Kratka istorija susreta

Svetski dan mladih ustanovio je papa Jovan Pavle Drugi 1985. godine. Prvi ovakav susret održan je 1986. godine u Rimu, a zatim su se menjale njegove destinacije. Susret je postao dan iščekivanja i vreme okupljanja mladih širom sveta, i to sve oko jednog jedinog cilja, a to je slavljenje Boga.

Mnoge svetske metropole bile su domaćini susreta mladih, a ove godine, nakon godinu dana odlaganja, izabran je Lisabon. Događaj je trebalo da se održi na leto 2022. godine, ali je bio odložen zbog pandemije.

I tako, posle dugog iščekivanja Svetski dan mladih u Lisabonu 2023. održaće se između 1. i 6. avgusta 2023. godine.

Šta je, u stvari, Svetski dan mladih?

Svetski dan mladih (SDM) je susret mladih iz čitavog sveta s Papom. To je takođe svojevrsno hodočašće upravo zato što oko zajedničkog stola Euharistije okuplja mlade iz različitih delova sveta, govornike različitih jezika i pripadnika raznih nacionalnosti, a u svoj toj različitosti uzdiže ono što je svima zajedničko, a to je slavljenje Boga. Ovakvi susreti za cilj imaju upravo sve veću evangelizaciju mladih, jer neretko se događa da mladi nakon primljenih sakramenata više ne dolaze u crkvu, prestaju da praktikuju veru i budu aktivni učesnici u zajednici. Zato je to dobra prilika i za intenzivnije širenje vidika i horizonata, upravo kako i Sveti otac ukazuje u svojoj poruci za ovogodišnji susret mladih. Pored evangelizacije mladih, koju potpomaže i svečano misno slavlje kao i razni duhovni i molitveni programi susreta, još jedan važan momenat je doživljeno iskustvo zajedništva. Mladi na ovakvim susretima na poseban način doživljavaju zajedništvo u svoj svojoj različitosti, ali i u činjenici da na ovakvim susretima spavaju po školama i salama gde se takođe vidi prilika kako za njihovo međusobno upoznavanje, tako i iskustvo žive zajednice Crkve.

Papina poruka mladima

Papa Franja je u svojoj video-poruci pozvao mlade da se prijave za susret, ali i da već sada počnu s pripremam – pri čemu nije mislio na neminovno fizičko spremanje i pakovanje kofera, nego da čeznu i iščekuju upravo predstojeći susret s drugima, jer susret mladih im je prilika da prošire svoje vidike i horizonte, a ne da grade zidove među sobom. Poručio im je: Zidovi vas zatvaraju; horizonti vas teraju da rastete. Uvek gledajte u horizonte svojim očima, ali, pre svega, svojim srcima.

Logotip Svetskog susreta mladih u Lisabonu 2023.

Ove godine objavljeno je takmičenje za izradu logotipa za lisabonski susret, a papa Franja je kao ideju vodilju i temu konkursa izabrao reči – »Marija je ustala i požurila«, na taj način ističući Marijin pohod Elizabeti kao dimenziju Marije koja uvek ide u susret drugome. Autorka rada koji je pobedio na ovom takmičenju je 24-godišnja lisabonska dizajnerka Beatris Roke Antunjis. Ona je uspela da u jedan logo pretoči kako Marijinu dimenziju odlazaka u susret drugima, tako još jednu zanimljivu pojedinost koja opisuje Mariju: krunicu koja je takođe predstavljena na logotipu.

Geslo susreta

Samo geslo susreta je bila i tema takmičenja za izradu logotipa – Marija ustade i žurno ode!, a nadahnuće za taj moto Papa je pronašao u Evanđelju po Luki gde se opisuje Marijin pohod Elizabeti.

            Zato krenimo jedni drugima u susret po uzoru na Isusovu majku Mariju i ne bojimo se da proširimo nove horizonte, nego poslušajmo ono što nam Papa poručuje!

Marija Antonela Kanelić