. Koji sjediš zdesna Ocu. * Smiluj nam se. Slava Ocu. Kriste.
   EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ljubi Gospodina, Boga svojega, svim srcem svojim. Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Ljubi Gospodina, Boga svojega, svim srcem svojim. Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih. 
MOLBENICA

Pomolimo se Bogu, koji nam posla Duha Svetoga da bude svjetlo blaženo svih srdaca, i s pouzdanjem mu uskliknimo:

  Prosvijetli, Gospodine, narod svoj.

Blagoslovljen da si, Bože, svjetlosti naša:
-ti si nam dao ovaj dan sebi na slavu.

Ti si uskrsnućem Sina svoga svijet rasvijetlio:
-nek tvoja Crkva to svjetlo proširi na sve ljude.

Po svome si Duhu prosvijetlio učenike svog Jedinca:
-pošalji tog Duha svojoj Crkvi da ti bude vjerna.

Svjetlosti naroda, spomeni se svih koji još borave u tami zablude:
-otvori im oči da upoznaju tebe, jedinoga, pravoga Boga.

    Oče naš…

MOLITVA

Svemogući, milosrdni Bože, tvoja je milost da ti dostojno i uzorno služimo. Daj da bez zapreke težimo za obećanim dobrima. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas Svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.