R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

    Dođite, kličimo Gospodinu, *
        uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
    Pred lice mu stupimo s hvalama, *
        kličimo mu u pjesmama!

    Jer Gospodin je Bog velik, *
        Kralj velik nad svim bogovima.
    U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
        njegovi su vrhunci planina.
    Njegovo je more, on ga je stvorio, *
        i kopno koje načiniše ruke njegove:

    Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
         poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
    Jer on je Bog naš, *
        a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

    O da danas glas mu poslušate: †
        »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
        kao u dan Mase u pustinji
    gdje me iskušavahu očevi vaši, *
        iskušavahu, premda vidješe djela moja.

    Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
        pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
        i ne proniču moje putove. *
    Tako se zakleh u svom gnjevu: *
        Nikad neće ući u moj počinak!«

    Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio. 

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suzâ potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Nek samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteć i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Nek cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas nek milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.
     


PSALMODIJA

Ps 87 (86). Jeruzalem – majka svih naroda

Onaj pak Jeruzalem gore slobodan je: on je majka naša (Gal 4, 26).

Ant. 1. Divote se govore o tebi, grade Božji.    Zdanje svoje na svetim gorama *
        ljubi Gospodin;
    draža su mu vrata sionska *
        nego svi šatori Jakovljevi.

    Divote se govore o tebi, *
        grade Božji!
    »Evo, Rahab i Babilon brojit ću *
        k onima što me štuju;
    Filisteja i Tir i narod etiopski – *
        i oni su rođeni ondje.«
    O Sionu se govori: †
        »Ovaj i onaj u njemu je rođen! *
        Svevišnji ga utemelji!«

    Gospodin će zapisati u knjigu naroda: *
        »Ovi su rođeni ondje.«
    I pjevat će igrajući kolo: *
        »Svi su izvori moji u tebi!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Divote se govore o tebi, grade Božji.Hvalospjev (Iz 40, 10-17). Dobri pastir: uzvišeni i premudri Bog

Dolazim ubrzo i plaća je moja sa mnom (Otk 22, 12).

Ant. 2. Gle, Gospodin Bog dolazi u moći i s njim naplata njegova.    Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, *
        mišicom svojom vlada!
    Evo s njim naplata njegova, *
        a ispred njega njegova nagrada.
    Kao pastir pase stado svoje, *
        u ruke uzima jaganjce,
    nosi ih u svome naručju, *
       i brižljivo njeguje dojilice.

    Tko je šakom izmjerio more, *
        i nebesa premjerio pedljem?
    Tko je mjericom izmjerio zemlju, †
        i planine na mjerila, *
        a tezuljom bregove?
    Tko je pokrenuo duh Gospodnji, *
        koji ga je uputio savjetnik?
    S kim se on posavjetova, †
        tko je njemu mudrost ulio, *
        naučio ga putovima pravde?
    Tko li ga je naučio znanju, *
        pokazao mu put k umnosti?

    Gle, narodi su kao kap iz vedra, †
        vrijede kao prah na tezulji. *
        Otoci, gle, lebde poput truna!
    Libanon je malen za lomaču, *
        a zvijeri njegovih nema dosta za paljenicu.
    Svi narodi ko ništa su pred njim, *
        ništavilo su njemu i praznina.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gle, Gospodin Bog dolazi u moći i s njim naplata njegova.

 Ps 99 (98). Bog – sveti i pravedni kralj

Ti si iznad kerubina; postavši nama sličan, izmijenio si zlo stanje naše zemlje (sv. Atanazije).

Ant. 3. Uzvisujte Gospodina, Boga našega, padnite pred svetu goru njegovu.    Gospodin kraljuje – nek zadršću narodi; *
        sjedi nad kerubima –
        zemlja nek se potrese!
    Velik je Gospodin na Sionu, *
        uzvišen nada sve narode.

    Nek slave ime tvoje veliko i strašno: *
        ono je sveto!
    Ti kralj si moćni koji ljubiš što je pravo, †
        pravednost ti si utvrdio, *
        pravo i pravednost vršiš u Jakovu.

    Uzvisujte Gospodina, Boga našega, †
        padnite pred podnožje njegovo: *
        ono je sveto.

    Mojsije i Aron među svećenicima njegovim †
        i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo: *
        zazivahu Gospodina, i on ih usliša.
    Iz stupa od oblaka govoraše njima: †
        slušahu zapovijedi njegove *
        i odredbe što ih dade.
    Gospodine, Bože naš, ti si ih uslišivao; †
        Bože, milostiv si bio njima *
        premda si kažnjavao grijehe njihove.

    Uzvisujte Gospodina, Boga našega, †
        padnite pred svetu goru njegovu: *
        jer svet je Gospodin, Bog naš.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Uzvisujte Gospodina, Boga našega, padnite pred svetu goru njegovu.KRATKO ČITANJE  Usp. 1 Kr 8, 51-53a

Tvoj smo, Gospodine, narod i baština tvoja. Neka oči tvoje budu otvorene na prošnju tvoga sluge i na prošnju naroda tvoga Izraela, da čuješ sve njihove molbe što će ih tebi uputiti. Jer ti si nas odvojio od svih naroda na zemlji sebi za baštinu.


 

KRATKI OTPJEV

R. On će me osloboditi * od zamke ptičarske. On će me.
O. I od pogubna govora. * Od zamke ptičarske. Slava Ocu. On će me.

     

     

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ako ja prstom izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Ako ja prstom izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.

 

 

MOLBENICA

Krist se očitovao kao svjetlo svijeta, da ne hodimo u tmini već imamo svjetlo života. Njega, svoga Gospodina, proslavimo i usrdno mu se molbom utecimo:

                      Nek riječ tvoja bude svjetiljka nogama našim.

Dobri Bože, daj da danas što više tebe nasljedujemo
-te ono što je palo u prvom Adamu, ponovno se uspostavi u drugome.

Nek tvoja riječ bude svjetiljka nogama našim
-da šireći istinu u tebi ljubavlju rastemo u svemu.

Nauči nas da radi imena tvoga svima činimo dobro
-te tako Crkva iz dana u dan prosvjetljuje sve više ljudsku obitelj.

Pomozi nam da iskrenim obraćenjem sve više jačamo prijateljstvo s tobom
-i uvrede nanesene tvojoj mudrosti i dobroti ispaštamo.

Oče naš…     

MOLITVA

Gospodine, sve više se bliži blagdan našeg spasenja. Daj da budemo sve pobožniji u slavljenju vazmenog otajstva. Po Gospodinu.ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.